hedvig försäkring

Hedvig Hemförsäkring Recension

Hedvig är ett nytänkande bolag uppbackade av HDI, en av världens största koncerner inom försäkringar. Vad som är intressant med Hedvig, förutom att det hör till den nya digitala trenden, är att deras försäkringar kommer utan bindningstid och att det alltid ingår allrisk (drulle) i försäkringen. Hedvig fokuserar på hemförsäkring med skydd för hyresrätt, bostadsrätt och villa. 

Försäkringsbolaget själva skriver att dem erbjuder en ”ärlig hemförsäkring utan bindningstider, extra avgifter och luriga smyghöjningar.” I denna recension går vi igenom Hedvigs försäkringar samt ger ett omdöme och betyg i slutet. I våra pristester hamnar Hedvig bland de billigaste alternativen, i synnerhet med tanke på att allrisk ingår.

Hedvig Hemförsäkringsskydd

Hur funkar Hedvig? 

Hedvig är ”framtidens försäkringsbolag redan nu” enligt dem själva, vilket ger en hint om vilka ambitioner som finns hos försäkringsbolaget. Hos Hedvig slipper du helt bindningstider något som länge varit efterlängtat inom försäkringar. Men det finns två saker som gör att Hedvig verkligen skiljer sig från mängden. Först och främst tar försäkringsbolaget endast ut en fast avgift från din försäkringspremie. Resterande går till en ”pool” för att betala ut ersättningar.

försäkringssköld Överskott när året är slut går till välgörenhet, vilket typ av välgörenhet bestämmer Hedvigs försäkringstagare i en omröstning.

Den andra stora skillnaden jämfört med ”traditionella” försäkringsbolag är att Hedvig förlitar sig på att du har en smartphone. Det mesta sker genom Hedvigs app via din iPhone eller Android som gör det möjligt sköta allt du behöver direkt från telefonen.

hedvig-hemsida

Avskalat och tydliga villkor

Hedvig har genomgående försökt göra samtliga delar av försäkringen så enkel som möjlig, i allt från försäkringsvillkor till priser. Information kring din försäkring samt priser, försäkringsärenden och utbetalningar sker via mobilen. Fördelen med detta är förstås att det är smidigt och går fort vid till exempel ersättning (utbetalning sker ofta direkt) eller kundtjänst.

Hedvig bostadsrätt och hyresrätt

Hedvig har valt att hålla sig till hemförsäkringar, vilket är intressant då försäkringsbolag ofta försöker bredda sitt utbud. Hos Hedvig går det att teckna försäkring till hus och villa, bostadsrätt, hyresrätt samt hemförsäkring för student. För att göra det enkelt delar Hedvig upp skyddet i tre kategorier.

Följande delar inkluderas i försäkringsskyddet:

 • Du och din familj
 • Ditt hem / Din villa
 • Dina prylar

Du och din familj

Juridisk tvist

En ofta förbisedd men viktig del av hemförsäkringen är juridiskt skydd. Hedvig inkluderar här skydd om du hamnar i domstol och behöver ett juridiskt ombud, samt andra rättegångskostnader. Även skydd om du tvingas betala skadestånd om du råkat skada någon eller materiella skador.

Överfall

I skyddet som går under namnet överfall ingår skydd om du eller någon i familjen råkar ut för ett våldsbrott. Här inkluderas bland annat misshandel, rån och våldtäkt men även andra typer av skador, se Hedvigs villkor för hela listan. Ersättningen är en fast summa mellan 8 000 kr till 200 000 kr.

Resetrubbel

Hedvig hemförsäkring inkluderar en reseförsäkring upp till 45 dagar som går i linje med andra försäkringsbolag. Det går att förlänga reseförsäkringen till 90 dagar vid kontakt med kundtjänst innan avresan. Vanligt skydd för till exempel försenat bagage inkluderas (upp till 5 000 kr sammanlagt).

Sjukdom på resa

Skydd om du drabbas för olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär, om det sker en nödsituation hemma eller under resan. Här finns också skydd för sjukdagar och i värsta fall transport hem till Sverige. Vi rekommenderar att du går igenom villkoren innan resan.

Hedvig-omdome

Ditt hem

Bostadsrättstillägg

Med Hedvig inkluderas bostadsrättstillägg gratis vilket är ett plus för alla med en bostadsrätt. Eventuella kostnader för att reparationer av inredning och ytskikt (utan beloppsbegränsning).

Eldsvåda

Ersättning för skador som kan uppstå från brand- och rökskador i din lägenhet. Här inkluderas allt från öppen eldsvåda till blixtnedslag och svetsskada.

Inbrott & skadegörelse

Om någon olovligen har tagit sig in i din bostad och stulit eller vandaliserat så får du ersättning av Hedvig. Här ingår även till exempel källar- och vindsvåning, dock finns begränsningar.

Vattenskada

Vattenskador från olyckor så som trasig tvättmaskin, ett läckande akvarium eller brusten vattenledning täcks av hemförsäkringen. Ersättning för skador hos grannar inkluderas även.

Vitvaror

Ersättning för hushållsmaskiner som gått sönder (skönhetsfel ersätts inte) men också andra ”elektriska maskiner” som stryker med på grund av kortslutning, överslag eller överspänning samt tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen.

Oväder

Vanligt skydd för skador relaterade till oväder, det kan till exempel vara åska som förstör TV:n eller att källarförrådet svämmar över.

Dina prylar

Drulle

En drulle brukar i försäkringstermer kallas för allriskförsäkring, vilket ger dig ersättning för som Hedvig uttrycker det ”prylar”. Tänk på att det finns begränsningar i drulleförsäkringen som det är bra att ha koll på.

Stöld

Hedvig ersätter för stöld av en rad olika saker, hela listan finns i försäkringsvillkoren. Ett par exempel är stöld av klocka, dator, mobil och kamera.

Skadegörelse

Skydd mot skadegörelse inkluderar flera typer av saker som kan klassas som skador på din personliga egendom vilket Hedvig ger ut ersättning för.

Eldsvåda

Utöver lägenheten som kan ta skada skyddas också dina prylar i lägenheten. Allt från hemelektronik till kläder och vitvaror kan du får ersättning för. Full överblick finns att hämta i försäkringsvillkoren.

Vattenläcka

En vattenläcka kommer sällan lägligt, försäkringsskyddet täcker förutom skador på lägenheten också saker som kan skadats på grund av läckan. Tänk på att alltid använda en behörig installatör om du behöver fixa något i hemmet.

Oväder

Hedvig ersätter dig om ett oväder på något sätt skulle orsaka skador på dina prylar, utöver skador på din lägenhet.

Hedvig hus och villa

Om du har ett hus eller en villa anpassas dina villkor efter detta. Anledningen är framförallt då vissa saker behöver förstärkt skydd medans andra delar inte är lika viktiga som i en hyresrätt eller bostadsrätt. Du och din familj och Dina prylar ingår fortfarande i villaskyddet.

Din villa

Eldsvåda

Om en brand uppstår ersätter Hedvig reparationen på de byggnader du försäkrat. Skulle villan bli helt förstörd betalas en summa ut för uppförande av en liknande eller motsvarande villa. Ersättning för boende och andra merkostnader uppgår till två år.

Vattenläcka

För villaägare finns det alltid en överhängande risk att vattenläckage uppstår, allt från problem med avlopp till vattenläckor i kök och badrum. Läs igenom villkoren då det alltid krävs ett fackmannamässigt bygge av till exempel badrum.

Naturskada

Försäkringen täcker om din villa eller tomtmark blir skadad av storm, vind, hagel, snötryck, översvämning eller markrörelser. Skador på tomtmark gäller med vissa begränsningar för mer information se villkor.

Hedvig
Vid problem med husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter, så betalar försäkringen för sanering samt reparation av bärande byggnadsdelar som blivit skadade till följd av angreppet.

Skadedjur

Hedvig står för sanering av råttor, möss och bostadsinsekter som angripit ditt hus eller villa. Vid problem med husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter, så betalar försäkringen för sanering samt reparation av bärande byggnadsdelar som blivit skadade till följd av angreppet.

Inbrott och skadegörelse

Vid inbrott täcker försäkringen om inkräktare bryter sig in och stjäl eller vandaliserar din egendom. Delar som också inkluderas är källare, vind och inbrott i garage.

Vitvaror

Försäkringsskyddet täcker det mesta som kan gå snett med vitvaror men också skador på installation för värme, vatten, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet. Läs villkoren för komplett lista samt vilka begränsningar som anges.

Jämför Innehåll Hemförsäkring
Egendomsskydd (Lösöre)
Reseskydd
Ansvarsskydd
Rättsskydd
Överfallsskydd
Allrisktillägg (Drulle)
Olycksfallsförsäkring
Fast Inredning

Hedvig student

För studenter är oftast den viktigaste faktorn priset. Här har Hedvig valt att erbjuda ett fastpris utan bindningstid på 79 kr per månad för dig i hyresrätt och 99 kr per mån för dig i bostadsrätt. Generellt är det strax under de flesta andra försäkringsbolagens studentpriser. Via Hedvig Forever går det dock att få ner priset ytterligare, mer om rabattsystemet längre ner i recensionen.

 • För att ta del av studenterbjudandet får du vara högst 29 år, ha en boyta på max 50 kvm (som delas av max 2 personer).

Hedvig Olycksfallsförsäkring

Hedvigs olycksfallsförsäkring går att teckna om du har en hemförsäkring hos försäkringsbolaget. Olycksfallsförsäkringen har många fördelar och gäller alla timmar på dygnet oavsett vilket land du är. I försäkringen ingår bland annat ersättning vid sjukhusvistelser, rehabilitering, terapi, ärr, tandskador och kosmetiska skador. Den täcker även permanenta skador så som förlorad jobbförmåga. Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr och det går att teckna för 6 personer i ett och samma hushåll.

 • Försäkringsbelopp 1 000 000 kr och gäller alla timmar på dygnet.

 • Hedvigs olycksfallsförsäkring går endast att teckna tillsammans med hemförsäkringen och utmärker sig med ett lågt pris i förhållande till vad som ingår.

Självrisk Hedvig Hemförsäkring

Precis som hos alla andra försäkringsbolag finns en självrisk. Det innebär att du själv får betala en del av skadekostnaden vid varje skadetillfälle. Din självrisk hos Hedvig är 1 500 kr, förutom för rättsskydd då den är 25 % av den totala kostnaden (men lägst 1 500 kr).

Undantag där självrisk inte gäller är:

 • Överfallsskyddet gäller helt utan självrisk
 • Kostnader vid sjukdom och olycksfall på resa
 • Eller resetrubbel (till exempel försenat bagage)
 • Skulle flera skador inträffa vid samma tillfälle men ersättningen betalas ut i olika moment drar Hedvig bara av en självrisk – den högsta – från det sammanlagda skadebeloppet.

Rabatt Hedvig Hemförsäkring

När det kommer till rabatt har Hedvig verkligen tagit fram något helt nytt – Hedvig Forever. Rabattsystemet bygger på att du kan bjuda in vänner där båda får rabatterad försäkring vilket betyder att du tillslut kan få din hemförsäkring helt kostnadsfri. Enligt Hedvig själva tas kostnaden från deras egen marknadsföringsbudget. Så länge dina inbjudna vänner använder Hedvig ligger rabatten aktiv. Vi godkänner att du skriver din rabattkod i kommentarsfältet för ytterligare möjlighet till rabatt från andra användare.

Hedvig-Forever

Så här funkar Hedvig Forever

 1. Bjud in vänner med din unika kod. När någon sedan går med via länken du skickat eller använder din kod får ni båda 10 kr rabatt på er månadsavgift. Hedvig skickar ut en notis varje gång ditt pris sänks.
 2. Om du bjuder in tillräckligt många kommer din månadspremie bli 0 kr – helt gratis

Sammanfattning Hedvig Hemförsäkring

Hedvig är något helt nytt. Nytänkande och definitivt intressant för en många, speciellt om du har vänner som kan bjudas in via Hedvig Forever. För att sammanfatta Hedvig bör man först kolla på de två sakerna som verkligen skiljer försäkringsbolaget åt, fokus kring mobilen samt ersättningssystemet. Är det bara positivt att sköta allt via mobilen? För vissa är svaret ja, för andra nej. Fördelen är dock att utbetalningar och kommunikation sker direkt.

Mer fair och högt Trustpilot betyg 

Den andra stora skillnaden med Hedvig är deras ersättningssystem. Eftersom försäkringsbolaget slipper att tänka på att försöka hålla tillbaka på ersättningen så mycket som möjligt blir kunderna helt enkelt mer nöjda. Att den annars så vanliga bindningstiden är borttagen ger också ett stort plus. På Trustpilot har Hedvig runt 4.5 i poäng av nära 450 recensioner vilket är klart godkänt. Att överskott går direkt till medlemmarnas val av välgörenhet (SOS Barnbyar och Barncancerfonden under 2019) är ett annat plus.

Sammanfattning av försäkringsskyddet 

Försäkringsskyddet hamnar i Konsumenterna jämförelse strax över mitten vilket inte är förvånande. Först och främst är Hedvig en ny typ av enklare hemförsäkring. Skyddet är för många mer än väl, medans andra letar efter försäkringar med möjlighet till tilläggsförsäkringar, starkare reseskydd etc. Sammantaget är Hedvigs försäkringsskydd genomgående tryggt och med utbetalningar som ofta sker på ett par minuter en positiv aspekt.

Recension uppdaterad: 2021-06-16

Omdöme Hedvig Hemförsäkring

8.4 Betyg
Hedvig Hemförsäkring

Hedvig är en helt ny typ av hemförsäkring som du sköter via mobilen. Skyddet är genomgående bra om än något enklare då du slipper tillägg och andra val. Vi gillar att Hedvig fokuserar på snabba och enklare utbetalningar, inga bindningstider, överskott som går till välgörenhet och ett rabattsystem som verkligen kan gynna dig. Nackdelen är brist på personlig service samt att du inte kan göra större tillval. Hedvig har 4.5 av 5 hos Trustpilot vilket är mycket högt betyg. Tecknar du Hedvig går det bra att skriva din personliga rabattkod i kommentarsfältet.

Försäkringsvillkor
9
Omfattning
8
Försäkringstillägg
6.5
Kundservice
9
Rabatt
9.5
Plus
 • Ingen bindningstid
 • Enklare än traditionell hemförsäkring
 • Genomgående bra försäkringsskydd med snabba utbetalningar
 • Bland de billigare alternativen på marknaden
 • Drulle ingår alltid utan extra kostnad
Minus
 • Brist på personlig service
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
32 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Jag tappade telefonen i backen.. Hedvig var räddaren i nöden, hjälpte mig från inlämning till utbetalning inom 1 timma från olyckan, men synd att de inte erbjuder fler försäkringar

 2. En billig hemförsäkring som är digitaliserad! Brukar inte ge feedback men det jag gillar med Hedvig är att i princip allting är digitaliserat. Appen är enkel och här står vad man är försäkrad för och vad som ingår. Om man jämför med gamla försäkringsbolag så är det enklare att göra en skadeanmälan, har inte haft försäkringen tillräckligt länge så inget har inträffat kan tyvärr inte uttala mig om handläggningstiden eller utbetalningsrutinerna. Hittills väldigt smidigt.

 3. Hedvig är minst lika bra som konkurrenterna men det som, gör dem bättre är att dem, är digitala och snabba i skadehanteringen.

  Använd koden U45CQI för 120 kr rabatt på försäkringen / år.

 4. Pålitligt försäkringsbolag med bra och hjälpsam support. Mycket smidig app med mycket bra översikt på vad som är försäkrat. Toppen!

  Använd koden S99N9R och spara 120 kr/år (10 kr/mån)

 5. Riktigt bra försäkringsbolag på alla sätt! Supporten är lätt att få tag på direkt i appen och vad som ingår och hur försäkringen fungerar finns allt med tydligt i appen.

  Skulle vilja säga att Hedvig är lite som försäkringarnas Rolls Royce minus alla priset förstås.

  Använd koden M4F92L så får vi båda 10kr rabatt varje månad på försäkringen

 6. Otroligt smidigt och enkelt att teckna hemförsäkringen via deras app. I appen kan man se alla villkor och övrig information väldigt tydligt och enkelt. Som detaljnörd som jag är så kan jag intyga att villkoren är minst lika generösa, oftast faktiskt bättre, än de etablerade försäkringsbolagen. Dessutom till nästa halva priset!

  Använd koden IS0LYE så får vi båda 10kr rabatt varje månad på försäkringen.

 7. Gör som vi och skaffa Hedvig som försäkringsbolag för hemmet. Registrera min rabattkod X5A2V9 så får vi båda 10:-/mån i rabatt. Smidig digital hantering och inga onödiga bindningstider för en gångs skull! En utmanare på marknaden som är värdig att ta sig en funderare över.

  • Hittills har allt funkat felfritt med Hedvig. Det är så smidigt att ha allt samlat i deras app. Känns som om detta är framtidens försäkring!

   *För 120 kr rabatt/år kan ni använda koden 4DLR6D vid registrering*

 8. Supernöjd kund! Rabattkod: CNIFL6 ger dig 120 kr rabatt varje år!

  Mycket smidigt att komma igång och väldigt trevliga handläggare både via chatt och telefon.

  Rabattkod: CNIFL6 ger dig 120 kr rabatt på försäkringen varje år, obegränsat så länge du är kund!

  • Bästa.?????

   Koden för att få rabatt 10 kr per månad TGO1FL.

  • Jag har precis börjat med Hedvig och det låter bra allt som jag har läst om försäkringsbolaget. Dela min kod och få 10 kr rabatt i månaden: VMRC7O.
   Tack och lycka till.

 9. Enkelt och smidigt, passar perfekt om man är student också på grund av det rimliga priset.
  Dessutom kan man få 10kr rabatt permanent om man använder någon annans kod när man registrerar sig + personen vars kod du använder får 10kr rabatt varje månad! Win win.
  Använd gärna min kod:
  PERDG8

 10. Älskar verkligen appen och den enkla kommunikationsvägen till skillnad mot storbolagen. Sen att Hedvig många gånger är häften så dyr är bara ett plus i kanten!

  Spara 120kr per år med rabattkod:

  IN4SVK

 11. Tog mig tiden att läsa igenom villkoren från flera bolag och Hedvig håller verkligen måttet och är till och med bättre på flera punkter med lågt åldersavdrag på cyklar, hemelektronik och annat.

  Spara 120 kr per år med rabattkod:
  BS9I2Y

 12. Great price and easy setup
  Discount code: BV8BEF
  Compared to other insurance company lower premiums for my apartment.
  If you want a discount of 10 SEK for your monthly fee, use my promo code: BV8BEF

 13. Svin nöjd med Hedvig.
  Använd min kod när du tecknar så får du rabatt 🙂

  Kod: E7J9E0

 14. Tecknade precis upp mig på Hedvig och verkar vara en väl utarbetad app med alla funktioner man behöver. Nu får vi väl se om det är lika smidigt att anmäla en skada och få ersättning som de beskriver det. Men jag gillar konceptet av att de donerar överbliven vinst till välgörenhet!

  Använd gärna min kod: OTRUY4
  för att få en rabatt på 120kr/år FOREVER.✨?

 15. Svar
  Henrik Engström mars 14, 2021 at 9:29 e m

  Väldigt smidigt app och lätta kommunikationsvägar tillskillnad från storbolagen.

  När jag köpte bostadsrätt tog jag mig tiden att läsa igenom de fullständiga villkoren från flera bolag och Hedvig håller verkligen måttet. Är till och med bättre på flera punkter med lågt åldersavdrag på cyklar, hemelektronik och annat.

  Spara 120 kr per år med rabattkod:
  BS9I2Y

 16. Super smidig försäkring! Hade ett ärende med en trasig mobil!
  Tog bild, skickade in, pengarna ut samma vecka! Utan krav på att stå i telefonkö i timmar! Ni kan även använda er av min

  rabattkod: OTRUY4

  120kr/ år! Forever!

 17. Bästa hemförsäkringen på marknaden med superbra service!

  Rabattkod: HWZ2WZ ger 120kr rabatt/år (10kr/mån).

 18. Grymt!

  XOYJX3 10kr rabatt för både dig och mig! Glad midsommar:)

 19. Riktigt bra hemförsäkring som passar perfekt för studenter som mig! För ett rimligt pris får man all den trygghet man behöver!

  Använd gärna min kod för att både du och jag ska få 10kr rabatt varje månad resten av livet!
  Rabattkod: K1P1HI

 20. Smidigt att skaffa. Allt sker via appen. Enkelt gränssnitt och enkelt att få hjälp via chatten i appen. Rekommenderas varmt!
  Använd koden KGYD4N för 120 kr rabatt per år (10 kr per månad)

  https://www.hedvig.com/se/forever/KGTD4N

 21. Grymt enkelt, superlätt att förstå och inga knasigheter!! Koden för 10 kr rabatt är 8RRT32 🙂

 22. Använde en kod här, funkade utmärkt! har själv nu en kod 3R7T0G för 10 kr i rabatt 🙂

 23. Äntligen ett modernt försäkringsbolag! Skärmen på min iPhone gick sönder idag då fick jag enkelt tag på dom genom chatten i deras app och pengarna kom direkt ?

  – Använd koden M4F92L så får ni 10 kr rabatt i månaden på en redan billig försäkring
  – Smidig app
  – Billigt
  – Bra support

 24. Gedigen kundservice och tydliga i sin kommunikation. Rekommenderas starkt!

  Rabattkod: MIVTV8

 25. Undersökte länge och väl, och gillade allt med Hedvig. Det bästa är bla att de sköter flytten/uppsägning från tidigare bolag till dem. Plus att de inte har bindningstid!

  För 10 kr rabatt per månad använd 8R2OJ1

 26. Jag har inte behövt göra några skadeanmälningar ännu, men att beställa försäkringen har gått smidigt och deras månadsavgift har varit rimlig och deras app är väldigt användarvänlig, något som inte många andra försäkringsbolag erbjuder.

  Ännu bättre är att Hedvig erbjuder 10kr rabatt på månadsavgiften FÖR ALLTID! om du använder min rabattkod: SIG22

 27. En toppen försäkring! ????
  Använder både deras Hemförsäkring & Olycksfallsförsäkring. Har aldrig varit strul. Toppen kvalite! ✅
  Använd min kod: Black Friday för att få 10kr billigare per månad, förevigt!

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo