Svedea Bilförsäkring

svedea bilförsäkring omslagsbild

Svedea Bilförsäkring Recension

Svedea är en uppstickare bland svenska försäkringsbolag och de har som målsättning att ha Sveriges nöjdaste kunder. I denna recension får du en snabb överblick av de viktigaste delarna av Svedeas hel-, halv- och trafikförsäkring samt tillägg, självrisker och rabatter.

Företagets försäkringar passar mindre skadebenägna personer som kör vanliga, begagnade bilar. Det finns ett par exempel på attribut som gör dig till en kund som Svedea kan erbjuda ett lägre pris. Bland annat om du är över 30 år gammal, kör en vanlig bil, till exempel Volvo, Volkswagen, Toyota, Audi, Peugeot och Skoda samt bor i ett område med låg skaderisk.

Svedea Bilförsäkringsskydd

Svedeas erbjuder tre typer av försäkringar. Den mest grundläggande är en trafikförsäkring, men även så kallade halv- och helförsäkringar erbjuds. Beroende på din levnadssituation, dina behov och ditt fordon är dessa försäkringar mer eller mindre bra anpassade till dig.

svedea bilförsäkring hemsida

Om någonting skulle hända vill du naturligtvis få ut så mycket som möjligt för din försäkring, samtidigt som du inte vill betala onödigt mycket på en löpande basis. Det är en avvägning du som försäkringstagare måste göra – höga engångskostnader om en olycka inträffar vägs mot löpande försäkringskostnader. Här nedan kan du läsa mer om vad respektive försäkring innebär och ersätter för att få en uppfattning om vilken försäkring som är bäst för dig.

Trafikförsäkring

I Sverige är det lagstadgat att samtliga bilar som är i trafik måste täckas av en trafikförsäkring. En sådan täcker enbart personskador på förare, passagerare och andra inblandade samt skador på annans egendom.

 • Personskador (på förare, passagerare och utomstående)
 • Skador på någon annans egendom

Halvförsäkring

En halvförsäkring ersätter trafikskador på samma sätt som en trafikförsäkring, men har också ett utökat skydd för:

  • Stöld – även stöld av hjul och andra tillbehör till bilen omfattas.
  • Brand – inkluderar blixtnedslag, explosion och kortslutningar.
  • Allrisk – skador i kupé, bagageutrymme, bränsletank och förlorad bilnyckel ersätts.
  • Vägassistans – bland annat bärgningskostnader, reparation på plats och arbetskostnad vid hjulbyte ersätts.
  • Maskin och elektronik – ersättning för plötsliga skador som påverkar funktion. Observera att detta enbart gäller mindre än åtta år gamla bilar med miltal på högst 12 000.
  • Glas – skador på vind-, sido- och bakruta ersätts. Ingen självrisk om vindrutan endast behöver repareras.
  • Rättsskydd – eventuella advokat- och rättegångskostnader som kan uppstå vid exempelvis köp och försäljning kan komma att ersättas.
 • Halvförsäkringen täcker en stor del av tänkbara oförutsedda händelser, både för dig som person och för din bil. Ett vanlig och populärt alternativ.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den mest omfattande försäkringen som Svedea erbjuder. Förutom samtliga ovanstående punkter, det vill säga trafikförsäkring och halvförsäkring, ersätter helförsäkringen också så kallade vagnskador. Dessa inkluderar skador på bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan extern olycka.

Försäkrio
Helförsäkringen som Svedea erbjuder täcker delarna i trafikförsäkring och halvförsäkring, dessutom ersätter helförsäkringen vagnskador.

För att få en förståelse för de engångskostnader som kan komma att uppstå i olika situationer är ett tips att rådgöra med din bilverkstad. Efter att du fått prisuppgifter på olika reparationer, vilka naturligtvis till viss del beror på din bils ursprungliga skick, kan du göra en bedömning av sannolikheten för kostnader för olika händelser.

Vid djurkollision och skadegörelse så ingår också en självriskreducering i Svedeas helförsäkring.

Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld
Vagnskada

Tillägg för Svedea Bilförsäkring

Svedea erbjuder ett XL-tillägg till sina halv- och helförsäkringar. XL-tillägget kostar 490 kr. Detta kompletterande skydd ger dig rätt till:

  • Hyrbil i upp till 65 dagar alternativt ersättning med 100 kr per dag under tiden din bil repareras
  • Kristerapi hos legitimerad psykolog upp till 25 000 kr för förare såväl som passagerare, om någon av dessa drabbats av traumatiskt tillstånd i samband med olycka eller rån.
  • Olycksfallsförsäkring. Denna ersätter personskada på förare och passagerare orsakad av trafik med den försäkrade bilen.
  • Gratis självrisk vid vägassistans.
  • Gratis självrisk för vagnskada vid skadegörelse samt djurkollision på vägbanan. Observera att denna punkt enbart gäller om du tecknat XL-tillägg i samband med helförsäkring.

Självrisk Svedea Bilförsäkring

Svedeas självrisk varierar beroende på vilken typ av olycka som inträffat och vilken skada som är aktuell. För vissa delar av försäkringen kan du välja olika självrisknivå hos Svedea. Ditt val påverkar priset på försäkringen. Genom att välja att ha en högre självrisk kan du sänka kostnaden för din försäkring. För fyra skadetyper finns tre olika självrisknivåer; låg, mellan och hög. Det innebär att du kan välja olika självrisknivå för olika typer av skador och det gäller trafikskada, brand, stöld och vagnskada. För övriga skador gäller följande, se tabell.

Allrisk1500 kr
Glaslagning0 kr
Glasbyte1500 kr
Maskin och elektronik3000 kr (6000 mil mer - 5000 kr)
Vägassistans1500 kr
Rättsskydd20 % av skadekostnaden, lägst 1500 kr

Värt att notera är också att om du skyddat din bil med stöldskyddsmärkning eller spårsändare behöver du inte betala självrisk om bilen, efter att ha stulits, återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Rabatt Svedea Bilförsäkring

Svedea erbjuder för tillfället inga rabatter i samband med tecknande av bilförsäkring. En trolig anledning är att priserna helt enkelt är så pass pressade att det blir svårt för dem att ge ut ytterligare rabatterat pris.

Sammanfattning Svedea Bilförsäkring

Svedea erbjuder tre typer av bilförsäkringar; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Samtliga av dessa är förhållandevis standardiserade utifrån vad som erbjuds inom branschen, men eftersom Svedeas kundgrupp är tänkt att vara homogent mindre riskbenägen kan ett lägre pris erbjudas till deras kunder. Det generösa XL-tillägget som försäkringsbolaget har kan komplettera halv- och helförsäkringarna. Tillägget innebär bland annat rätt till hyrbil, kristerapi hos legitimerad psykolog och gratis självrisk vid vägassistans.

Recension uppdaterad: 2021-01-08

Omdöme Svedea Bilförsäkring

7.8 Betyg
Svedea Bilförsäkring

Traditionellt sett fungerar försäkringsbolag som ett nollsummespel för kundernas del - de minst riskbenägna betalar för skadorna som uppstår hos de mest riskbenägna. Svedea erbjuder ett lite annorlunda upplägg med där kundgruppen är förhållandevis nischad. Genom att ha en generellt mindre vårdslös kundbas kan Svedea erbjuda lägre priser på sina försäkringar.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
8
Försäkringstillägg
9
Kundservice
9
Rabatt
5
Plus
 • Gratis lagning av stenskott vid halv- och helförsäkring
 • Effektiv skadehantering & service
 • Kunnig och hjälpsam kundtjänst
Minus
 • Inte alla som uppfyller kraven för att bli försäkringskund
 • Svedea erbjuder ingen samlingsrabatt
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
3 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. När jag hade mitt skadeärende var det väldigt ärlig kommunikation från Svedea. Det hörde av sig ett par gånger själva för att förklara saker jag hade rätt till och hjälpte mig med hur jag skulle göra. Jag upplevde verkligen att de bryr sig om sina kunder. Rekommenderar, bättre än andra trötta bolag!

 2. Mina erfarenheter av Svedea (4 år som kund):

  Väldigt tillmöteskommande och vänliga precis som man vill bli bemött, speciellt när en olycka är framme som behöver involvera försäkringsbolaget. Det var raka rör, åt båda hållen vilket uppskattas.
  Ger Svedea 5 av 5!

 3. Enkelt att anmäla skada och fick välja en verkstad som är bra. Behövde inte lägga mig i där verkstad och Svedea fixade med uppskattningen av skadan. Som kund mycket nöjd.

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo