Folksam Kattförsäkring

folksam omslag kattförsäkring

Folksam Kattförsäkring Recension

Folksam är ett försäkringsbolag som ägs av kunderna. De har flera olika typer av försäkringar och bland annat för husdjur. De erbjuder två olika nivåer av kattförsäkring och här i recensionen beskrivs skillnaderna mellan dem. 

Till försäkringen kan du välja att göra tillägg såsom livförsäkring och Folksam har en nyteckningsrabatt på hela 40% om du försäkrar en kattunge innan den fyllt ett år. Kattförsäkringen täcker tyvärr inte tandsjukdomen TR (FORL), vilket dock inte är helt ovanligt bland försäkringsbolag.

Folksam Veterinärvård

folksam hemsida för kattförsäkring

Veterinärvårdsskyddet från Folksam ingår i båda försäkringsnivåerna men med olika maxbelopp. I veterinärvårdsskyddet får du ersättning för kostnader för veterinärvård om din katt drabbas av sjukdom eller olycksfall. Det som ingår är undersökning, behandling och vård som utförs av en legitimerad veterinär. Om veterinären använder läkemedel och förbandsmaterial vid behandlingen ersätts även det. Jouravgift ersätts om veterinär bedömer det som ett jourfall. Transporter och resor ersätts inte.

Karenstid

Om en sjukdom uppstår inom 20 dagar efter att försäkringen tecknats täcks den inte av försäkringen, eftersom det sker inom karenstiden. Vid olycksfallsskada gäller ingen karens.

Ålder

Du kan teckna Folksams kattförsäkring för katt som fyllt sex veckor men inte fyllt sju år.

Kattförsäkring Bas

I Kattförsäkring Bas från Folksam ingår veterinärvård upp till 25 000 kr med valbar fast självrisk. Andra saker som ingår i försäkringen är:

  • Akupunktur – om den är utförd eller remitterad av legitimerad veterinär.
  • Dolda fel – ersättning ges för veterinärvård eller avlivning till följd av ett dolt fel.
  • Veterinärbesök i mobilen – genom videosamtal med FirstVet kan du få hjälp online. Det är kostnadsfritt och kan användas tre gånger per år.

Kattförsäkring Bas är med andra ord en grundläggande kattförsäkring som täcker det nödvändigaste och därav ger en billigare premie. Du kan även välja till en livförsäkring.

Kattförsäkring Stor

I Kattförsäkring Stor ingår veterinärvård upp till 50 000 kr med valbar fast självrisk samt följande:

 • Akupunktur – om den är utförd eller remitterad av legitimerad veterinär.
 • Dolda fel – ersättning ges för veterinärvård eller avlivning till följd av ett dolt fel.
 • Veterinärbesök i mobilen – genom videosamtal med FirstVet kan du få hjälp online. Det är kostnadsfritt och kan användas tre gånger per år.
 • Magnetröntgen, datortomografi och scintigrafi
 • Mediciner och rehabilitering
 • Viss tandvård – innefattar borttagning av mjölktänder samt bettkorrigering i medicinskt syfte.

Detta ger dig ett bredare skydd om din katt skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Jämför Innehåll Bas Stor
Veterinärvård Ersättning 25 000 kr 50 000 kr
MR och CT röntgen
Medicin
Rehabilitering
Dolda Fel
TR (FORL)

Tillägg för Folksam Kattförsäkring

Folksam erbjuder inte många olika tillägg till sina kattförsäkringar utan det som erbjuds är livförsäkring samt kattkullsförsäkring.

Livförsäkring

Den ger dig ekonomisk ersättning om din katt skulle avlida eller behöva avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. I vissa fall kan du även få ersättning om din katt tappar sin fortplantningsförmåga. Du anger själv försäkringsbelopp vid tecknandet av försäkringen och det handlar om marknadsvärdet på din katt, ange därför inköpspriset.

Ersättningsvärdet på livförsäkringen sjunker från det att din katt blivit sju år gammal, sänkningen sker med 20 % per år. Ersättningen understiger aldrig 1 000 kr, men när din katt når 13 års ålder upphör livförsäkringen att gälla.

Kattkullsförsäkring

Kattuppfödare kan teckna en kattkullsförsäkring som innehåller Bas veterinärvård och livförsäkring samt dolda fel-skydd. Försäkringen måste tecknas innan kattungen levereras och för att dolda fel ska gälla måste veterinärbesiktning göras vid senast 14 veckors ålder.

Självrisk hos Folksam Kattförsäkring

Självrisken för din kattförsäkring från Folksam består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är valbar och de alternativ som finns är 1 800 kr eller 3 000 kr. Den rörliga delen är alltid densamma, 25 % av den överstigande skadekostnaden. Du behöver inte betala någon självrisk vid rovdjurs- och vildsvinsskador. Självriskperioden för den fasta självrisken är 1 år vilket är bra i förhållande till många andra aktörer.

  • Fast självrisk: 1 800 kr eller 3 000 kr (Självriskperiod 1 år)
  • Rörlig självrisk: 25 %

Folksam Kattförsäkringsrabatt

Om du tecknar försäkring för en kattunge som inte fyllt ett år får du 40 % i nyteckningsrabatt, vilket är generöst. Dessutom är Folksam ett försäkringsbolag som ägs av kunderna och allt överskott på de vinster som bolaget har ges som återbäring till kunderna.

Recension uppdaterad: 2020-06-23

Omdöme Folksam Kattförsäkring

7.8 Betyg
Folksam Kattförsäkring

Folksam erbjuder ett genomtänkt grundskydd i sin kattförsäkring Bas men Stor ger ett mer omfattande skydd. Livförsäkring kan väljas som tillägg till din veterinärvårdsförsäkring vilket är positivt. En nackdel är bunden rörlig självrisk till 25 % och relativt hög fast självrisk. Folksam har en nyteckningsrabatt som är bland de bästa hos försäkringsbolagen.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
8
Självrisk
8
Kundtjänst
8
Pris & Rabatt
7
Plus
 • Populärt försäkringsbolag och snabb ersättning
 • Kattförsäkring Stor är en prisvärd försäkring med bra skydd
 • En väldigt bra nyteckningsrabatt
Minus
 • Rörlig självrisk satt till 25 %
 • Täcker ej TR (FORL)
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio