Atlantica Båtförsäkring

atlantica båtförsäkring omslagsbild

Atlantica Båtförsäkring Recension

Atlantica är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag som specialiserat sig på båtförsäkringar. Företaget grundades 1916 och är idag en del av försäkringskoncernen Moderna Försäkringar. I denna recension går vi igenom de olika båtförsäkringarna som Atlantica erbjuder.

Atlantica beskriver sig själva som ett båtförsäkringsbolag som erbjuder ett helt koncept med stöd, råd och service för ett säkrare, roligare och smidigare båtliv. Atlantica erbjuder ett stort antal generella och specialiserade försäkringar för båtar och en rad tilläggstjänster vilket du kan läsa mer om i nästa stycke.

Atlantica Båtförsäkringsskydd

Atlantica har en generell båtförsäkring samt ett antal specialiserade försäkringar beroende på fabrikatet på utombordaren. Den generella försäkringen går att få antingen som en helförsäkring eller som endast en ansvarsförsäkring.

atlantica båtförsäkring hemsida

Ansvarsförsäkring

Till skillnad från bilar finns det inte någon lagstadgad skyldighet att försäkra en båt. Atlanticas ansvarsförsäkring kan liknas vid en bils trafikförsäkring. Denna försäkring täcker skadeståndskrav från tredje man om du till exempel skulle köra på och skada en annan båt. Vill du även försäkra dig mot skador på din egen båt bör du teckna Atlanticas helförsäkring.

  • Skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav

Helförsäkring

I Atlanticas helförsäkring ingår, utöver ansvarsförsäkring, också försäkringar som ger ersättning vid:

  • Brand – inklusive blixtnedslag, kortslutning och explosion.
  • Stöld och Skadegörelse – stulna objekt samt skador som uppstått i samband med stöld och skadegörelse.
  • Glasskador – skador på exempelvis vindruta, glasdörr och jagarskärm.
  • Sjöskada – skador som uppstått vid exempelvis en grundstötning.
  • Atlantica Assistans – dygnet-runt-bemannad larmcentral som hjälper till med bogsering, hemtransport, leverans av reservdelar/bränsle samt ersätter merkostnader på upp till 10 000 kr för resor och logi.
  • Rättsskydd – ersättning för juridisk hjälp vid tvister.
  • Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada – skador som uppstått vid uppläggning, sjösättning och transport av din båt.
  • Lösöre – ersättning på upp till 25 000 kr för personlig egendom.
  • Jolle – försäkring av jolle med motor på upp till 20 hk och ett värde upp till 20 000 kr ingår i försäkringen, om jollens uppgifter framgår av ditt försäkringsbrev.
Jämför Innehåll Ansvar Helförsäkring
Ansvar
Sjöskada
Stöld
Brand
Uppläggning och Transport
Rättskydd
Assistans
Maskinskada Tillägg
 • Tänk på att helförsäkringen året runt men skador i sjön under tiden 1/11 - 31/3 gäller försäkringen med dubbel självrisk.

Tillägg för Atlantica Båtförsäkring

Som ett led i Atlanticas koncept med stöd, råd och service för ett säkrare, roligare och smidigare båtliv erbjuder bolaget ett antal tilläggsförsäkringar som skyddar dig mot obehagliga överraskningar och kostnader. Några av dessa tilläggsförsäkringar är:

  • Maskinskada – en särskild försäkring för motor, maskinell utrustning och elkomponenter.
  • Allriskförsäkring – en “drulleförsäkring” som ger ersättning för oförutsedda kostnader.
  • Båtolycksfall – olycksfallsförsäkring för samtliga passagerare som ersätter sjukhusvistelse, invaliditet och kostnader för begravning.
  • Trailer – ger ersättning vid stöld, brand och vagnskada.
  • Jolle – tilläggsförsäkring för jolle med ett värde över 20 000 kr och motor över 20 hk.
  • Utökad personlig lösegendom – tilläggsförsäkring på 25 kr per 1 000 kr.
  • Utökat geografiskt område – tilläggsförsäkring för den som vill resa utanför området som omfattas av grundförsäkringen.
  • Uthyrning – tilläggsförsäkring för den som hyr ut båten professionellt.
  • Fiskeguide – tilläggsförsäkring för yrkesverksamma fiskeguider.
  • Passageraransvar – tilläggsförsäkring för den som kör passagerare kommersiellt.

Med hjälp av dessa tilläggsförsäkringar kan du skräddarsy din båts försäkring så att den passar just dina krav. Kör du till exempel ofta din båt på en trailer kan en trailerförsäkring vara en god idé.

Hyr du ut din båt via en förmedling bör du skaffa en uthyrningsförsäkring. Hyr du ut båten privat i mindre än tre veckor ersätts eventuella skador av den normala helförsäkringen. Använder du din båt yrkesmässigt som fiskeguide bör du absolut teckna denna tilläggsförsäkring eftersom den ersätter skador på dyrbar fiskeutrustning.

Självrisk Atlantica Båtförsäkring

Liksom hos alla andra försäkringar har Atlanticas båtförsäkringar självrisk. Självrisken är den del av skadan du själv måste betala. Självriskens storlek beror på typen av skada och hos Atlanticas båtförsäkring går det själv att välja självriskens storlek för vissa typer av skador. Väljer du en högre självrisk får du en lägre försäkringspremie. Du kan välja självriskens storlek för följande skador: brand, stöld och skadegörelse, sjöskada, uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada.

För andra skador finns det generella självrisker:

Ansvarsskada 1000 kr
Glasskada 25 % av kostnaden
Rättsskydd 20 % av kostnaden min. 1000 kr
Atlantica Assistans 0 kr
Lösöre 1000 kr
Allrisk 1000 kr
Maskinskada Högst 10000 kr
Trailer 1000 kr
Uthyrning Dubbla självrisken
Utökat geografiskt område Dubbla självrisken
Utökat belopp för personlig lösegendom 1000 kr
Båtolycksfall 0 kr

Atlanticas båtförsäkringar är flexibla och du kan själv påverka försäkringspremien genom att välja en högre självrisk. Att välja en högre självrisk ger dig dock en högre kostnad om olyckan skulle vara framme.

Rabatt Atlantica Båtförsäkring

Det är inte bara storleken på självrisken som går att påverka. Det finns flera sätt att få rabatt på försäkringspremien:

  • Är din båt en segelbåt kan du få 10 % rabatt på premien genom att montera ett kölskydd från Keel-Pro på båtens köl.
  • Installerar du en godkänd startspärr på din båt kan du få 10 % rabatt på premien.
  • Stöldskyddsmärker du din motor med Securmark får du 5 % rabatt på premien och märker du även båten får du ytterligare 5 % rabatt.
  • Ett söksystem ger dig 10 % rabatt på premien.
  • Vinterförvarar du båten inomhus, eller utomhus med drev avmonterat kan du få 10 % rabatt på försäkringspremien.
  • Har du fler försäkringar hos Moderna Försäkringar räknas du som bonuskund och kan få rabatt på din båtförsäkrings-premie.
  • Skadefrihet ger också rabatt på premien.

Sammanfattning Atlantica Båtförsäkring

Atlantica är ett försäkringsbolag som i över 100 år fokuserat på båtförsäkringar och det märks. Atlanticas båtförsäkringar omfattar det som båtägare vill att försäkringar skall omfatta. Det finns en renodlad ansvarsförsäkring för den som har en båt vars värde inte är så stort. Denna försäkring omfattar bara skador på tredje mans egendom. Denna försäkring räcker för vissa båtägare.

Ett pålitligt skydd för båtägare

De flesta båtägare vill dock ha en försäkring som täcker mer och det gör Atlanticas helförsäkring. Helförsäkring omfattar de skador normala båtägare kan drabbas av. För båtägare som vill ha utökat skydd finns det tilläggsförsäkringar. Atlantica erbjuder också specialiserade försäkringar för de som har utombordare av vissa fabrikat. Dessa försäkringar ger både ett utökat skydd och en lägre premie.

Recension uppdaterad: 2021-02-09

Omdöme Atlantica Båtförsäkring

8.8 Betyg
Atlantica Båtförsäkring

Atlanticas båtförsäkring är en av de populäraste på marknaden och ger dig möjlighet att själv skräddarsy din försäkring. Du kan välja mellan en enkel ansvarsförsäkring eller en mycket omfattande helförsäkring. Atlantica erbjuder möjlighet att välja nivå på självrisk och det finns möjlighet till många bra rabatter i synnerhet för den som har säkerhetsfokus. Detta är en väldigt omtyckt försäkring men det gäller att noga läsa på och välja rätt försäkring för just din båt då Atlantica har flera förmånliga försäkringar för båtar med utombordare av utvalda fabrikat.

Försäkringsvillkor
9
Omfattning
8.5
Försäkringstillägg
9
Kundservice
9
Rabatt
8.5
Plus
 • Helförsäkring där det allra mesta ingår
 • Stor flexibilitet vad gäller nivå på självrisk
 • Utbrett urval av tilläggsförsäkringar
 • Du kan påverka premien genom att montera stöldskydd med mera
Minus
 • Atlantica erbjuder en ansvarsförsäkring och en omfattande helförsäkring men inte något däremellan
 • Dubbel självrisk om en skada sker utanför det geografiska området
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
1 Kommentar
 1. Väldigt snabba svar och hjälp när man tvingas till svåra beslut i mitt fall. Känns som personalen faktiskt är omtänksam (vilket jag inte upplevde med min bilförsäkring som var hos Länsföräskringar).

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo