Gjensidige MC-Försäkring

gjensidige omslagsbild mc-försäkring

Gjensidige MC-försäkring Recension

Den norska finanskoncernen Gjensidige med anor från 1800-talet erbjuder sakförsäkringar till kunder även i Sverige. Här kan du läsa en full recension om Gjensidige mc-försäkring och vad deras trafik-, halv- och helförsäkring täcker.

Oavsett försäkring gäller ditt skydd året runt vilket innebär att du inte behöver ställa på och av ditt fordon inför vår och vinter. Gjensidige menar att detta är en fördel för dig som kund och motorcyklist eftersom du slipper ett moment och kan köra din cykel när vädret tillåter oberoende av årstid. En nackdel med detta brukar vara att försäkringspremien blir dyrare för den som bara vill köra under säsong.

Gjensidige MC-försäkringsskydd

För den som har en motorcykel finns det tre olika försäkringsalternativ att välja på hos Gjensidige och dessa är trafikförsäkringen, halvförsäkingen och helförsäkringen.

gjensidige mc-försäkring hemsida

Gjensidige skiljer inte på olika motorcyklars fabrikat, på förarens ålder eller på kön. Samma försäkring gäller för alla vilket kan både vara en fördel och en nackdel beroende på om du är i en grupp som statistiskt sätt är mindre olycksdrabbad.

Trafikförsäkring

Enligt lag måste alla som har en motorcykel teckna en trafikförsäkring. I den ingår personskador och skador på annans egendom. Med Gjensidige utgår ersättning för personskador på förare, medåkare och medtrafikanter samt för de skador du eventuellt varit orsaken till på annans egendom i samband med en trafikolycka. Några exempel är andra fordon, staket i trädgård och byggnader.

  • Personskador
  • Skador på någon annans egendom

Halvförsäkring

Trafikförsäkringen är den minsta möjliga försäkringen du kan teckna men för att ha ett någorlunda skydd om olyckan skulle vara framme krävs en halvförsäkring. I halvförsäkringen ingår allt som finns med i trafikförsäkringen tillsammans med:

  • Stöld
  • Brand
  • Glas
  • Maskinskada
  • Räddning
  • Rättsskydd
  • Krishjälp
 • Hos Gjensidige är priset beräknat efter säsong, större delen kommer tas ut under sommarhalvåret när motorcykeln används.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den högsta mc-försäkringen som Gjensidige erbjuder och här ingår samtliga delar i trafikförsäkringen och halvförsäkringen tillsammans med:

  • Kollision
  • Dikeskörning
  • Vältning
  • Annan yttre påverkan vilket innebär skadegörelse

Den stora skillnaden på en helförsäkring och en halvförsäkring brukar vanligtvis vara att helförsäkringen även täcker vagnskador som du själv har orsakat.

Försäkrio
För mer information om  exempelvis maskinskada bör du läsa igenom villkoren på försäkringsbolagets hemsida för att skaffa en djupare förståelse av vad som inkluderas.
Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld av mc
Stöld av fordonsdelar
Vagnskada

Tillägg för Gjensidige MC-försäkring

Samtliga försäkringar omfattar trafikförsäkringen vilken är obligatorisk. Utöver den har du möjlighet att välja och anpassa din försäkring efter behov vilket hos Gjensidige innebär en hel- eller halvförsäkring. Bolaget erbjuder inga övriga tillägg.

Självrisk Gjensidige MC-försäkring

Självrisk är den del du själv får bekosta vid varje skadetillfälle. Grundsjälvriskens belopp skiljer sig mellan olika typer av skador. Ett par exempel är:

Trafikskada1000 kr
Brand2000 kr
Glasskada35 % av den totala kostnaden min. 500 kr
Maskinskada3000 kr

Rabatt Gjensidige MC-försäkring

Gjensidige erbjuder rabatt om du samlar flera huvudförsäkringar hos bolaget. Som mest har du möjlighet att få 15 % i samlad rabatt.

Sammanfattning Gjensidige MC-försäkring

Hos Gjensidige tecknar du en försäkring för hela året. Det är inte möjligt att endast teckna per säsong. Företaget erbjuder den obligatoriska trafikförsäkringen samt de valbara halv- och helförsäkringarna. Utöver dessa är inga tillägg möjliga. Gjensidige har valt att inte fokusera helhjärtat på mc-försäkringar vilket märks i detta fall.

Recension uppdaterad: 2021-02-09

Omdöme Gjensidige MC-försäkring

6.8 Betyg
Gjensidige MC-Försäkring

De har ett enkelt system med i huvudsak två försäkringspaket, utöver trafikförsäkringen, samt en enkel hemsida. Att företaget varit med sedan år 1816 skapar en känsla av trygghet. Dock är det önskvärt med olika tilläggsförsäkringar för mer flexibilitet. Gjensidige prissättning skiljer sig åt men är i våra priskontroller i det dyraste laget.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
7
Försäkringstillägg
6
Kundservice
6
Rabatt
7
Plus
 • Bolaget har funnits sedan 1800-talet
 • En försäkring oberoende av cykelns årsmodell eller din ålder
Minus
 • Inga tillägg
 • Högre självrisk om du är under 24 år
 • Dyrt samt oflexibelt i många fall
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo