Hedvig Bilförsäkring

hedvig-bilförsäkring-bakgrund

Hedvig Bilförsäkring Recension

Hedvig är idag ett av de snabbast växande försäkringsbolagen i Norden. Sedan försäkringsbolaget grundades har över 100 000 valt att teckna sin försäkring hos Hedvig. För att på allvar koppla ett grepp om försäkringsmarknaden har nu försäkringsbolaget även valt att erbjuda bilförsäkring. I denna recension går vi igenom mer om vad Hedvigs bilförsäkring innehåller samt för- och nackdelar i villkor och erbjudande.

Hedvig har sedan starten 2018 fokuserat på hem och villaförsäkringar. Bolaget har högst betyg hos Trustpilot bland alla försäkringsbolag i Sverige vilket ger en indikation på hur omtyckt deras erbjudande varit. Ett par saker som sticker ut med Hedvig är bland annat att:

 • Allting som rör försäkringen kan skötas via Hedvig-appen
 • Hedvig bilförsäkring har ingen bindningstid
 • Samma självrisk för alla även förare under 25 år
 • Både halv- och helförsäkringen omfattar batteri i elbilar och hybrider
 • Reparera bilen på valfri verkstad

Hedvig Bilförsäkringsskydd

Hedvig erbjuder tre olika försäkringsalternativ; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Detta är det klart vanligaste försäkringsupplägget när det kommer till bilförsäkringar i landet. Beroende på vilka behov som finns kan du få allt från en enklare billig trafikförsäkring till en mer täckande helförsäkring som även skyddar vagnskador.

Hedvig bilförsäkring

Det är bra att göra en ordentlig behovsanalys innan du väljer försäkringsskydd. Har du en ny bil med garanti kan i många fall en halvförsäkring fungera som fullgott skydd. Det finns också tillfällen då en trafikförsäkring räcker om bilen sällan används. I nästföljande stycken tittar vi närmare på de olika bilförsäkringsskydden från Hedvig.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är den enklaste formen av bilförsäkring som kan tecknas. Enligt lag behöver du ha en trafikförsäkring från första dagen då du skaffar en ny bil. Med en trafikförsäkring skyddas inte bara du som kör utan även dina medtrafikanter och deras egendom vid en olycka. Självrisken för trafikförsäkringen är 1 500 kr.

 • Ersätter personskador vid trafikolycka
 • Skydd för föraren och passagerare
 • Skydd för personer utanför bilen
 • Ersätter skäliga rättegångskostnader
 • Ersätter skador på annans fordon
 • Ersätter skador på annans övriga egendom

Skyddet från en trafikförsäkring bör ses som en grundförsäkring och inget annat. Här inkluderas inte till exempel maskinskador eller stöld. Fördelen med en trafikförsäkring är priset. Trafikförsäkringen är det klart billigaste försäkringsalternativet.

hedvigs bilförsäkringsvillkor

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger ett bättre skydd än det lagstadgade försäkringsskyddet och ersätter det mesta som kan ske när du kör bil. Förutom grundskyddet från trafikförsäkringen ingår även betydligt mer delar i en halvförsäkring:

 • Trafikförsäkring för personskador
 • Trafikförsäkring för annans egendom
 • Stöld och inbrott
 • Brand
 • Glas
 • Räddningshjälp och bärgning
 • Maskinskydd
 • Rättsskydd
 • Kristerapi
 • Vid skador på plåt och lack skyddar generellt inte en halvförsäkring, då behövs en vagnskadeförsäkring. Halvförsäkring omfattar däremot de flesta typer av skador och oförutsedda händelser.

Helförsäkring

Hedvigs helförsäkring är den mest omfattande bilförsäkringen som bolaget erbjuder. Här ingår samtliga delar från trafik- och halvförsäkringen. Dessutom inkluderas ersättning för vagnskador på bilen. Helförsäkringen är den enda försäkringen som täcker alla skador på bilen, även sådana som du själv har förorsakat.

Försäkrio
Helförsäkringen är den enda försäkringen som täcker alla skador på bilen, även sådana som du själv orsakat.

Värt att tänka på är att en helförsäkring inte alltid behövs, den riktar sig främst till den som har en bil som är äldre än tre år och saknar vagnskadegaranti. Självrisken för vagnskador är 5 000 kr.

Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld
Vagnskada

Tillägg för Hedvig Bilförsäkring

Hedvig bilförsäkring har inga tillägg för närvarande. Både halv- och helförsäkringen kräver vanligtvis inga tillägg såvida inte det finns speciella behov utanför det vanliga skyddet. Tillägg är brukar annars vara hyrbilstilägg och självriskskydd.

Självrisk Hedvig Bilförsäkring

Självrisk är en kostnad som du som försäkringstagare behöver betala om du vill använda din försäkring vid en skada. Kostnaden brukar vanligtvis dras av från ersättning du får av försäkringsbolaget. Självrisken hos Hedvig är olika beroende på typ av händelse. Följande är ett par exempel på självrisken hos Hedvig bilförsäkring:

Trafikförsäkring personskador1500 kr
Trafikförsäkring annans egendom1500 kr
Brand2000 kr
Räddningshjälp och bärgning1750 kr
Maskinskada5000 - 8000 kr
Rättsskydd20% (som lägst 2 000 kr)
Vagnskada5000 kr

Vid stöld beror självrisken på om bilen var olåst eller låst vid stölden. Stenskott har också en varierande självrisk beroende på dina villkor. Skyddet som kallas kristerapi har ingen självrisk alls.

Rabatt Hedvig Bilförsäkring

Vanligaste typen av rabatt hos försäkringsbolagen är en så kallad samlingsrabatt. Hedvig har i stället valt att erbjuda bland de billigaste premierna och då skippat samlingsrabatt. För hem- och villaförsäkring finns Hedvig Forever som ger 10 kr rabatt i månaden för varje värvad kompis så länge denna har kvar sin försäkring.

Sammanfattning Hedvig Bilförsäkring

Hedvigs bilförsäkring är likt många andra bilförsäkringar på marknaden uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring. Försäkringsskyddet är precis så täckande som förväntas hos de olika nivåerna. Kostnaderna för självrisker är också snarlikt många andra försäkringsbolag. Vad som särskiljer Hedvigs erbjudande är relativt låg prissättning i förhållande till omfattning på försäkringen. Försäkringspremierna är individuella och skiljer sig mellan varje försäkringstagare men generellt ligger Hedvig bland det billigaste.

Ingen bindningstid med Hedvig bilförsäkring

En annan fördel med Hedvig är att det inte finns någon bindningstid på försäkringen vilket inte är så vanligt. Det är också positivt att du själv väljer verkstad för reparation samt att självrisken för yngre förare är samma som för äldre. Skydd som omfattar batteri i el- och hybridbilar är en annan del som kan ses som ett plus.

Nackdelarna med Hedvigs bilförsäkring är framförallt brist på tilläggsförsäkringar. Detta är något som man vanligtvis finns hos andra försäkringsbolag men generellt används rätt lite. Brist på rabatter för bilförsäkring är synd även om priset dock är billigare från start.

Recension uppdaterad: 2022-06-09

Omdöme Hedvig Bilförsäkring

8.6 Betyg
Hedvig Bilförsäkring

Hedvigs bilförsäkring erbjuder ett bra skydd med sin halv- och helförsäkring. Vad som ger Hedvig höga poäng är framförallt vad man får för priset. Billigt men schyssta villkor tillsammans med ett par andra fördelar. Ingen bindningstid, fritt val av verkstad samt samma självrisk för yngre bilförare är positivt. Att halv- och helförsäkringen även ersätter batteriskador för el- och hybridbilar är också ett plus.

Försäkringsvillkor
9
Omfattning
9.5
Försäkringstillägg
7
Kundservice
9.5
Rabatt
8
Plus
 • Billiga försäkringspremier jämfört med konkurrenter
 • Omfattande skydd med halv- och helförsäkring
 • Ingen bindningstid på bilförsäkringen
 • Samma självrisk för förare under 25 år
 • Användarvänlig Hedvig-app
Minus
 • Det finns inga försäkringstillägg
 • Erbjuder inte samlingsrabatter
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo