FolksamMC-försäkring

Folksam MC-Försäkring

folksam mc-försäkring omslagsbild

Folksam MC-försäkring Recension

Folksam är ett folkrörelseägt företag, vilket innebär att det är försäkringstagarna som äger bolaget. Deras försäkringserbjudande inom mc-försäkring har vi valt att fokusera på i denna recension.

Folksam erbjuder tar inte ute någon vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur vilket är en fördel. Dessutom finns en skadejour att nå dygnet runt. Mer om de olika delarna av försäkringen hittar du i nästa stycke.

Folksam MC-försäkringsskydd

Folksam erbjuder sina kunder tre olika mc-försäkringar; för tung mc, lätt mc samt mopeder (vilken även omfattar mopedbilar).

folksam mc-försäkring hemsida

Tung motorcykel

Här kan du välja mellan Bas med trafik-, hel- och halvförsäkring och passar den som ställer av sin motorcykel på vinterhalvåret, eller en Året runt med hel- och halvförsäkring samt 35-årsförsäkring.

Lätt motorcykel

Här väljer du mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen fungerar precis som vanligt och här ingår även kristerapi. Halvförsäkring innehåller stöld-, glas-, brand-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Helförsäkringen innehåller allt ovan samt en vagnskadeförsäkring som försäkrar dig mot självförvållande skador.

Moped

Mopedförsäkringen har samma alternativ som lätt mc och det du får med försäkringen är skydd mot stöld och skadegörelse samt skador på föraren. I helförsäkringen ingår en vagnskadeförsäkring. I försäkringsskyddet ingår även glasförsäkring för mopedbilar.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen från Folksam är grundläggande och gäller bara basförsäkringen. Detta är standard hos alla försäkringsbolag, även om vissa skillnader kan finnas. Denna typ av försäkring är precis som det låter ett skydd i trafiken men inte mycket mer.

  • Personskador
  • Skador på någon annans egendom

Halvförsäkring

Den inkluderar den obligatoriska trafikförsäkringen som ersätter skador på andra fordon, personer och egendom. Den ger dessutom skydd om din mc skadas av brand eller blir stulen.

 • Folksam erbjuder en mc-försäkring till de förare som är 35 år eller äldre. Statistiken visar att äldre förare är mindre inblandade i olyckor, därför finns en året runt- samt helförsäkring till ett lägre pris om du har fyllt 35 år.

Helförsäkring

Försäkringen ger ett heltäckande skydd om du drabbas av en olycka som du själv är vållande till eller om du kör omkull eller faller av din mc. Försäkringen täcker även om din mc blir utsatt för skadegörelse. I samtliga fall kan du ha helårsförsäkring eller bara en säsongsförsäkring om du ställer av din mc över vintern.

Försäkrio
Tänk på att du behöver ha helförsäkring “Året Runt” för vagnskador ska täckas via försäkringen.
Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada Gäller endast (Tung MC)
Bärgning
Rättsskydd
Stöld av mc
Stöld av fordonsdelar
Vagnskada

Tillägg för Folksam MC-försäkring

Folksam erbjuder inga tillägg i sina mc-försäkringar i dagsläget. För mer information rekommenderar vi att du kontaktar Folksam för individuella lösningar.

Självrisk Folksam MC-försäkring

Självrisk måste betalas i de flesta skadeersättningar. För alla tre fordon är det 1 000 kr (om du är under 24 år tillkommer ytterligare 1 000 kr) som gäller vid skada som faller under trafikförsäkringen. Vid kristerapi utgår ingen självrisk och vid den kanske vanligaste skadan, som är stöld, är självrisken 3 000 kr.

Trafikförsäkring1000 kr
Stöld3000 kr
Kristerapi0 kr

Rabatt Folksam MC-försäkring

Folksam erbjuder i två av sina mc-försäkringar rabatt om din mc har ABS-bromsar. Det gäller tung mc som får 20 % rabatt på premien samt lätt mc som får 15 % i premierabatt. Dessutom finns det möjligheter att få rabatt på samtliga försäkringar i hushållet om du samlar flera försäkringar hos Folksam.

Sammanfattning Folksam MC-försäkring

Folksam erbjuder tre nivåer på försäkringarna för tung mc, lätt mc och moped. Nivåerna är trafikförsäkring, halvförsäkring samt helförsäkring. Premierna sätts individuellt utifrån förarens ålder, var motorcykeln finns och motorcykelns ålder och märke.

Recension uppdaterad: 2020-06-23

Omdöme Folksam MC-försäkring

6.8 Betyg
Folksam MC-Försäkring

Folksam är ett populärt försäkringsbolag och så även inom mc-försäkringar. Överlag ett relativt enkelt upplägg men bra skydd. Priserna varierar då en individuell riskbedömning och prissättning på premien görs utefter försäkringstagaren. Folksams bredd kan ses som både en nackdel- och fördel då mc-kunskapen inte riktigt matchar mer fokusera bolag så som t.ex. Svedea eller Bilsport & MC.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
8
Försäkringstillägg
4
Kundservice
8
Rabatt
7
Plus
 • Skadejour dygnet runt året runt
 • Ingen självrisk vid kollision med djur
 • Rabatt för ABS-bromsar
Minus
 • Ingen självriskreducering
 • Hög självrisk för rättsskydd
 • Försäkringspriset varierar rätt mycket
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio