Evoli Bilförsäkring

Evoli-bilforsakringar

Evoli Bilförsäkring Recension

Evoli är en intressant ny försäkringsförmedlare som erbjuder bilförsäkringar till extra förmånliga priser. Genom att rikta in sig på målgruppen som sällan orsakar skador eller är med om olyckor till en något högre självrisk kan man erbjuda en låg premiekostnad.

Evoli startade sin verksamhet 2018 och försäkringsgivaren är Eir Försäkring AB. Försäkringen som Evoli förmedlar har inga bindningstider och den går enkelt att upp- eller nedgradera när man vill. Hos många försäkringsförmedlare premieras inte kunder med låg risk tillräckligt vilket gör Evoli till ett välkommet tillskott.

Evoli Bilförsäkringsskydd

Evoli-bilforsakring-hemsida

Evoli erbjuder tre olika försäkringsalternativ som är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är den mest grundläggande försäkringen medan helförsäkringen har den högsta graden av skydd. Det går också att teckna ett antal tilläggsförsäkringar så som hyrbil, bärgning plus, självriskreducering vid djurkollision, förare under 24 år och avställning. Nedanför kommer vi att gå närmare in på detaljerna i de olika försäkringsalternativen som Evoli erbjuder.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den mest grundläggande försäkringen och enligt trafikskadelagen måste du ha denna om din bil inte är avställd. Evolis trafikförsäkring ersätter personskador och skador på annans egendom upp till 300 miljoner kr. Försäkringen täcker inte skador på eget fordon.

Utöver trafikskadelagens krav ersätter Evoli också tillhörigheter och skadade kläder som passagerare eller förare hade på sig när skadan inträffade. Högsta ersättningen är 25 % av ett prisbasbelopp per person.

Halvförsäkring

I en halvförsäkring är ditt skydd utökat i förhållande till trafikförsäkringen. I försäkringen ingår också maskinskada, stöld, glaskada, brand, räddning och rättskydd. En halvförsäkring är den vanligaste försäkringen som bilägare i Sverige har och om du har en helt ny bil så motsvarar en halvförsäkring tillsammans med nybilsgarantin vanligtvis en helförsäkring.

 • Brand – Om bilen skulle råka ut för en brand eller explosion samt skador på elektriska kablar efter kortslutning. Detta gäller inte vid explosion från motor, avgassystem, däck eller slangar.
 • Glasskada och stenskott – Vid stenskott eller spricka ersätter försäkringen reparation eller byte av rutan. Ersättningen gäller inte vid trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse
 • Stöld och inbrott – Om din bil skulle stjälas eller om det sker ett inbrott eller ett stöldförsök betalas ersättning ut. I stöld ingår också utrustning som hör till bilen i normala fall så som ljud, GPS och annan utrustning. På viss typ av utrustning så som GPS:en finns det dock en begränsning i beloppet som kan betalas ut vilket är 30 000 kr och bilen måste vara låst för att stöldförsäkringen ska gälla.
 • Maskinskada – För fordon som är nyare än 8 år eller har gått mindre än 10 000 mil gäller också motorförsäkringen för vissa komponenter. Tänk på att det finns undantag.
 • Bärgning och assistans – Försäkringen täcker bärgning och assistans till verkstad vid olycka, stöld och andra driftstopp. Det gäller dock inte om bränslebrist.
 • Rättskydd – Rättskyddet gäller upp till 250 000 kr vid tvister som går att härleda till biläggandet.
 • Prisexempel Evoli Halvförsäkring:

En äldre citroen c1 med ett värde om ca 25 000 kr kostar för en man i 35 års åldern med Evoli ca 2 640 kr per år med upp till 1000 mil körda per år och mellan 2 000 – 4 000 i grundsjälvrisk (enda valet av självrisk).

Samma bil kostar ca 3 600 kr per år på ett av Sveriges största försäkringsbolag med en självrisk som är 1 500 kr vilket var det enda som gick att välja.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår allt som finns med i trafik- och halvförsäkringen tillsammans med ersättning för vagnskada vilket täcker skador på din egen bil även om du själv har orsakat dem.

 • Vagnskada – Försäkringen täcker skador även på din egen bil som orsakats av en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Detta gäller exempelvis dikeskörning eller skadegörelse från tredje man. Det finns vissa begränsningar med vagnskadan så som köld, väta eller rost.
 • Prisexempel Evoli Helförsäkring:

En äldre Citroen C1 värde ca 25 000 kr kostar för en man i 35 års åldern med Evoli ca 3780 kr per år med upp till 1000 mil körda per år och 4000 i självrisk.

Samma bil kostar ca 4980 kr per år för ett av Sveriges största försäkringsbolag med en självrisk som är 1500 kr.

Jämför Innehåll Trafikförsäkring Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld
Vagnskada

Tillägg för Evoli Bilförsäkring

Bärgning Plus

Denna tilläggsförsäkring går att använda vid tre tillfällen per år och ersätter transport av drivmedel till bilen om du skulle få bensinstopp. Vid Punktering ersätts byte av hjul och om det skulle behövas en reparation som vid tillfället tar längre än 60 minuter får du hyra en bil i max 3 dagar. I försäkringen betalar du ingen självrisk och försäkringen täcker även en inlåsning, förlust eller skada av bilnyckeln.

Förare under 24 år

I vanliga fall blir självrisken högre om du har en förare som är under 24 år som använder bilen. Denna försäkring tar bort den extra självrisken som tillkommer.

Hyrbil

Om din bil skulle råka ut för en skada som gör att du inte kan använda den lämnar Evoli antingen en ersättning om 150 kr per dag eller 75 % av kostnaden för en hyrbil.

Självriskreducering vid djurkollision

Vid en djurkollision ersätter Evoli självrisken upp till 6 000 kr vid reparationskostnader som är högre än 1 000 kr.

Avställning

Om du har ställt av bilen men ändå vill att den ska vara försäkrad. Försäkringen omfattar brand, rättskydd, vagnskada, och stöld.

Självrisk Evoli Bilförsäkring

På alla bilförsäkringar finns en självrisk som är den kostnaden får betala själv om du får ersättning av försäkringsbolaget. Evoli självrisk är överlag högre än andra försäkringar eftersom försäkringsförmedlaren har riktat in sig på kundgruppen som sällan råkar ut för olyckor. För den som ingår i denna kundgrupp är det med största sannolikhet mer lönsamt att ha en hög självrisk och låg premiekostnad, eftersom de sällan behöver betala in självrisken. Hos Evoli består självrisken av grundsjälvrisken och i vissa fall en enskild självrisk.

Exempel på självrisker från Evoli

Trafikskada2000 kr
Räddning2000 kr
Brand4000 kr
Maskinskada4000 kr respektive 8000 kr (För bilar som har gått mer än 8 000 mil eller är äldre än 5 år gäller den högre självrisken)
Stenskott lagning0 kr om rutan inte behöver bytas
Glas/stenskott byte40 % av skadekostnaden och lägst 2000 kr
Rättskydd25% av kostnaden
Vagnskada4 000, 6 000, 9 000 eller 18 000 kr (individuellt och finns i ditt försäkringsbrev)

Sammanfattning Evoli Bilförsäkring

Evoli-bild

Evoli är en uppstickare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder något intressant och nytt. Genom att rikta in på förare som sällan är med om trafikskador eller olyckor och kör en vanlig bilmodell går det att skapa ett förmånligt försäkringsalternativ. Detta innebär däremot att självrisken är hög eftersom det är ett av de främsta sätten att hålla premiekostnaderna nere och gynna den som är försiktig.

Bilförsäkringen har ingen bindnings eller uppsägningstid vilket är ovanligt i sammanhanget och genom att fokusera på att enkelt teckna försäkringen digitalt går det att hålla nere kostnaderna. Hos Evoli ingår skadejour dygnet runt, kostnadsfri lagning av stenskott och krishjälp.

Förutom det låga priset och bindnings samt uppsägningstiden utmärker sig inte Evoli märkvärt bland bilförsäkringar. Trafik, halv- och helförsäkringen innehåller samma delar som många andra konkurrenter på den svenska försäkringsmarknaden.

Högt betyg på Reco

När det kommer till nya försäkringsalternativ är intresset extra stort att kolla på omdömen av försäkringens kunder. Evoli har överlag mycket positiva kommentarer från Reco.se med ett betyg om 4.5 av 5 från 46 kunder vid tillfället vi undersökte. En del av dessa omdömen var insamlade via Reco vilket betyder att de generellt sätt är mer positiva. Även om det är fallet ger det en indikation på vad kunder tycker.

Recension uppdaterad: 2022-05-04

Evoli-reco-bild

Omdöme Evoli Bilförsäkring

8.2 Betyg
Evoli Bilförsäkring

Om du sällan är med om trafikskador eller olyckor kan Evoli vara något för dig. Genom att rikta sig till den försiktiga försäkringstagaren, kombinerat med en högre självrisk, kan Evoli erbjuda en lägre försäkringspremie än många konkurrenter. Om du däremot råkar ut för olyckor ofta eller tillhör en mer skadebenägen grupp kommer försäkringen antagligen inte att löna sig. I och med att en låg premie framhävs framför en låg självrisk kommer denna grupp att få en högre kostnad. Ett stort plus med Evoli är också att det inte tillkommer någon bindnings- eller uppsägningstid samt att stenskott lagas gratis med en skadejour som är öppen dygnet runt.

Försäkringsvillkor
8.5
Omfattning
8
Försäkringstillägg
9
Kundservice
7.5
Rabatt
8
Plus
 • Billig premie för den försiktiga föraren
 • Ingen bindningstid & uppsägningstid
 • Smarta tillval till försäkringen
 • Skadejour dygnet runt
Minus
 • Hög självrisk
 • Dyrt för den som ofta är med om olyckor
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
3 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Testade att skriva in mina uppgifter på evoli och fick ca 700 kr billigare premie per år mot nuvarande bolag på en halvförsäkring till en skoda. Har aldrig behövt använda försäkringen så det känns värt att ha en billigare försäkring även om självrisken blir högre.

 2. Jag sänkte min årspremie med nästan 1000kr hos Evoli. Skulle man inte vara nöjd har dom ju ingen uppsägningstid till skillnad från dom gamla bolagen. Jag är helnöjd.

 3. Svar
  Fredrik Birgersson maj 4, 2022 at 8:21 f m

  Liten parkeringsolycka, skönt för gick extremt snabbt att komma i kontakt med kundtjänst! Man är van att få vänta en halvtimme om inte mer. Men inte här, snabb och bra service vilket jag gillar. Priserna är betydligt billigare.

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo