If Fritidshusförsäkring

if fritidshusförsäkring omslagsbild

If Fritidshusförsäkring Recension

If är ett försäkringsbolaget som varit verksamma sedan 1999. Deras fritidshusförsäkring är en relativt enkel försäkring som ger ett tryggt skydd för ditt fritidshus. Du har möjlighet att försäkra både ditt fritidshus samt sakerna du förvarar i byggnaden.

En fördel med försäkringen är att det är enkelt att förstå erbjudandet då det endast finns två typer av försäkringsalternativ. En nackdel är att det inte finns speciellt många möjligheter för tilläggsförsäkringar. Premierna är i vissa fall i högsta laget, priserna är dock individuella.

If Fritidshusförsäkring

if fritidshusförsäkring hemsida

Grundförsäkringen gäller för huset och övriga byggnader på dina ägor samt för din tomt. If erbjuder två varianter av fritidshusförsäkring, Stor Fritidshus och Fritidshus.

If Fritidshus

I den grundläggande försäkringen som kallas Fritidshus ingår följande:

  • Sanering av skadedjur utan självrisk
  • Möjlighet att ringa skadejouren dygnet runt veckans alla dagar
  • Ett personligt skydd som hjälper dig vid en eventuell rättstvist där du krävs på skadestånd. Är du samägare av fritidshuset gäller skyddet även de andra personerna
  • Brand och explosion
  • Dina personliga saker till valbart belopp
  • Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods
  • Hyresbortfall
  • Naturskada
  • Vattenläckage

If Stor Fritidshus

I den större försäkringen ingår detsamma som för Fritidshus men den täcker även områden som flyttskydd, handikappanpassning, äkta hussvamp, maximerat åldersavdrag, otur byggnad och tomt, snötryck, storskade extra, utökat takläckage skydd samt underförsäkringsgaranti.

 • Tänk på att innan du tecknar en försäkring gå igenom förköpsbladet som ger en bra bild av vad som ingår samt vad som inte ingår i försäkringen. Här finns också upplägget för aktsamhetskrav som är bra att känna till.

Tillägg för If Fritidshusförsäkring

Önskar du ett utökat skydd erbjuder If två typer av tilläggsförsäkringar som komplement.

Uthyrning

Denna försäkring gäller om du tänker låna eller hyra ut din bostad. Det högsta ersättningsbeloppet uppgår till 100 000 kr och självrisken ligger på 1 500 kr. Du har möjlighet att få ersättning av hyresförlust om bostaden inte kan användas efter en skada.

Småbåt

Äger du en motor-, rodd- eller segelbåt där skrovet är som djupast sex meter och som bredast två meter samt är tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv kan du välja detta tillägg. Du behöver kontakta If om du önskar teckna denna tilläggsförsäkring.

Självrisk If Fritidshusförsäkring

Hur stor din självrisk blir beror på vad som skett men grundsjälvrisken ligger för närvarande på 1 500 kr per skadehändelse. Tänk på att du kan välja att ha en högre självrisk för att få ett lägre pris på försäkringen. Däremot gäller en förhöjd självrisk på vissa skador alternativt kan det vara en viss procent av skadebeloppet som gäller.

Grundsjälvrisk1500 kr
Läckage (vattenskada)3000 kr
Översvämning och markrörelser3000 kr
Rättsskydd25 % av kostnaden, min. grundsjälvrisken
Sanering av skadedjur0 kr

Rabatt If Fritidshusförsäkring

If erbjuder 10 % i rabatt till dig som blir förmånskund vilket betyder att du betalar försäkringen med e-faktura eller autogiro. Har du fler försäkringar hos bolaget kan du som mest få 15 % i rabatt.

Recension uppdaterad: 2021-10-25

Omdöme If Fritidshusförsäkring

7.6 Betyg
If Fritidshusförsäkring

If är en stor försäkringskoncern som erbjuder två alternativ att välja mellan inom fritidshusförsäkring. Den enklare typen är en basförsäkring men omfattningen har sina brister. Större alternativet är mer omfattande och ger ett bättre skydd. Däremot är det något begränsat med tillval.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
9
Försäkringstillägg
6
Kundservice
8
Rabatt
7
Plus
 • 10 % rabatt om du väljer e-faktura eller autogiro
 • Två enkla försäkringstyper
Minus
 • Få möjligheter till tilläggsförsäkringar
 • Deras basförsäkring är rätt begränsad
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo