HemförsäkringModerna

Moderna Hemförsäkring

moderna hemförsäkring omslagsbild

Moderna Hemförsäkring Recension

Moderna erbjuder ett komplett hemförsäkringsskydd. Hemförsäkringen finns i tre olika varianter: Grundskydd, medium och large. Unikt för Moderna är att deras reseskydd varar i 60 dagar i hela världen.

Bland bolagen som erbjuder försäkringar på den här sidan erbjuder Moderna ett tilltaget grundskydd med en relativt låg självrisk. Tyvärr finns det endast ett par olika tilläggsalternativ att välja på.

Moderna Hemförsäkringsskydd

Moderna har tre olika hemförsäkringsalternativ som går att välja mellan; Grundskydd, Medium och Large. Nedan beskrivs de olika grundskyddet mer ingående och därefter beskrivs även vad som adderas om du tecknar Medium och Large.

moderna hemförsäkring hemsida

I grundskyddet hos Modernas hemförsäkring ingår:

  • Lösöre
  • Stöld
  • Brand
  • Reseförsäkring
  • Ansvars- och rättsskydd
  • Överfallsskydd
  • ID-stöld
  • Krishantering
  • Mobbning
  • Underförsäkringsgaranti
  • Väderfenomensförsäkring

Det är lite mer än vad som ingår i grundskyddet hos en del andra försäkringsbolag vilket är positivt.

Lösöre

Lösöre är de föremål som du har i din bostad och i lösöre ingår både saker som du äger, lånar och hyr. Det finns även saker som inte ingår i lösöre på försäkringen, till exempel fordon. Några föremål som ingår har ett maxbelopp för ersättningen, det kan gälla samlingar och andra värdefulla föremål.

Var noggrann när du räknar ut vad ditt lösöre är värt så att du inte blir underförsäkrad. Räkna alltid på sakernas marknadsvärde (vad saken är värd idag) och inte inköpsvärde.

Stöld och brand

Om du blir bestulen på till exempel din cykel eller barnvagn får du ersättning för det. Du får även ersättning för skadegörelse eller skador som uppstått vid inbrott. När det kommer till grundskyddet för brand gäller det skador som orsakats av brand, explosion eller nedsotning.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen hos Moderna ersätter dig vid akut sjukdom och olycksfall när du är bortrest. Ersättning kan även lämnas för bland annat bagageförsening. Du är skyddad i 45 dagar i hela världen när du har deras grundskydd.

 • I Moderna hemförsäkrings alla tre nivåer inkluderas reseskydd som täcker hela familjen (barn som inte står skrivna hos dig ingår också) i hela 45 dagar – i hela världen.

Ansvars- och rättsskydd

Ansvarsskyddet ersätter de skadestånd där du är skadeståndsskyldig, vilket Moderna utreder själva. Moderna kan betala kostnader på upp till 5 miljoner kronor. Rättsskyddet ger dig ersättning i vissa tvister och du får då ersättning för ombuds- och rättegångskostnader. Du betalar då 20 % av kostnaderna istället för hela kostnaden.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för ett brott, som exempelvis sexualbrott eller misshandel, så ersätts du för eventuell medicinsk invaliditet och även för kränkningen som du utsätts för. Du kan också få ersättning för skador eller stöld av personliga tillhörigheter i samband med brottet.

Överfallsskydd

Om du skulle råka ut för identitetsstöld kan Moderna ersätta kostnader upp till 20 000 kronor för ett ombud. Om du blir utsatt för ett brott som är traumatiskt kan du få upp till tio besök hos en krispsykolog. Mobbningsskyddet ersätter för 10 sessioner samtalsterapi och kan även ge ersättning om en anmälan mot skolan innebär att de får kritik eller anses skadeståndsskyldiga.

Försäkrio
Vid identitetsstöld ersätter Moderna kostnader upp till 30 000 kronor för ett ombud.

Underförsäkringsgaranti gäller om du utökar ditt lösöre, då måste du inte anmäla det till Moderna förrän det är dags att förnya försäkringen.

Väderfenomensförsäkring

I grundskyddet hos Moderna ingår även ersättning för skador orsakade av storm, hagel, jordbävning och andra väderfenomen. Du kan få ersättning om till exempel dina utemöbler skadas av översvämning. Detta skydd är det få hemförsäkringar som täcker.

Jämför Innehåll Grundskydd Medium Large
Egendomsskydd (Lösöre)
Reseskydd
Ansvarsskydd
Rättsskydd
Överfallsskydd
Allrisktillägg (Drulle)
Olycksfallsförsäkring Tillägg Tillägg Tillägg
Utökad Reseförsäkring Tillägg Tillägg

Tillägg för Moderna Hemförsäkring

Om du väljer att teckna hemförsäkring Medium eller Large så ingår en del tillägg. Några om du väljer Medium och alla om du väljer Large. De tillägg som finns tillgängliga är Drulleförsäkring, Utökat reseskydd, Elektronikskydd, Självriskreducering och Utökat bortaskydd.

Drulleförsäkring (Allrisk lösöre)

Med en drulleförsäkring är du skyddad även om du till exempel råkar tappa din telefon i golvet eller spilla kaffe på din dator. Det är helt enkelt ett skydd mot ditt lösöre som inträffar genom en oförutsedd yttre händelse. Drulleförsäkring är ett av det vanligaste tilläggen för hemförsäkring.

Drulleförsäkringen gäller inte för kontanter eller stöldbegärliga föremål som förvaras i till exempel förråd eller garage. I ditt försäkringsbrev kan du se vad ditt maxbelopp för ersättning är.

Utökat reseskydd

Med ett utökat reseskydd är du ännu mer skyddad när du reser, det ingår till exempel avbeställningsskydd vid händelser du inte kunnat förutse, samt ersättningsresa och sjukhusvistelse.

Elektronikskydd (Large)

Med ett elektronikskydd skyddas din hemelektronik och du slipper därmed teckna enskild försäkring för alla dina elektronikvaror. Du tjänar oftast pengar på att ha detta skydd i din hemförsäkring istället.

Självrisk Moderna Hemförsäkring

Om någonting händer och du ska få ersättning från din försäkring måste du alltid betala en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. När du har hemförsäkring från Moderna så skiljer självrisken beroende på vilken av hemförsäkringarna du har samt vilken skada det handlar om. Du kan se dina specifika självrisker i ditt försäkringsbrev.

Grundsjälvrisk1500 kr
Rättskyddskada20 % av beloppet
När det kommer till självrisken för grundskyddet så ligger den på 1 500 kr. Vissa delar i försäkringen har ingen självrisk som exempelvis överfallsskyddet och mobbingförsäkringen. När det gäller rättsskyddet är självrisken på 20 % av beloppet.

Rabatt Moderna Hemförsäkring

Om du samlar dina försäkringar får du en rabatt av Moderna på upp till 20 %, beroende på hur många försäkringar du samlar. Det är alltså en fördel att samla alla försäkringar hos detta försäkringsbolag. Du kan också få lägre självrisk om du samlar försäkringarna.

Sammanfattning Moderna Hemförsäkring

Modernas hemförsäkring är en heltäckande försäkring som erbjuder ett generöst grundskydd och bra tilläggsförsäkringar som ligger i färdiga paket. Deras grundsjälvrisk är låg och deras reseförsäkring gäller i 60 dagar.

Moderna är ett bra val av hemförsäkring oavsett vilken omfattning du väljer. Dessutom har de billiga premier för sina försäkringar och samlar du dina försäkringar hos dem kan du få upp till 20 procents rabatt.

Recension uppdaterad: 2020-06-25

Omdöme Moderna Hemförsäkring

8 Betyg
Moderna Hemförsäkring

Moderna är en förhållandevis ny aktör på marknaden som erbjuder ett starkt grundskydd på sin hemförsäkring. I förhållande till många konkurrenter har försäkringsbolaget också en låg självrisk och du får bland annat rabatt om du samlar dina försäkringar hos Moderna.

Försäkringsvillkor
9
Omfattning
7
Försäkringstillägg
8
Kundservice
9
Rabatt
7
Plus
 • Ett billigt försäkringalternativ
 • Det ingår mycket i grundförsäkringen
 • Medium och Large ger väldigt gott skydd
Minus
 • Endast ett par olika tilläggsalternativ
 • Ett relativt nytt försäkringsbolag
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio