If Hundförsäkring

if omslagsbild hundförsäkring

If Hundförsäkring Recension

If är ett av Sveriges populäraste försäkringsbolag och erbjuder en mängd olika försäkringar. Fokus hos If ligger troligtvis inte på just hundförsäkringar men tre alternativ erbjuds, Hund, Stor Hund och Stor+ Hund. Här kan du läsa mer om villkor, för- och nackdelar med If hundförsäkring.

Om hundförsäkringen tecknas innan valpen hunnit fylla ett år ger If valprabatt det första året vilket alltid är en trevlig fördel. Deras prissättning för hundförsäkringarna är dock relativt dyra i förhållande till vad de täcker jämfört med andra försäkringsbolag på marknaden.

If Veterinärvård

if hundförsäkring hemsida

Om din hund skadas eller blir sjuk så ersätter If kostnader för veterinärvård. Med veterinärvård menas undersökning, vård och behandling som utförs av en legitimerad veterinär. Givetvis finns det en självrisk som du måste betala, men resten ersätts av veterinärvårdsförsäkringen upp till maxbeloppet. Tidigare trappade If ner maxersättningen efter att din hund fyllt sju år, detta är nu borttaget från villkoren.

Karenstid

Likt många andra försäkringsbolag har If en karenstid på hundförsäkringar. De första 20 dagarna efter tecknandet gäller försäkringen enbart för olycksfall. Detsamma gäller om du inte betalar premien i tid.

Ålder

Du kan försäkra din hund när den är som yngst 6 veckor gammal. Från och med att hunden har fyllt 7 år kan den inte längre försäkras.

If Hund

Basförsäkringen hos If, kallas enbart för Hund och i den ingår veterinärvård med som högst 30 000 kr per försäkringsår. I försäkringen ingår även CT, MR och scintigrafi med 10 000 kr per försäkringsår vilket inte alltid är fallet i basförsäkringar.

Medicin om hunden skulle bli sjuk eller rehabilitering ingår däremot inte. If har även en olycksfallsförsäkring som täcker 30 000 kr men denna måste man kontakta If för att teckna.

If Stor Hund

Om du istället väljer försäkringen kallad Stor Hund ingår veterinärvård upp till max 60 000 kr, magnetkameraundersökning upp till max 15 000 kr, ersättning för två kejsarsnitt och avlivning för 3 000 kr. Utöver det ingår även medicin upp till 6 000 kr, rehabilitering upp till 6 000 kr och resor till veterinär och liknande.

If Stor+ Hund

För den som vill ha ett relativt högt ersättningsbelopp erbjuder If en hundförsäkring plus. Stor+ Hund kommer med en veterinärvårdsersättning på 90 000 kr men är i övrigt samma som Stor Hund.

Jämför Innehåll If Hund If Hund Stor If Stor+ Hund
Veterinärvård Ersättning 30 000 kr 60 000 kr 90 000
MR och CT röntgen 10 000 kr 15 000 kr Hela beloppet
Medicin 6 000 kr Hela beloppet
Rehabilitering 6 000 kr 12 000 kr
Dolda Fel * * *

*Förutsatt att du har tecknat försäkringen innan en viss ålder

Tillägg för If Hundförsäkring

I dagsläget erbjuder If två stycken tilläggsförsäkringar och dessa är livförsäkringen och användbarhetsförsäkringen. If livförsäkring gäller utan självrisk och sänks med 20 % per år från att hunden fyller sju år. Den upphör helt vid 10 års ålder.

Om du har en hund med en särkild egenskap så som jakt-, bruks- eller avelsegenskap kan du få ersättning med hela försäkringsbeloppet om hunden skulle råka ut för en skada eller sjukdom som gör att hunden förlorar denna egenskap.

Självrisk hos If Hundförsäkring

Hos If kan du välja mellan tre olika självrisker när du tecknar din försäkring. Självrisken har en fast och en rörlig del där den rörliga alltid ligger på 15 %. De fasta självriskerna som du kan välja mellan är 1 500 kr, 1 900 kr och 2 700 kr. If självriskperiod sträcker sig 125 dagar. Ju högre självrisk desto billigare blir din premie.

    • Fast självrisk: 1 500 kr, 1 900 kr eller 2 700 kr
    • Rörlig självrisk: 15 %
    • Självriskperioden är 125 dagar (om du enbart har en fast självrisk är perioden 100 dagar)

If Hundförsäkringsrabatt

Om du försäkringar din valp innan den är ett år gammal får du 20 % i If rabatt på försäkringen under det första året.

Recension uppdaterad: 2021-10-21

Omdöme If Hundförsäkring

6.6 Betyg
If Hundförsäkring

If erbjuder tre olika hundförsäkringar där Stor Hund och Stor Hund + sticker ut som det bättre alternativen. Flexibelt med olika självriskval och möjligheten till ett högt försäkringsbelopp är de främsta fördelarna. Försäkringspremien (bortsett från första årets rabatt) ligger i mitten bland försäkringarna i jämförelsen och det finns bolag som inte har samma beloppsbegränsningar i den priskategorin.

Försäkringsskydd
7.5
Självrisk
6
Villkor
8
Rabatt och priser
5
Plus
  • Tre olika nivåer som passar olika typer av behov
  • Stor Hund och Stor hund + inkluderar ett bra skydd
Minus
  • MR/CT undersökning ingår endast i Stor och Stor + med begränsat belopp
  • Medicin ingår bara med 6000 kr i Stor och Stor +
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo