Folksam Båtförsäkring

folksam omslagsbild båtförsäkring

Folksam Båtförsäkring Recension

Folksam erbjuder flera typer av försäkringar vilket inkluderar en vanlig men relativt populär båtförsäkring. I denna recension går vi igenom de olika delarna av försäkringen och avslutar med ett omdöme och betyg.

För dig som har en småbåt som är värd mindre än 100 000 kr och har hemförsäkring på Folksam kan du lägga till ett småbåtstillägg på hemförsäkringen istället. Hos Folksam ingår båtassistans i försäkringen helt utan självrisk vilket är en bra fördel.

Folksam Båtförsäkringsskydd

atlantica båtförsäkring hemsida

Folksam har endast en båtförsäkring för större båtar och den täcker det som behövs för att du ska kunna känna dig trygg till sjöss. Allt du behöver ingår i deras försäkring för stora båtar så du behöver inte oroa dig. Med Folksams båtförsäkring får du ersättning för följande:

  • Sjöskada – gäller vid exempelvis kollision, strandning och kantring. Ersättning kan också ges vid oförutsedda händelser såsom masthaveri och sjunkning.
  • Brand – Du ersätts för skador som orsakats av brand, explosion, blixtnedslag eller kortslutning.
  • Uppläggning och transport – täcker skador som uppstår när din båt är upplagd på land. Även skador vid bland annat landtransport, sjösättning och upptagning ersätts.
  • Båtassistans – du får tillgång till en larmcentral som är öppen dygnet runt och kan få hjälp med bärgning, bränsleleverans samt rådgivning. Du får direkt hjälp vid driftstopp orsakat av exempelvis motorhaveri och elproblem.
  • Rättsskydd – gäller vid tvist som ägare till båten, men även för annan person som har ditt tillstånd att använda båten. Maxersättningen är 300 000 kr.
  • Ansvar – om du blir skadeståndsskyldig i egenskap av båtägare ersätter Folksam det, detsamma gäller annan person som har din tillåtelse att köra båten.
  • Stöld och skadegörelse – ersättning ges för båt och tillbehör som stulits samt för skador som uppstått.
  • Kristerapi

Försäkringen gäller i Norden och i de nordiska ländernas territorialvatten. Om du vill att försäkringen ska gälla även på andra ställen kan du ordna ett tillägg genom att kontakta Folksam. Försäkringen gäller förutom för båten även för utrustning, trailer, tillbehör och släpjolle. Om båten befinner sig på land gäller försäkringen också för saker som bockar och vaggor. Personligt lösöre räknas också in i försäkringen.

Aktsamhetskrav

För att du ska få ut full ersättning från försäkringen bör du vara uppmärksam på de aktsamhetskrav som ställs. Om du inte följer dem kan du få mindre ersättning eller ingen ersättning alls. Exempel på aktsamhetskrav som Folksam ställer är:

  • Att ha en godkänd brandsläckare om din båt har en motor med mer än 20 hästkrafter
  • Utomhusmotorn måste vara fastbultad eller låst med ett lås som är godkända av Folksam
  • Båten måste vara i sjövärdigt skick och hållas länsad när den är i vattnet.
  • Om det är en utombordare måste denna vara fastbultad eller låst med ett lås som är godkänt av folksam.
  • En motorbåt med utombordare ska vara fastlåst i bryggan med godkänd utrustning.
 • Tänk på att en båt som är upplagd på land ska vara ordentligt uppallad, stöttad och täckt, utan lösa föremål och tillbehör.
Jämför Innehåll Båtförsäkring Båtförsäkring med Tillägg
Ansvar
Sjöskada
Stöld
Brand
Uppläggning och Transport
Rättskydd
Assistans
Maskinskada

Tillägg för Folksam Båtförsäkring

Det tillägg du kan göra till din Folksam båtförsäkring är en maskinskadeförsäkring. Försäkringen gäller endast på motorer som är högst tio år gamla. Tillägget ersätter plötsliga skador på motorn och med motor menas både själva huvudmotorn, kraftöverföringar och propeller.

Om du har en liten båt som är värd mindre än 100 000 kr kan du istället för att skaffa en båtförsäkring välja ett tillägg för småbåt i din hemförsäkring, såvida du har hemförsäkring från Folksam. Du får då ett omfattande skydd till en liten kostnad. Det som ingår i tilläggsförsäkringen småbåt är följande:

  • Sjöskada
  • Brand
  • Skada vid uppläggning eller transport
  • Stöld
  • Skadegörelse
  • Ansvars- och rättsskydd

Självrisk Folksam Båtförsäkring

På alla försäkringar finns det en självrisk, som kan variera beroende på vilken skada det handlar om. Självrisken på båtförsäkringen från Folksam varierar beroende på vilken skada det handlar om. Du kan välja en högre självrisk där högre självrisk ger lägre premie; 5 000 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr. Exempel på självrisker med båtförsäkring från Folksam är följande:

Alla skadetillfällen2000 kr
Ansvarsförsäkringen2000 kr
Rättsskydd20% av kostnaden min. 2000 kr
BåtassistansIngen självrisk
Skada med sjölagd båt 1 nov – 31 mars Dubblerad självrisk

Du kan också minska din självrisk genom att vidta förebyggande åtgärder. I förebyggande åtgärder ingår bland annat godkänd stöldskyddsmärkning på din motor eller med godkänt kölskydd på båten.

Rabatt Folksam Båtförsäkring

Du kan få en Folksam rabatt på din båtförsäkring när du samlar dina försäkringar samt om du förebygger skador. Mer om hur du gör det kan du läsa på Folksams hemsida. Om du har en spårsändare eller söklarm på din båt för du dessutom 10 procents rabatt.

Sammanfattning Folksam Båtförsäkring

Med Folksams försäkring får du en relativt trygg båtförsäkring. De har valt att göra en simpel försäkring utan olika varianter att välja mellan utan. Det enda du kan välja till är ett tillägg för maskinskada.

Båtassistans ingår i standardskyddet

Självrisken hos Folksam är klart godkänt sätt till andra båtförsäkringar, plus att du inte betalar självrisk vid båtassistans, som dessutom ingår i båtförsäkringen från början. Du kan välja mellan vissa självrisknivåer gällande vissa skador ifall du vill ha en lägre premie, tänk dock på att du ska ha råd att betala självrisken om skadan skulle vara framme.

Recension uppdaterad: 2021-01-09

Omdöme Folksam Båtförsäkring

7.6 Betyg
Folksam Båtförsäkring

Folksams båtförsäkring är ett tryggt val med ett standardskydd vilket gör det enkelt att välja. Om du har en båt värd mindre än 100 000 kr kan du istället försäkra den genom ett tillägg via din hemförsäkring, såvida du har din hemförsäkring hos Folksam. Det finns tyvärr få valmöjligheter vilket gör det svårt för att den som vill ha en något mer individuell försäkring. Det är också noga att du följer aktsamhetskraven annars kan du som kund bli utan ersättning.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
8
Försäkringstillägg
8
Kundservice
7
Rabatt
7
Plus
 • Ingen självrisk vid båtassistans
 • Det går att försäkra en mindre båt via tillägg i hemförsäkringen för befintliga kunder
Minus
 • Möjligheter för en skräddarsydd båtförsäkring finns inte
 • Aktsamhetskrav måste följas för att få full ersättning
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
2 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Ni skriver godkända lås enligt folksam, vad är godkända lås enligt er?

  • Hej Mikael,
   I Folksams försäkringsvillkor från 1 maj 2020 står det: ”Utombordsmotor som är monterad på båten ska vara låst med ett motorlås som är godkänt
   av Stöldskyddsföreningen.” och ”Motorbåt med utombordsmotor måste låsas fast med kätting och hänglås av klass 3. Låskravet gäller när båten ligger i hemmahamnen”.

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo