ICA MC-Försäkring

ica mc försäkring omslagsbild

ICA MC-försäkring Recension

ICA är ett etablerat företag inom försäkringar och de erbjuder en mc-försäkring med många fördelar för ansvarsfulla motorcyklister. I denna recension går vi igenom de olika delarna av ICA mc-försäkring tillsammans med omdöme och betyg.

ICA Försäkringar har blivit väldigt populärt senaste åren och deras mc-försäkring är inget undantag. De har inga tillägg till sin mc-försäkring utan du kan välja mellan de tre omfattningarna vilket gör det enkelt och smidigt. Dessutom behöver du inte betala någon självrisk vid trafikskador eller vid stöld om du har en spårsändare. Om du försäkrar din mc via ICA får du även ICA-bonus på din premie, vilket är fördelaktigt för ICA-kunder.

ICA MC-försäkringsskydd

När det kommer till försäkringsskyddet för din mc som är försäkrad med ICA mc-försäkring kan du välja mellan tre olika försäkringsskydd – trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Premien styrs av vilket försäkringsskydd du och varier beroende på faktorer som milantal, om du har spårsändare eller inte med mera.

ica mc-försäkring hemsida

När du försäkrar din mc med ICAs mc-försäkring är det en året runt-försäkring där priset anpassas efter säsong. Skyddet är detsamma året om men du betalar mer under sommarmånaderna och mindre under vintern. Vi kommer här nedan beskriva de tre olika försäkringsskydden närmre.

Trafikförsäkring

Med en trafikförsäkring har du enbart det viktigaste skyddet och en trafikförsäkring krävs även enligt svensk lag. ICAs trafikförsäkring innehåller mer skydd än med en trafikförsäkring i stort sett alla andra försäkringsbolag. Självklart ersätts personskador och skador på andras egendom, men utöver det ingår även trafikolycksfall som ger extra ersättning vid skador och men från trafikolycka. Dessutom ingår krishjälp vid trafikolycka i form av kristerapi med upp till 10 tillfällen med legitimerad psykolog.

  • Personskador
  • Skador på någon annans egendom
  • Trafikolycksfall (extra ersättning om föraren eller passagerare skadas)
  • Krishjälp (ersättning för terapi upp till 10 tillfällen)
 • Trafikolycksfall och krishjälp ingår nästan aldrig i en trafikförsäkring vilket gör detta till ett stort plus.

Halvförsäkring

Med halvförsäkringen från ICA får du ett utökat skydd till din mc. Självklart ingår allting som ingår i trafikförsäkringen även i halvförsäkringen och utöver det tillkommer:

  • Ersättning för skador orsakade av brand, explosion och blixtnedslag.
  • Ersättning om din motorcykel blir stulen eller får skador vid ett stöldförsök. Detta omfattar även utrustning och tillbehör som en mc normalt har.
  • Glasskada så som sprickor eller krossade siktrutor repareras. Dock ingår inte glasskador som uppstår vid trafikolycka.
  • Räddning ersätts genom transport av motorcykeln till verkstad vid stöld, olycka och annat driftstopp. Ersätter även kostnader för transport för förare, passagerare samt bagage.
  • Du kan få rättsskydd för en del tvister som är relaterade till ditt ägande av den försäkrade motorcykeln.
  • Maskinskada ersätts för motorcyklar yngre än fem år och som har körts mindre än 5 000 mil. Självrisken varierar beroende på hur många mil som motorcykeln har gått.
 • Tänk på att en halvförsäkring för din hoj ger ett gott skydd vid de flesta typer av skador och oförutsedda händelser, men skyddar inte mot vagnskador.

Helförsäkring

Med en helförsäkring för din motorcykel ger ICA dig allt som du får i de två ovanstående försäkringarna, plus försäkring för vagnskada. Med en helförsäkring får du alltså även ersättning för skador på din egen motorcykel.

Försäkrio
Helförsäkring från ICA är rätt alternativ för dig som vill ha fullgott skydd som även inkluderar vagnskador.

Skadorna kan ha uppstått i samband med en trafikolycka, skadegörelse eller kollision med djur. Även glasskador som uppstår på grund av en trafikolycka ingår i vagnskada på ICAs mc-försäkring.

Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld av mc
Stöld av fordonsdelar
Vagnskada

Tillägg för MC-försäkring

ICA har valt att erbjuda en relativt enkel mc-försäkring på så sätt att du inte behöver göra några tillägg till de olika nivåerna. För specifika tillägg som konkurrerande försäkringsbolag erbjuder bör du kontakta deras kundtjänst då hemsidan inte inkluderar information om tillägg.

Självrisk ICA MC-försäkring

Självrisken för ICA varierar beroende på vilken typ av skada eller olycka det handlar om. Några exempel på de självrisker som finns hos försäkringsbolaget är följande:

Trafikskada1000 kr
Trafikolycksfall0 kr
Räddning1500 kr
Glas1500 kr
Brand1500 kr
Rättsskydd20 % minst 1 500 kr
Maskinskada1 500 kr eller 3 000 kr beroende på miltal

Gällande plåt- och lackskada (vagnskada): Du väljer själv självrisken, minsta självrisken är 3 500 kr, sedan finns det även 6 000 kr och 12 000 kr som du kan välja mellan. Ersättning för vagnskada ges endast om du eller din make/maka/sambo/registrerade partner har kört motorcykeln vid skadetillfället. Vid krock med djur betalas ingen självrisk.

Rabatt ICA MC-försäkring

Med mc-försäkring från ICA får du inga ICA-rabatter, men du får bonus på din premie. Det gäller såvida du har förmånskort eller bankkort från ICA. Om du har ICAs bankkort och en försäkring från ICA får du dessutom dubbel bonus när du handlar i ICA-butiker.

Sammanfattning ICA MC-försäkring

Med ICAs mc-försäkring får du ett bra skydd och deras trafikförsäkring är mer omfattande än många andra du hittar på andra försäkringsbolag. I trafikförsäkringen på ICAs mc-försäkring ingår nämligen extra ersättning vid trafikolycksfall samt krishjälp efter olycka. Utöver trafikförsäkringen finns det även en halvförsäkring som skyddar dig vid bland annat brand, stöld och glasskador samt en helförsäkring som även ersätter dig för vagnskada.

Bonus på försäkringspremien

Självriskerna är låga för allt förutom vagnskada, där den lägsta självrisken är 3 500 kr och den högsta 6 000 kr. Om du har ICA-kort får du bonus på din försäkringspremie. En mc-försäkring från ICA är en året runt-försäkring där du betalar lägre premie på vinterhalvåret och högre premie på sommaren.

De tre försäkringsskydden, trafikförsäkring, halvförsäkring respektive helförsäkring innehåller alla trafikolycksfalls- och krishjälpsförsäkringar. Den som är intresserade av extra försäkringsskydd har dessutom möjlighet att teckna ett pluspaket som bland annat reducerar eller eliminerar självrisken. Försäkringspremien beräknas utifrån bland annat bilmodell, bilens ålder samt din bostadsadress. Ett prisförslag presenteras direkt online. Bonuskunderbjudandet är jämfört med andra unikt i branschen.

Recension uppdaterad: 2022-02-18

Omdöme ICA MC-försäkring

7 Betyg
ICA MC-försäkring

ICA erbjuder en konkurrenskraftig mc försäkring som står sig bra i jämförelser. ICA har riktat in sig på den säkra MC-föraren vilket betyder att du kan få riktigt bra priser om du exempelvis låser in motorcykeln om natten och har en spårsändare i den. Då slipper du faktiskt också självrisk vilket är en stor fördel. ICA har också något som kallas årsförsäkring vilket betyder att priset anpassas per säsong.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
7
Försäkringstillägg
6
Kundservice
8
7
Plus
 • Unikt omfattande trafikförsäkring
 • Ingen självrisk vid trafikskador
 • ICA-bonus på försäkringspremien
Minus
 • Glasskador vid trafikolycka räknas som vagnskada
 • Ingen information om eventuella tillägg
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo