Länsförsäkringar Båtförsäkring

länsförsäkringar båtförsäkring omslagsbild

Länsförsäkringar Båtförsäkring Recension

Länsförsäkringar består av sammanlagt 23 olika länsförsäkringsbolag där samtliga har sina egna villkor och priser. I denna recension tittar vi närmare på Länsförsäkringars erbjudande av båtförsäkring och längre ner finner du omdöme och betyg.

Länsförsäkringar är en av de största aktörerna i Sverige när det kommer till båtförsäkringar och en av fördelarna är bland annat att upplägget på försäkringen är enkelt och att det går att påverka priset genom skyddsåtgärder.

Länsförsäkringar Båtförsäkringsskydd

Försäkringsskydd är ett vidare begrepp än enbart försäkring. Ditt skydd kan exempelvis innehålla flera olika båtförsäkringar som skyddar din båt vid stöld eller skada. Länsförsäkringars olika båtförsäkringar gäller både på land och till sjöss och du kan själv välja omfattning på skyddet. Bolaget erbjuder tre olika försäkringsalternativ, Bas, Max och Ansvar.

länsförsäkringar båtförsäkring hemsida

Ansvarsförsäkring

Det är också möjligt att endast teckna en ansvarsförsäkring vilken annars ingår i både Bas och Max. Ansvarsförsäkringen skyddar dig om du blir skadeståndsskyldig för annan person eller dess egendom. Denna påminner med andra ord om en trafikförsäkring när det kommer till bilar förutom att den ej täcker skador på dig eller medpassagerare i din båt.

 • Skadeståndskydd för annan person elller egendom

Båtförsäkring Bas

Alternativet Bas är den mest grundläggande försäkringen om man bortser från ansvarsförsäkringen och i detta försäkringsalternativ ingår allt som finns med i ansvar tillsammans med:

  • Sjöskada
  • Uppläggnings- och transportskada
  • Brandskada
  • Stöld och skadegörelse
  • Rättsskydd
  • Båtolycksfall

Båtförsäkring Max

Max är till för den som vill ha en båtförsäkring som innehåller det mesta. I försäkringen ingår allt som finns med i ansvarsförsäkringen och basförsäkringen men här tillkommer även några andra delar:

  • Maskinskada (oförutsedd skada, motorn och annan maskinell utrustning får högst vara 10 år)
  • Allrisk
  • Assistans
  • Avbrottsersättning
Jämför Innehåll Ansvar Bas Max
Ansvar
Sjöskada
Stöld
Brand
Uppläggning och Transport
Rättskydd
Assistans
Maskinskada

Tillägg för Länsförsäkringar Båtförsäkring

Länsförsäkringar erbjuder de två tillvalen hyra ut båten och båten i andra farvatten. Tilläggsförsäkringar köper du genom att kontakta Länsförsäkringar.

Hyra ut båten

Om du vill låna ut din båt mot ersättning eller om du planerar att hyra ut den behöver du en försäkring som täcker detta. Uthyrning ingår med andra ord inte i någon av de andra försäkringarna utan är ett tillägg.

Båten i andra farvatten

Om du själv eller någon annan planerar att sjösätta din båt och röra dig i andra geografiska områden än din försäkring täcker är det viktigt att du använder dig av detta tillägg. Detta är ett vanligt tillägg som finns på de flesta båtförsäkringarna.

Självrisk Länsförsäkringar Båtförsäkring

Hur hög självrisk du måste betala kan du vara med och påverka själv sedan beräknas premiens värde utefter det. Väljer du en högre självrisk blir premien lägre. Det är möjligt att räkna ut ditt pris på premien och självrisken via hemsidan.

Rabatt Länsförsäkringar Båtförsäkring

Genom Länsförsäkringars erbjudande och rabatter kan du sänka priset på din försäkring. Ett exempel är att om du har minst förarintyg ges du 10 % i rabatt.  Om du vidtar vissa åtgärder som bolaget anser sänker skaderisken kan du få upp till 20 % ytterligare rabatt. Några exempel på åtgärder är:

  • Montera spårsändare
  • Låsa fast båten i hemmabryggan
  • Montera stötdämpande kölskydd

Sammanfattning Länsförsäkringar Båtförsäkring

Hos Länsförsäkringar satsar de på två olika typer av huvudtyper av försäkringar, Bas och Max. Enligt bolaget själva täcker dessa varianter många gånger det allra mesta, men behöver du utökat skydd finns två tilläggsförsäkringar tillgängliga. Dessa skyddar dig om du önskar hyra ut båten eller bege dig ut i andra geografiska vatten än vad din försäkring täcker. Tyvärr finns det lite information kring självrisk vilket gör det svårt att jämföra.

Recension uppdaterad: 2021-02-09

Omdöme Länsförsäkringar Båtförsäkring

7 Betyg
Länsförsäkringar Båtförsäkring

Länsförsäkringar är ett omtyckt försäkringsbolag med tre olika försäkringsalternativ som gör det lätt att få en överblick. Vill du ha det mest heltäckande alternativet är MAX en bra grund. En svårighet är att priserna kan skilja sig mellan olika lokalkontor och att självrisken inte är tydlig. En fördel är dock att det går att påverka priset genom att vidta olika åtgärder.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
8
Försäkringstillägg
6
Kundservice
7
Rabatt
6
Plus
 • Enkelt upplägg med Ansvar, Bas och Max
 • Påverka priset genom att vidta åtgärder som skyddar din båt
Minus
 • Pris och villkor kan skilja mellan olika lokalkontor
 • Dålig transparens gällande kostnader för självrisk
 • Få möjligheter att skräddarsy försäkringen
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo