Dina Hemförsäkring

dina hemförsäkring omslagsbild

Dina Hemförsäkring Recension

Dinas hemförsäkring erbjuder ett standard skydd för dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Du blir skyddad mot både brand, stöld och om någonting händer dig på semestern. Det finns många olika tilläggsförsäkringar som du kan välja mellan, bland annat allriskförsäkring och småbåtsförsäkring.

Grundskyddet som du får med Dina känns genomtänkt och det finns många möjligheter för tillägg om detta inte skulle räcka. Tyvärr är det något dyra försäkringspremier och det är svårt att jämföra självrisker. I Konsumenternas jämförelse av hemförsäkringar hamnar Dina i den nedre halvan.

Dina Hemförsäkringsskydd

dina hemförsäkring hemsida

Om du väljer en hemförsäkring via Dina så inkluderas ett grundskydd som bas i försäkringen. I grundskyddet ingår ersättning vid:

  • Stöld och skadegörelse – gäller både inne i din bostad och i biutrymmen
  • Läckage
  • Brand – inkluderar skador från frätande gas, explosion, nedsotning och blixtnedslag
  • Naturskada – skada orsakad av storm, hagel, snötryck, jordbävning och översvämning
  • Skada på hushållsmaskin – livsmedel i frys ersätts till exempel vid strömavbrott, samt skadad tvätt vid fel på tvättmaskinen
  • Merkostnad och hyresbortfall
  • Krisbehandling
  • ID-skydd
  • Näthjälpen
  • Ansvar
  • Rättsskydd – du kan få hjälp med advokatkostnader i tvistemål mot annan privatperson
  • Överfall
  • Resa – gäller i hela världen i 45 dagar

Sammanfattane tabell

Jämför Innehåll Hyresrätt Bostadsrätt
Egendomsskydd (Lösöre)
Reseskydd
Ansvarsskydd
Rättsskydd
Överfallsskydd
Allrisktillägg (Drulle) Tillägg Tillägg
Olycksfallsförsäkring

Tillägg för Dina Hemförsäkring

Dina erbjuder flertal olika tillägg som du kan lägga till i din hemförsäkring för ett mer heltäckande skydd. Det gör att du enkelt kan skräddarsy din försäkring utefter dina behov med drulleförsäkring, golfförsäkring, extra reseskydd med mera.

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring för lösöre, även det som brukar kallas drulleförsäkring. Här är den högsta ersättningen är 50 000 kr.

Golfförsäkring

Detta är en försäkring för inbitna golfare och som ger dig ersättning för skada eller förlust av golfutrustning med en högsta ersättning på 50 000 kr.

Småbåt

Om du har en småbåt värd mindre än 50 000 kr kan du försäkra den som ett tillägg i din hemförsäkring. Den täcker olyckor till sjöss, brand och stöld, samt skada vid sjösättning och på land.

Bostadsrätt

Detta tillägg är bra att ha om din hemförsäkring gäller en bostadsrätt. Det ersätter skador på egendom som tillhör bostadsrättsföreningen samt fast inredning i bostaden som du äger.

Extra reseskydd

Det är ett extra reseskydd som du tecknar till din hemförsäkring och innehåller bland annat avbeställningsskydd. Det är ett bra skydd för dig som reser mycket.

Självrisk Dina Hemförsäkring

Självrisken är den del du själv betalar av skadan och den kan variera mellan olika skador. Om en grundsjälvrisk inte anges i ditt försäkringsavtal så ligger den på 1 500 kr. Vissa skadehändelser har även en tilläggssjälvrisk, som du kan läsa mer om i villkoren för din försäkring. En del av tilläggsförsäkringarna har ingen självrisk.

Rabatt Dina Hemförsäkring

Det finns ingen information om någon Dina rabatt i dagsläget. Det är vanligt att det finns möjlighet att få rabatt när vid nytecknande av hemförsäkring och många försäkringsbolag har också samlingsrabatt.

Sammanfattning Dina Hemförsäkring

Dina erbjuder ett grundskydd som inkluderar de olika delarna som förväntas. Du väljer vilken typ av boende situation och vilka tillägg som känns nödvändiga. Upplägget är relativt likt andra försäkringsbolag även om de brister i transparens inom självriskpriser samt generellt ligger högt i pris på sina premier.

Recension uppdaterad: 2021-02-08

Omdöme Dina Hemförsäkring

6.6 Betyg
Dina Hemförsäkring

Dina har en hemförsäkring som ger ett okej grundskydd som du sedan får skräddarsy med de olika tilläggen som finns. Nackdelen med Dina är brist på information kring självriskpriser samt överlag dyra premier för sina försäkringar då de oftast krävs flera olika tillägg. Basförsäkringen hamnar i den nedre halvan av Konsumenternas hemförsäkringsjämförelse.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
8
Försäkringstillägg
8
Kundservice
6
Rabatt
3
Plus
 • Genomtänkt grundskydd
 • Olika valmöjligheter för tillägg
Minus
 • Dyra försäkringspremier
 • Svårt att jämföra självrisker
 • Många val du behöver ha koll på
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo