Moderna Bilförsäkring

moderna bilförsäkring omslagsbild

Moderna Bilförsäkring Recension

Moderna Försäkringar har ett stort fokus på just fordon och beskriver sig själva som en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden. I denna recension kan du läsa mer om varför men framförallt vad som ingår i Modernas halv-, hel- och trafikförsäkring.

Som femte största aktören i Sverige erbjuder försäkringsbolaget prisvärda bilförsäkringar som kan skräddarsys efter behov. Försäkringsbolaget vänder sig till den ”moderna människan” och om detta epitet syftar till människor som uppskattar flexibilitet så ligger deras försäkringar helt i linje med detta.

Moderna Bilförsäkringsskydd

Moderna Försäkringar erbjuder tre olika försäkringsskydd; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vilken av dessa som passar dig bäst beror på vilka behov du har, vilken typ av bil du äger och hur mycket du vill att försäkringen ska täcka. Som i de flesta försäkringsfall vill du som försäkringstagare ofta ha ut så mycket som möjligt i ersättning när du drabbas av en olycka.

moderna bilförsäkring hemsida

Att sätta sig in i de olika försäkringsskydden och vad som gäller när olyckan är framme är därför viktigt innan du tecknar en försäkring. Här nedan kan du läsa mer om Moderna Försäkringars tre olika bilförsäkringar och dess innehåll.

Trafikförsäkring

Modernas mest grundläggande försäkringen är trafikförsäkringen. Det är lagstadgat att du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring för att få köra med bilen. Moderna trafikförsäkring täcker följande:

  • Personskador
  • Skador på någon annans egendom

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är det vanligaste försäkringsalternativtet i sverige och passer den som vill att bilförsäkringen ska täcka mer än endast personskador och skador på egendom. I halvförsäkringen ingår allt som finns med i trafikförsäkringen men omfattar även följande:

  • Brand (inklusive blixtnedslag, kortslutning och explosion)
  • Stöld (samt annan åverkan som tillkommit och inte är självförvållad)
  • Glasskador (inklusive stenskott och sprickor)
  • Maskinskada (ersättning vid oförutsedda fel i mekaniska komponenter. Gäller fram tills att bilen är 8 år eller har gått mer än 12 000 mil)
  • Räddning (vid bärgning av fordonet, ej vid bränslestopp)
  • Rättskydd (ersättning av kostnader för advokat och rättegång)
 • Tänk på att för många bilförare räcker en bra halvförsäkring då den ger ett grundligt försäkringsskydd för dig och din bil.

Helförsäkring

För den som vill ha ett heltäckande skydd är en helförsäkring, vilket inkluderar både trafikförsäkring och halvförsäkring men också täcker skador på din egen bil, så kallad vagnskada ett bra alternativ. Det är endast detta försäkringsskydd som täcker dina egna skador på bilen, oavsett om du orsakat olyckan där skadorna uppkommit eller inte. Försäkringen ersätter även skada från uppsåtlig skadegörelse eller yttre skadehändelser exempelvis skada ifrån träd som fallit.

Försäkrio
Moderna Försäkringar själva menar att en helförsäkring för en ny bil inte är nödvändigt då en ny bil oftast har en vagnskadegaranti.

Moderna Försäkringar själva menar att en helförsäkring för en ny bil inte är nödvändigt då en ny bil oftast har en vagnskadegaranti som löper under ett par år. Det hindrar givetvis inte dig som försäkringstagare att teckna en helförsäkring på din bil om du så önskar.

Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld
Vagnskada

Tillägg för Moderna Bilförsäkring

Moderna bilförsäkringar är flexibla och detta är främst tack vare de tillägg som finns att välja mellan, vilket innebär att du kan skräddarsy din egen försäkring utifrån vilka behov du har. De vanligaste tilläggen att kombinera med hel- eller halvförsäkringar hos Moderna Försäkringar är:

  • Hyrbil (75% av kostnaden upp till 75 dagar)
  • Trafikolycksfall och krishjälp (ersätter bland annat ekonomisk invaliditet och sjukhusvistelse)
  • Allriskförsäkring (drulleförsäkring)
  • Assistansförsäkring
  • Kombiförsäkringen (lägre självrisk vid vagnskada)

Med dessa tillägg kan du se till att misstag så som spill av kaffe på inredningen och att kostnaden för en hyrbil vid reparationer ersätts. Du kan även försäkra dig om att de passagerare som åker i din bil (dig själv inkluderad) får ersättning för vård och sjukhusvistelse om olyckan skulle vara framme.

Moderna Bilförsäkring Large

Via assistansförsäkringen får du ut ersättning för kostnader vid exempelvis hjulbyte. Till detta tillägg går det även att få hyrbilsförsäkringen inkluderad vilket ger den så kallade Kombiförsäkringen. Om du väljer att kombinera din försäkring med alla ovanstående tillägg i listan har du en så kallad Bilförsäkring Large. Ett försäkringsalternativ som bland annat blivit prisat av Konsumenternas försäkringsbyrå och bidragit till att Moderna Försäkringar blivit ett alternativ som fått ökat sitt intresse hos kunderna.

Självrisk Moderna Bilförsäkring

Självrisken är den kostnad som du som försäkringstagaren kommer att stå för vid en eventuell skada. När ersättning för en skada ges dras självrisken av på ersättningen, i vissa fall med ett visst åldersavdrag. Vid olycksfall, krishjälp och trafikskada är självrisken 0 kr. Självrisken varierar för olika kategorier av skador samt vilken typ av försäkring som du har tecknat. Några exempel på självrisker för de olika skadetyperna ges nedan.

Grundsjälvrisk trafikskada1000 kr
Brandskada vid halvförsäkring1500 kr
Grundsjälvrisk vid vagnskada3500 kr / 7000 kr
Självrisk vid byte av vindruta2000 kr (Vid reparation 0 kr)

Om du tecknar pluspaketet slipper du i de flesta försäkringsärenden betala självrisk, eller får en reducerad självrisk. Ytterligare information finns i försäkringsvillkoren och på deras hemsida.

Rabatt Moderna Bilförsäkring

Som med alla stora försäkringsbolag är Moderna intresserade av att få nya kunder. Därför erbjuder Moderna en samlingsrabatt med upp till 20 % på din försäkringspremie om du samlar dina försäkringar hos dem. Dessutom ger försäkringsbolaget redan vid tecknandet av en andra försäkring 5 % rabatt på premien. Fortsätter du teckna ditt hushålls försäkringsskydd hos Moderna försäkringar ger den tredje försäkringen 10 %, den fjärde 15 % och slutligen den femte 20 %.

Sammanfattning Moderna Bilförsäkring

Sammanfattningsvis kan vi säga att Moderna Försäkringar är ett etablerat försäkringsbolag med god insikt i bil- och fordonsärenden. Deras försäkringsskydd är väl utarbetade och prisvärda i förhållande till skydd och säkerhet. I dagsläget erbjuder försäkringbolaget tre grundläggande försäkringsskydd för bil, trafikförsäkring, halv- och helförsäkring. Du har sedan möjlighet att till dessa lägga till de försäkringsskydd du önskar, så som extra trafikolycksfallsförsäkring eller assistansförsäkring.

Heltäckande med Bilförsäkring Large

Självrisken varierar och försäkringspremien beräknas utifrån bland annat bilmodell, årsmodell och geografiskt område. För dig som vill försäkra dig mot de flesta eventualiteter så finns deras prisade skadeskydd Bilförsäkring Large. När du jämför försäkring och vill ha en prisvärd försäkringsleverantör erbjuder Moderna Försäkringar en 20 procentig rabatt till dig som väljer att samla dina försäkringar hos dem.

Recension uppdaterad: 2022-02-15

Omdöme Moderna Bilförsäkring

8.4 Betyg
Moderna Bilförsäkring

Modernas upplägg i form av en grundförsäkring där du sedan själv väljer vilka tillägg du vill ha är långt ifrån unikt. Däremot är det en framgångsrik strategi som underlättar för dem som vill vara flexibla och kunna välja utifrån egna behov. Bilförsäkringarna har ett konkurrenskraftig pris i förhållande till vad som ingår i försäkringarna. Moderna fick också 4.2 av 5 poäng i konsumenternas jämförelse av helförsäkringar. Sammantaget är Moderna en populär aktör med bra kundservice och bra villkor.

Försäkringsvillkor
9
Omfattning
8
Försäkringstillägg
8
Kundservice
9
Rabatt
8
Plus
 • Moderna får bra betyg av konsumenternas
 • Relevanta tilläggstjänster som komplement
 • Populär aktör på försäkringsmarknaden
 • Prisvärd försäkring i förhållande till vad som ingår
Minus
 • Självrisken för vagnskada kan upplevas vara hög
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
4 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Tecknade Moderna för 3 månader sedan och valde mellan Moderna och Svedea. Sen råkade jag tappa bort bilnyckeln typ två veckor senare men fick ersättning (minus självrisk) på samma dag! Kundtjänsten var väldigt trevliga 🙂

 2. Kör Modernas försäkringar på allt! Enkla att ha att göra med och alltid fått ut rätt ersättning. Fem plus +++++
  // Vendela

 3. Moderna verkar bra.. har inte behövt använda den än!!!!

 4. Mitt omdöme är bra bemötande. Bra prismässigt bland bolagen. Antar att vi får se när det verkligen skiter sig.. återstår att se!

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo