Jusek Inkomstförsäkring

jusek inkomstförsäkring omslagsbild

Jusek Inkomstförsäkring Recension

Jusek erbjuder en inkomstförsäkring till alla sina medlemmar likt många andra förbund. I denna recension har vi gått igenom deras inkomstförsäkring grundligt så att du kan lära dig mer om den och hur du kan ta del av den.

Bra att känna till från start är att du måste även vara medlem i Akademikernas a-kassa för att vara berättigad till inkomstförsäkringen. De erbjuder också tilläggsförsäkringar som ger dig ett ännu bättre skydd, antingen med ersättning under längre tid eller med högre ersättning. Premierna baseras på vad du har för inkomst och vilket yrke du har.

Innehåll

Jusek Inkomstförsäkring

jusek inkomstförsäkring hemsida

Om du är medlem i Jusek och betalar för a-kassa och inkomstförsäkring får du mer i ersättning om du skulle förlora ditt jobb. Då a-kassan har ett ersättningstak täcker inkomstförsäkringen upp för en del av din förlorade inkomst. Du måste ha varit medlem i Jusek i 12 månader för att kunna få ersättningen. Med inkomstförsäkring från Jusek kan du få upp till 80 % av en månadslön på 80 000 kr i ersättning av inkomstförsäkringen i kombination med a-kassan.

Upp till 120 arbetslösa dagar

Inkomstförsäkringen har samma karenstid som a-kassan och den kan betalas ut i upp till 120 arbetslösa dagar. Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan den tiden tillgodoräknas i de 12 månadernas karens som du annars måste uppfylla.

Uppsägning och ersättning

Denna inkomstförsäkring ger dig inte ersättning om du säger upp dig från ditt arbete. Dock kan du ha rätt till det om Akademikernas a-kassa anser att du har en giltig anledning till att du har sagt upp dig från din tjänst. Om du arbetar utomlands finns det beräkningar som Akademikernas a-kassa gör gällande arbetstid och liknande, så om du har rätt till a-kassa har du rätt till inkomstförsäkringen.

 • Var noga med att alltid uppdatera din lön för att du ska vara säker på att du får rätt ersättning om du behöver utnyttja försäkringen.

Vem kan bli medlem i Jusek?

Jusek är ett fackförbund för jurister, IT-akademiker, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och kommunikatörer. Om du ingår i någon av dessa yrkesgrupper kan du alltså bli medlem i Jusek och ta del av både inkomstförsäkringen och andra fördelar som kommer med medlemskapet i fackförbundet. De vill helt enkelt hjälpa dig att vara tryggare i ditt arbete och få mer ersättning om du skulle bli arbetslös.

Hur blir du medlem och vad kostar det

Du kan bli medlem i Jusek om du tillhör någon av ovan nämnda yrkesgrupper och det gäller även om du är egen företagare, pensionär eller nyutexaminerad. Kostnaden skiljer sig åt beroende på hur mycket du tjänar och om du är egen företagare. Här nedan kan du se vad det kostar att vara medlem med inkomstförsäkring och a-kassa inräknat:

  • Om du tjänar över 18 000 kr i månaden kostar det 380 kr per månad
  • Om du tjänar mellan 9 000 och 18 000 kr i månaden är priset 262 kr per månad
  • Om du tjänar under 9 000 kr per månad är avgiften 202 kr per månad
  • Om du är nyutexaminerad betalar du 148 kr per månad
  • Om du är pensionär betalar du 264 kr per år
  • Om du är egenföretagare kostar det 380 kr per månad
  • Om du är advokat med egen firma eller delägare är avgiften 262 kr per månad
  • Om du studerar är avgiften 100 kr för hela studietiden (max 6 år)
  • Om du är anställd av en utländsk arbetsgivare betalar du 92 kr per månad

Jusek inkomstförsäkring egenföretagare

Som egenföretagare kan du precis som vanlig anställd använda dig av Juseks inkomstförsäkring. För att kunna få ta del i denna behöver du bland annat ha varit medlem i Akademikernas A-kassa i minst 12 månader innan du blir arbetslös.

Försäkringen kan ge dig upp till 80 % av din tidigare lön upp till 80 000 kr om du skulle bli arbetslös i totalt 120 dagar.

Som egenföretagare och medlem i Jusek har du även andra förmåner. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring om du skulle råka ut för en olycka på väg till eller från samt på jobbet. Dessutom ingår en sjukförsäkring i medlemskapet som egenföretagare. Utöver detta ingår även ett mentorskapsprogram samt med möjligheten att teckna en företagsförsäkring.

Tillägg för Jusek Inkomstförsäkring

Jusek har dessutom två tilläggsförsäkringar som du kan lägga till för ett ännu bättre skydd. Det finns Tilläggsförsäkring + TID och Tilläggsförsäkring + LÖN som du kan välja mellan.

Tilläggsförsäkring + TID

Du kan teckna denna tilläggsförsäkring om:

  • Du är medlem i förbundet
  • Omfattas av inkomstförsäkringen
  • Är medlem i Akademikernas a-kassa

Du måste ha varit försäkrad i minst 18 månader samt ha arbetat i minst 12 av dessa för att vara berättigad till ersättningen. Denna försäkring har ingen karenstid utan den betalas ut direkt efter inkomstförsäkringens dagar är slut och kan betalas ut i 180 dagar. Den betalas med andra ord ut från dag 121 till dag 300. De första 80 dagarna kan du få 80 % upp till 80 000 kr tillsammans med din a-kassa och från dag 201 till 300 kan du få 70 % istället för 80 %.

Tilläggsförsäkring + LÖN

Den här tilläggsförsäkringen kan tecknas av dig som har en lön som är högre än 80 000 kr per månad. Du kan utöka ditt skydd med 60 000 kr extra, alltså sammanlagt 140 000 kr i brutto. Det är samma procentsats alltså 80 % av din inkomst som du kan få utbetalt. Samma regler som för ovanstående tilläggsförsäkring gäller, alltså att du ska ha varit försäkrad i 18 månader och arbetat i minst 12 månader av dem.

Du måste vara medlem i förbundet, omfattas av inkomstförsäkringen och vara medlem i Akademikernas a-kassa för att kunna teckna denna tilläggsförsäkring. Detta tillägg betalas ut samtidigt som den vanliga inkomstförsäkringen och du får ersättningen under dina första 120 dagar som arbetslös.

Recension uppdaterad: 2020-06-29

Omdöme Jusek Inkomstförsäkring

7.4 Betyg
Jusek Inkomstförsäkring

Juseks inkomstförsäkring ger ett gott skydd till dig som är medlem i förbundet. Du får bra ersättning samtidigt som du kan lägga till tilläggsförsäkringar som antingen ger dig ersättning under en längre period eller en högre ersättning än den vanliga inkomstförsäkringen. Du får ersättningen i samband med a-kassan. Premierna anpassas till inkomst och yrke.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
8
Försäkringstillägg
8
Kundservice
7
Pris
7
Plus
 • Inkomstförsäkringen ingår till dig som är medlem i förbundet samt a-kassan
 • Två tillägg som kan ge dig mer eller längre tid med ersättningen
 • Erbjuder utförlig lönestatistik till sina medlemmar
Minus
 • Försäkringen gäller enbart för utvalda yrkesgrupper
 • Tilläggen kräver 18 månaders medlemskap
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo