Folksam MC-Försäkring

folksam mc-försäkring omslagsbild

Folksam MC-försäkring Recension

Folksam är ett kundägt försäkringsbolag vilket innebär att ägarna är kunderna. Bolaget har funnits sedan 1908 och är idag ett av Sveriges största försäkringsbolag. Folksam har valt att dela in sin mc-försäkring i tung mc, lätt mc och moped. I den här recensionen fokuserar vi på tung mc.

Med Folksams mc-försäkring för tung mc kan du välja på året runt försäkring där du slipper avställning eller bas. På båda försäkringsalternativen går också att välja mellan trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Folksam erbjuder skadejour dygnet runt och har ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur.

Folksam MC-försäkringsskydd

Folksam erbjuder sina kunder två olika försäkringar för tung mc som är Bas och Året Runt. Med båda försäkringsalternativen går det sedan att välja vilken grad av skydd du vill ha.

folksam mc-försäkring hemsida

Tung motorcykel

När det kommer till tunga motorcyklar så kan du välja mellan två olika typer av försäkring. Med Året Runt slipper du helt att ställa av motorcykeln medan du med bas måste ställa av den under vinterhalvåret. Det finns dock vissa aktsamhetskrav för att få teckna Folksams Året Runt försäkring. Dessa är att du måste ha skyddsutrustning, förarna endast får vara inom familjen och din MC måste vara parkerad och inlåst nattetid.

  • Bas (ställ av motorcykeln vinterhalvåret, finns som trafik, halv och helförsäkring)
  • Året runt (går att köra hela året, finns som halv och helförsäkring men har aktsamhetskrav)

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen från Folksam är grundläggande och gäller bara basförsäkringen. Detta är standard hos alla försäkringsbolag, även om vissa skillnader kan finnas. Denna typ av försäkring är precis som det låter ett skydd i trafiken men inte mycket mer.

  • Personskador
  • Skador på någon annans egendom
  • Kristerapi 10 behandlingar

Halvförsäkring

Den inkluderar den obligatoriska trafikförsäkringen som ersätter skador på andra fordon, personer och egendom. Den ger dessutom skydd om din mc skadas av brand eller blir stulen.

  • Stöld
  • Brand
  • Glas
  • Maskinskada
  • Räddning
  • Rättskydd
  • Assistans (endast året om försäkring)
 • Folksam erbjuder en mc-försäkring till de förare som är 35 år eller äldre. Statistiken visar att äldre förare är mindre inblandade i olyckor, därför finns en året runt- samt helförsäkring till ett lägre pris om du har fyllt 35 år.

Helförsäkring

Försäkringen ger ett heltäckande skydd om du drabbas av en olycka som du själv är vållande till eller om du kör omkull eller faller av din mc. Försäkringen täcker även om din mc blir utsatt för skadegörelse. Du kan teckna helförsäkringen både med Bas och Året Runt.

Försäkrio
Tänk på att du behöver ha helförsäkring för att vagnskador ska täckas i försäkringen.
Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada Gäller endast (Tung MC)
Bärgning
Rättsskydd
Stöld av mc
Stöld av fordonsdelar
Vagnskada

Tillägg för Folksam MC-försäkring

Folksam erbjuder inga tillägg i sina mc-försäkringar i dagsläget. För mer information rekommenderar vi att du kontaktar Folksam för individuella lösningar.

Självrisk Folksam MC-försäkring

Självrisk måste betalas i de flesta skadeersättningar. För alla tre fordon är det 1 000 kr (om du är under 24 år tillkommer ytterligare 1 000 kr) som gäller vid skada som faller under trafikförsäkringen. Vid kristerapi utgår ingen självrisk och vid den kanske vanligaste skadan, som är stöld, är självrisken 3 000 kr.

Trafikförsäkring1000 kr
Stöld3000 kr
Kristerapi0 kr
Brand1200 kr
Glas1500 kr
Räddning1000 kr
Vagnskada3000 eller 6000 kr (högre om föraren är under 24)

Rabatt Folksam MC-försäkring

Folksam erbjuder i två av sina mc-försäkringar rabatt om din mc har ABS-bromsar. Det gäller tung mc som får 20 % rabatt på premien samt lätt mc som får 15 % i premierabatt. Dessutom finns det möjligheter att få rabatt på samtliga försäkringar i hushållet om du samlar flera försäkringar hos Folksam.

Sammanfattning Folksam MC-försäkring

Folksam erbjuder tre nivåer på försäkringarna för tung mc, lätt mc och moped. Nivåerna är trafikförsäkring, halvförsäkring samt helförsäkring. Premierna sätts individuellt utifrån förarens ålder, var motorcykeln finns och motorcykelns ålder och märke.

Recension uppdaterad: 2021-02-09

Omdöme Folksam MC-försäkring

6.8 Betyg
Folksam MC-Försäkring

Folksam är ett populärt försäkringsbolag och så även inom mc-försäkringar. Överlag ett relativt enkelt upplägg men bra skydd. Priserna varierar då en individuell riskbedömning och prissättning på premien görs utefter försäkringstagaren. En fördel är att Folksam erbjuder 20 % rabatt på premien om du har ABS-bromsar.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
8
Försäkringstillägg
4
Kundservice
8
Rabatt
7
Plus
 • Skadejour dygnet runt året runt
 • Ingen självrisk vid kollision med djur
 • Rabatt för ABS-bromsar
Minus
 • Ingen självriskreducering
 • Försäkringspriset varierar mycket
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo