Trygg-Hansa MC-Försäkring

trygg hansa mc-försäkring omslagsbild

Trygg-Hansa MC-försäkring Recension

Sedan år 2015 är försäkringsföretaget Trygg-Hansa en del av det danska bolaget Codan Forsikring med bas i Frederiksberg. En av försäkringarna som Trygg-Hansa erbjuder är mc-försäkring och i denna recension kan du läsa mer vad som inkluderar samt omdöme och betyg.

Försäkringsbolaget som är bland de största i Sverige erbjuder en mängd olika försäkringar till både privatpersoner och företagare och du kan både beräkna ditt pris samt teckna en försäkring via deras hemsida. De arbetar från devisen “för en tryggare vardag” och där ingår både att förebygga skada samt att finnas till hands om skada, stöld eller olycka sker.

Trygg-Hansa MC-försäkringsskydd

MC-försäkringen hos Trygg-Hansa gäller både för lätt- respektive tung motorcykel. Tänk på att det är ett motorfordon som du enligt lag måste trafikförsäkra för att få köra. För att du dessutom ska få ett bra skydd bör du hel– eller halvförsäkra din mc.

trygg hansa mc-försäkring hemsida

Samtliga aktuella villkor kan du se på Trygghansas hemsidan och vi rekommenderar alltid att du läser igenom dessa före du skriver under din försäkring.

Trafikförsäkring

I Sverige är det lagstadgat att för att få framföra ett fordon på allmänna vägar måste den vara försäkrad med ett grundläggande skydd som kallas trafikförsäkring. Den täcker skador på föraren, passagerarna samt medtrafikanter. Den ersätter bland annat skador på annans egendom, sjukvård eller om du förlorar arbetsinkomst. Det är möjligt att komplettera trafikförsäkringen med tilläggsförsäkring för bättre skydd vid exempelvis en trafikolycka.

  • Personskador
  • Skador på någon annans egendom

Halvförsäkring

Om du väljer en halvförsäkring på din motorcykel ingår alltid en trafikförsäkring. Utöver den ingår försäkring för:

  • Glasrutor
  • Skydd mot stöld eller inbrott
  • Motor och elektronik om du har en tung mc
  • Bärgning
  • Brand
  • Rättsskydd
  • Krishjälp
 • Tänk på att halvförsäkringen ger dig ett gott skydd för din mc vid de flesta typer av skador och oförutsedda händelser, men skyddar inte mot skador på plåt och lack, så kallade vagnskador.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår detsamma som i halvförsäkringen, dessutom tillkommer en vagnskadeförsäkring.

Försäkrio
Helförsäkring ger ett starkt skydd som inkluderar ersättning om din mc skadas i en krock som du själv orsakat eller om någon vandaliserar den.
Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld av mc
Stöld av fordonsdelar
Vagnskada

Tillägg för Trygg-Hansa MC-försäkring

Trygg-Hansa erbjuder en tilläggsförsäkring till sin mc-försäkring och den kan du lägga till redan för trafikförsäkringen. Du som önskar ett bättre ekonomiskt skydd, kortare väntetider till vården samt en individuell hjälp av rehabcoach kan med fördel teckna denna tilläggsförsäkring.  För bestående skada kan både du och din medpassagerare få upp till 600 000 kr i skadeersättning. Tilläggsförsäkringen kan tecknas över nätet.

Självrisk Trygg-Hansa MC-försäkring

Beroende på vilken skada du har råkat ut för varierar självrisken. Självrisken för trafikförsäkringen är 1 000 kr om du är över 24 år och 2 000 kr om du är under 24 år.

Laga stenskott100 kr
Trafikförsäkring över 24 år1000 kr
Trafikförsäkring under 24 år2000 kr
Brand1500 kr
Motor och Elektronik3000 kr
Vagnskada5000 kr

Rabatt Trygg-Hansa MC-försäkring

Trygg-Hansas erbjudande innebär mellan 5–20 % så kallad samlingsrabatt om du har fler än en försäkring hos bolaget.

Sammanfattning Trygg-Hansa MC-försäkring

Trygg-Hansa erbjuder de tre huvudförsäkringarna helförsäkring och halvförsäkring samt den obligatoriska trafikförsäkringen. Önskar du mer skydd kan du välja en utökad personförsäkring som tillägg. Deras försäkringar har fullgott skydd, även den billigare trafikförsäkringen. Tillägget kan dessutom tecknas för samtliga försäkringar. Samlar du dina försäkringar får du 5–20 % rabatt.

Recension uppdaterad: 2021-02-09

Omdöme Trygg-Hansa MC-försäkring

7 Betyg
Trygg-Hansa MC-Försäkring

Tack vare att Trygg-Hansa i huvudsak endast har tretyper av försäkringar är det enkelt för dig som kund att sätta dig in i de olika valen. Du kan välja att försäkra motorcykeln för säsongen eller hela året. Om du väljer tilläggsförsäkringen så får du extra skydd om du skulle bli skadad.

Försäkringsvillkor
6
Omfattning
8
Försäkringstillägg
7
Kundservice
7
Rabatt
7
Plus
 • Tilläggsförsäkring med ökat skydd
 • Säsong och årsförsäkring
Minus
 • Liten flexibilitet i att skräddarsy din försäkring
 • Endast ett tillägg möjligt
 • Samlingsrabatt gäller bara vissa försäkringar
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo