Moderna Fritidshusförsäkring

moderna fritidshusförsäkring omslagsbild

Moderna Fritidshusförsäkring Recension

Moderna är ett försäkringsbolag som fokuserar på att erbjuda heltäckande försäkringar till bra pris, detta gäller även när det kommer till fritidshusförsäkring. Med Moderna ingår ett omfattande försäkringsskydd framförallt med Medium och Large som alternativ.

Bolaget erbjuder tre olika nivåer på sin fritidshusförsäkring: Grundskydd, Medium och Large. Där grundskyddet är precis vad det låter medans Medium och Large är mer omfattande. Det finns också tilläggsförsäkringar att välja för dig som vill ha ett ännu bättre skydd till ditt fritidshus.

Moderna Fritidshusförsäkring

moderna fritidshusförsäkring hemsida

Moderna erbjuder en fritidshusförsäkring med grundskydd, medium och large.

Grundskydd

Försäkringen Grundskydd påminner mycket om en villaförsäkring förutom att delar som reseförsäkring och liknande inte ingår. I Grundskydd ingår följande:

 • Lösöre – saker du äger, lånar eller hyr
 • Inbrott, stöld och skadegörelse
 • Brand, explosion och nedsotning
 • Byggnad – din byggnad är fullvärdesförsäkrat om ingenting annat står i ditt försäkringsbrev
 • Ansvars- och rättsskydd – kostnader upp till 5 000 000 kr ersätts om du anses skadeståndsskyldig och rättegångs- och ombudskostnader ersätts vid tvist upp till 300 000 kr
 • Krishantering – 10 betalda behandlingar vid krisreaktion till följd av exempelvis brand eller inbrott
 • Äkta hussvamp – om ditt hus blir angripet av hussvamp ersätts du för sanering samt reparation, som mest med ett belopp på 1 000 000 kr
 • Underförsäkringsgaranti – om du köper ny lös egendom eller gör exempelvis en ombyggnad kan du få ersättning såvida du sedan anger värdeökningen när försäkringen ska förnyas

Medium och Large

Ett smart alternativ för dig som vill ha skydd för plötsliga händelser är Allrisk Byggnad. Ett mer heltäckande skydd än det som du får ovan så kan du teckna försäkringen Medium eller Large som inkluderar:

  • Allrisk byggnad – en drulleförsäkring som ersätter skada på din byggnad som uppstår genom plötslig händelse

Vid large får du också:

  • Utökad hussvampsförsäkring
  • Vitvaruskydd
  • Våtrumsskador
  • Läckage genom yttertak
  • Förhöjd ersättningsnivå på tomten

Elektronikskyddet och självriskreduceringen kallas även hemkombi och är ett tillägg som du automatiskt får när du väljer large.

 • Moderna Fritidshusförsäkring med utökat grundskydd är bland de mer heltäckande försäkringarna på marknaden inriktat på semesterbostäder och fritidshus.

Tillägg för Moderna Fritidshusförsäkring

Även när du tecknar en fritidshusförsäkring på Moderna finns det en del tillägg som du kan välja till för att få ett ännu bättre skydd. De tillägg som finns tillgängliga är:

  • Allriskförsäkring för byggnad – detta tillägg ingår redan i fritidshusförsäkringen Large men kan även köpas som ett tillägg till grundförsäkringen för ditt fritidshus.
  • Hemkombi – hemkombi ger dig självriskreducering vid brand och inbrott i fritidshuset samt ett elektronikskydd. Även detta tillägg ingår redan om du tecknar fritidshusförsäkring Large.
  • Huskombi – i det här tillägget får du allriskförsäkring för byggnad, begränsat åldersavdrag för byggnad, lösöressanering vid fall av vägglöss, utökad hussvampsförsäkring, vitvaruskydd, våtrumsskador tätskikt, läckage genom yttertak och förhöjd ersättningsnivå för tomtmark. Detta ingår redan i fritidshusförsäkring Large.
  • Småbåtsförsäkring – gäller en båt som är mindre än en viss angiven storlek samt motorkapacitet, vilket innebär att du slipper ha en separat båtförsäkring till din småbåt.

Tilläggen ger dig ett bra skydd och du kan även välja enbart en sak av de som ingår i Fritidshusförsäkring Large om du inte är i behov av de andra som ingår i det försäkringsskyddet. På så sätt kan du skräddarsy din försäkring.

Självrisk Moderna Fritidshusförsäkring

I villkoren för Modernas hemförsäkring går det att läsa mer om självrisken. Denna varierar beroende på vilken typ av skada det gäller.

Rabatt Moderna Fritidshusförsäkring

Hos Moderna får du en samlingsrabatt som är upp till 20 %  på din försäkringspremie. Det finns olika bonusgrundande försäkringsgrupper och hur mycket rabatt du kan få beror på vilka försäkringar du har. I vissa fall kan du även få självriskreducering vilket är en stor fördel.

Recension uppdaterad: 2021-02-08

Omdöme Moderna Fritidshusförsäkring

8.2 Betyg
Moderna Fritidshusförsäkring

Modernas fritidshusförsäkring ger ett bra försäkringsskydd, redan vid deras grundskydd. Väljer du fritidshusförsäkring Large får du ett ännu mer omfattande försäkringsskydd med bland annat allriskförsäkring inkluderad. Moderna har en genomtänkt fritidshusförsäkring där du dessutom kan få både rabatt och självriskreducering om du samlar dina försäkringar hos bolaget.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
8
Försäkringstillägg
9
Kundservice
9
Rabatt
7
Plus
 • Du kan välja mellan två omfattningar på försäkringsskyddet
 • Det finns olika tilläggsförsäkringar som du kan välja mellan
 • Samlingsrabatt med upp till 20 % samt självriskreducering
 • Bra villkor redan vid grundskydd
Minus
 • Självrisken är svårtyd eftersom att den varierar
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo