Jämför

Olycksfallsförsäkring

Vilken olycksfallsförsäkring är bäst? Hos Försäkrio hittar du jämförelser och omdömen av Sveriges olycksfallsförsäkringar.

Bäst Olycksfallsförsäkring

Topplista 2024

ica försäkring topplista

ICA Olycksfallsförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring från ICA toppar listan med trygga villkor och bra skydd. Försäkringen har ingen självrisk vid skada, kan behållas livet ut samt ger ett skydd utomlands upp till 12 månader.
 • Försäkringen täcker både medicinsk- och ekonomisk invaliditet vilket inte alltid är fallet för olycksfallsförsäkringar.
 • ICA-bonus på hela försäkringspremien om du är stammis hos ICA. Tecknar du försäkringen för flera familjemedlemmar så får du ett mycket förmånligt pris.

LÄS MER

sensor försäkring

Sensor Olycksfallsförsäkring

 • Sensor Försäkring är ett lite mindre men populärt försäkringsbolag som erbjuder flera olika typer av försäkringar. Försäkringsbolaget är under FI:s tillsyn och försäkringsgivare är Protector.
 • Olycksfallsförsäkringen har ett ersättningsbelopp på antingen 1 600 000 kr eller 2 000 000 kr. Priset ligger runt 100 kr/mån vilket bör ses som relativt prisvärt.
 • Sensor olycksfallsförsäkring täcker både ekonomisk och medicinsk invaliditet vilket är positivt, skyddet ersätter också till exempel för ärr eller sjukhuskostnader.

LÄS MER 

moderna försäkringar topplista

Moderna Olycksfallsförsäkring

 • Moderna har valt att kalla sin olycksfallsförsäkring för personförsäkring. Precis som ICA och AIG kommer försäkringen utan självrisk och går att teckna från 18 års ålder.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller hela livet ut och under alla timmar på dygnet. Tre olika nivåer bestämmer vilket skydd, Olycksfall, Medium och Large beroende på vilket behov du har.
 • Samlingsrabatt på upp till 20 % hos Moderna.

LÄS MER 

Olycksfallsförsäkring

Vad är en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringar hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för en ofrivillig skada som uppkommit av en oförutsedd yttre händelse. Det är en olycksfallsskada om du snubblar på en sten och skadar din fot, medan en bristning i lårmuskeln när du joggar inte definieras som en skada som berättigar till ersättning.

En olycka kan lätt inträffa och eventuella skador kan innebära en stor ekonomisk förlust om du saknar försäkring. Ekonomisk ersättning innebär betydligt mindre stress när en olycka inträffar för dig eller familjen.

Försäkrio
Försäkring för olycksfall är den näst vanligaste typen av försäkring i Sverige och rekommenderas att teckna som extra skydd.

Personförsäkring

Personförsäkring är ett samlingsbegrepp för olycka försäkringar som du kan teckna som privatperson. I dessa ingår bland annat barnförsäkring, gravidförsäkring, livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, inkomstförsäkring och olycksfallsförsäkring. Den här sidan fokuserar på det sistnämnda olycksfallsförsäkringar. Olycksfallsförsäkring är en av de vanligaste personförsäkringarna som tecknas. På sidan hittar du också en lista av inkomstförsäkringar som också är en vanlig personförsäkring.

Villkor

En olycksfallsförsäkring kan tecknas om du är bosatt i Sverige och är över 18 år. Olycksfallsförsäkring är något som du skaffar i förebyggande syfte och du kan inte få ersättning för skada som uppstått innan du tecknar din försäkring. Viktigt att veta att vissa olycksfallsförsäkringar inte går att teckna efter att du har fyllt exempelvis 65 år medan andra endast går att teckna med ett lågt försäkringsbelopp. Ofta sjunker ersättningen efter att du har fyllt 65 år då riskerna blir större ju äldre du blir.

Jämför olycksfallsförsäkringar

 • Olycksfallsförsäkringar
 • Jämför Villkor
 • Jämför undantag
Företag Totalpoäng Teckningsålder Upphör Recension Teckna
ica logo
8.5 av 10 18 - 72 år Vid dödsfall Läs recension SE DITT PRIS
sensor logo
8.2 av 10 - 67 år Kommer snart SE DITT PRIS
moderna logo
7.5 av 10 Min. 18 år Vid dödsfall Läs recension SE DITT PRIS
folksam logo
7.5 av 10 16 år Vid dödsfall Läs recension SE DITT PRIS
aig logo
7.4 av 10 18 - 70 år 75 år Läs recension SE DITT PRIS
if logo
7.3 av 10 0 - 69 år Vid dödsfall Läs recension SE DITT PRIS
trygg-hansa logo
7.3 av 10 18 - 54 år 65 år Läs recension SE DITT PRIS
lansforsakringar logo
7.0 av 10 0 - 59 år 65 år Läs recension SE DITT PRIS
dina logo
6.5 av 10 18 år Vid dödsfall Läs recension SE DITT PRIS
Företag Medicinsk Invaliditet Ekonomisk Invaliditet Akut vård-ersättning Sjukhus-vistelse Ärrersättning Rehabilitering Tandvård vid olycka Dödsfalls-ersättning
ICA Försäkring 500 000 - 1000 000 kr 500 000 - 1000 000 kr
Sensor Försäkring 52 000 kr
AIG 500 000 - 700 000 kr
Moderna 600 000 - 1500 000 kr
Folksam 500 000 - 2000 000 kr 500 000 - 2000 000 kr tillägg 1 000 kr
If 500 000 - 2000 000 kr 500 000 - 2000 000 kr
Trygg-Hansa 600 000 - 1000 000 kr
Länsförsäkringar 476 000 - 2380 000 kr 476 000 - 2380 000 kr
Dina 500 000 kr - 1500 000 kr
Tabellen uppdaterades 2021-05-10
Företag Dykning Skidåkning Klättring Boxning & Kampsport Fallskärm & Bungyjump Motorsport Professionell träning/tävling
ICA Försäkring
AIG
Moderna
Folksam
If
Trygg-Hansa
Länsförsäkringar
Dina
 • Poängskalan är 1.0 – 10.0, där 10.0 motsvarar den bästa försäkringen. Vi har undersökt fem olika delar av försäkringen: försäkringsvillkor, omfattning, försäkringstillägg, kundservice och rabatt. Varje del betygsätts och vägs sedan samman till en totalpoäng.
 • Tänk på att villkoren uppdateras kontinuerligt, all information gällande aktuella villkor finner du på bolagens webbplatser. Försäkringsbeloppet kan påverka ersättningsbeloppet för till exempel medicinsk och ekonomisk invaliditet. Fullständiga undantag och regler går att finna i försköpsbladen samt försäkringsvillkoren.

Att tänka på när du jämför olycksfallsförsäkring

Det viktigaste när du jämför mellan olika olycksfallsförsäkringar är att du utgår från dig själv och dina egna behov. I vilka lägen vill du att olycksfallsförsäkringen ska gälla och är det viktigt att försäkringen inte innehåller några begränsningar för exempelvis sporter som du utövar?

 • Innehåll & omfattning: Är det viktigt att försäkringen är en sjuk-och olycksfallsförsäkring och behöver den täcka exempelvis ekonomisk invaliditet eller riskfyllda aktiviteter?
 • Ersättningsbelopp: Hur högt ersättningsbelopp vill du att försäkringen ska ha?
 • Pris: Skiljer sig mycket mellan olika olycksfallsförsäkringar?
 • Åldersbegränsningar: Vilken ålder slutar försäkringen att gälla och finns det åldersgräns?

I tabellen ovanför kan du jämföra alla dessa delar i lugn och ro. Om du vill ha mer information om en specifik försäkring kan du enkelt gå in på försäkringsbolagets recension. Tänk på att jämförelsen endast gäller olycksfallsförsäkringar och inte sjuk-och olycksfallsförsäkring.

försäkring familj soffa

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Premienivån varierar men många olycksfallsförsäkringar kostar mellan 50–150 kr per månad. Ju mer du betalar i premie desto högre ersättning betalas normalt ut. Kom ihåg att det är framför allt är innehållet i en försäkring som avgör om den är ett bra val för just dig.

Olycksfallsförsäkring prisexempel

Om en skada som uppstår genom ett olycksfall och ger en skada som bedöms bestå resten av livet, så ges en ersättning för medicinsk invaliditet. Skadans storlek och vilket försäkringsbelopp som du har valt bestämmer hur stort ersättningsbeloppet blir. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. En tabell används av alla försäkringsbolag för att fastställa ersättningsbeloppets storlek, exempelvis om en läkare bedömer invaliditeten till 10 % så ges en ersättning på 80 000 kr om det försäkrade beloppet är 800 000 kr.

Försäkrio
Om en skada fastställs till 15 % invaliditet av en läkare betalas 225 000 kr i ersättning ut om du har valt ett försäkringsbelopp på 1 500 000 kr.

Fastställs en skada till 15 % invaliditet av en läkare betalas 225 000 kr i ersättning ut om du har valt ett försäkringsbelopp på 1 500 000 kr, medan du får 75 000 kr om du har valt ett belopp på 500 000 kr. Det blir alltså rejäla skillnader i ersättning beroende på valt försäkringsbelopp. Premien blir givetvis dyrare för högre försäkringsbelopp och det gäller att noga överväga priset per år mot eventuellt ersättningsbelopp vid en skada.

Invaliditetsgraden bestäms tidigast ett år efter olyckan, vilket innebär att försäkringsbolaget inte kan betala ut en ersättning direkt när skadan inträffar eftersom de inte vet hur stort ersättningsbeloppet kommer att vara. Många bolag väntar upp till två år innan de betalar ut ersättning. Om utgifter för resor, behandlingar och mediciner inte ersätts på annat håll brukar dessa ersättas med upp till 5 % av försäkringsbeloppet. Spara alltid kvitton när du gör en betalning för något som kan räknas som merkostnad så att du kan använda dem när du begär om ersättning.

Behövs en olycksfallsförsäkring?

En stukad fot gör ont, men denna typ av skada påverkar i de flesta fallen inte din framtid medan andra skador kan ha en stor inverkan på din framtid och ditt arbetsliv. En olycksfallsförsäkring ger dig en ekonomisk trygghet om du råkar ut för en skada som du har fått genom en oförutsedd yttre händelse. En olycksfallsförsäkring är enormt viktig om din skada blir bestående och bidrar till invaliditet.

Innan du bestämmer dig för att teckna en olycksfallsförsäkring kontrollera om du har en försäkring genom din arbetsgivare. I många fall gäller en försäkring som tecknats av en arbetsgivare för olyckor på jobbet och på väg till eller från jobbet. När du vet vad arbetsgivaren har tecknat för försäkring kan du komplettera den. Ibland ingår en hel del saker i en försäkring som ges av din arbetsgivare.

Kolla upp om du är försäkrad via facket eller via en gruppförsäkring som din partner har tecknat. Det kan kännas som onödigt att teckna en försäkring om du redan har en via ditt arbete, fack eller partner men det är inte alltid säkert att skyddet gäller utanför arbetstid. Det är väldigt viktigt att du är korrekt skyddad även på fritiden. Alla skador täcks dock inte av en olycksfallsförsäkring. Kontrollera alltid vilka villkor som gäller för din försäkring. Följande räknas vanligtvis inte som olycksfall:

 • Överansträngning eller vridning av knä
 • Ensidiga rörelser eller förslitning
 • Åldersförändringar eller sjuklig förändring
 • Handikapp
 • Smitta eller förgiftning som orsakats av virus, parasit eller bakterie. Undantag är smitta som en följd av fästingbett
 • Förgiftning eller smitta som kommer från intagande av mat eller dryck
 • Problem orsakade av användning av medicinska preparat
 • Screening eller förebyggande hälsokontroll

Bästa olycksfallsförsäkringen 2024?

Vilken olycksfallsförsäkring som är bäst är individuellt och beror på din specifika situation vilket påverkar vad du vill ska ingå i den. Att utnämna bästa olycksfallsförsäkring är därför lite komplicerat eftersom alla har olika krav och behov som en försäkring måste uppfylla för att passa. I topplistan hittar du de försäkringsbolag som erbjuder generellt bäst villkor enligt de faktorer som vi på Försäkrio anser är viktigt att ta med. Genom att jämföra olika olycksfallsförsäkringar i jämförelsetabellen samt läsa recensionerna för specifika bolag kan du enklare hitta den olycksfallsförsäkring som är bäst.

Under 2024 har bland annat ICA Försäkring, Sensor Försäkring och Moderna försäkringar som utmärker sig positivt inom olika områden, bland annat täcker ICA alltid både ekonomisk- och medicinsk invaliditet medan Sensor Försäkring också erbjuder till exempel livförsäkring, sjukförsäkring och allvarlig sjukdomsförsäkring.

Bäst olycksfallsförsäkring 2024

 • ICA Försäkring – Medicinsk- och ekonomisk invaliditet, familjerabatt, ICA bonus
 • Sensor Försäkring – Bra olycksfallsförsäkring för runt 100 kr/mån
 • Moderna – Gäller hela livet, flera paket, Ssmlingsrabatt hos Moderna
tre personer bäst olycksfallsförsäkring

Vad ingår i en olycksfallsförsäkring?

Försäkringsskydd inkluderar

Vad som ingår i en olycksfallsförsäkring varierar så kontrollera alltid vad som ingår i en försäkring innan du tar ett beslut och tecknar en.

Många försäkringar ger ersättning för följande:

 • Medicinsk invaliditet, vilket innebär att du till följd av en olycka får en nedsättning av kroppsfunktionen. Nedsättningen är bestående och kan vara fysisk såväl som psykisk.
 • Ekonomisk invaliditet innebär att du har fått en bestående arbetsoförmåga efter ett olycksfall. Du kan inte arbeta längre, din arbetsförmåga är nedsatt antingen helt eller delvis. Vissa försäkringar kräver att din arbetsförmåga är nedsatt till en viss procent för att du ska få ersättning.
 • Engångsbelopp vid vissa typer av skador betalas ut som en engångsersättning. Vilka skador som ingår i en försäkring varierar och även villkoren kan skilja sig åt. Benbrott är ett exempel på skada där ett engångsbelopp kan betalas ut och om besvären kräver fortsatt vård efter en viss tid så kan ytterligare ersättning ibland betalas ut.
 • Ersättning för ärr som beror på hur stort ett ärr är och var det sitter. Läkarbehandling på sjukhus eller vårdcentral krävs ibland för att försäkringen ska gälla och ersättning betalas ut. Ärret måste vara en följd av en olycksfallsskada som är ersättningsbar.
 • En ersättning för tandskador ingår i en del olycksfallsförsäkringar. Ersättning kan ges för behandling av skadade tänder och vid insättning av en tandprotes.
 • Kostnader i samband med vård och sjukhusvistelse kan ingå i en försäkring. Du kan bland annat får ersättning akutvård, sjukhusvistelse, medicin samt resor.
 • Ersättning vid dödsfall betalas ut till dödsboet om olyckan lett till dödsfall. Summan varierar beroende på den avlidnes ålder.

Tillägg till olycksfallsförsäkringen

Många försäkringsbolag har olika tillägg till försäkringen för att du ska få ett så bra och täckande skydd som möjligt. Här listar vi några populära tillval.

Populära tilläggsförsäkringar:

 • Tillvalet diagnoser eller liknande ger ett engångsbelopp vid en allvarlig diagnos såsom hjärtattack eller hjärntumör. Olika försäkringar omfattar emellertid olika diagnoser så det är viktigt att kontrollera vilka diagnoser som ingår innan du tecknar försäkring. Tillägg om diagnoser går i många fall endast att teckna upp till en ålder av 65 år, men det finns försäkringar med en förenklad version för personer över 65 år. Tillvalet kan ge ersättning för exempelvis dövhet, Alzheimers och stroke.
 • Ekonomisk invaliditet ger skydd om du råkar ut för en olycka som medför att din arbetsförmåga blir nedsatt. Tillvalet hjälper till att täcka en del inkomstbortfallet som uppstår om din förmåga att arbeta blir nedsatt.
 • Riskfyllda aktiviteter är något som många försäkringar inte delar ut någon ersättning för. Riskfyllda aktiviteter är bland annat fallskärmshopp och bungyjump.
 • Om du är professionell idrottsutövare är det ofta så att skador orsakade av idrottandet inte omfattas av olycksfallsförsäkringen. Kontrollera först och främst om du är försäkrad via din idrottsklubb. Om du saknar en försäkring så jämför olika tilläggsförsäkringar hos olika bolag så att du är säker på att du har ett komplett skydd om du skulle råka ut för en olycka när du sportar eller så enkelt som ett hemma gym.
 • Dagpenningsskydd kompletterar bortfall av inkomst om du är sjukledig under en längre tid. Skyddet täcker i de flesta fall den andel som uteblir från din normala lön.
 • Allmänna kostnader kallas även för övriga kostnader. Kontakta försäkringsbolaget om du är osäker på vad som ingår, exempel på allmänna kostnader är bland annat taxiresor till och från akutmottagningen. förstörda kläder såsom skyddskläder och krishjälp.

Vad är skillnaden mot en sjuk-och olycksfallsförsäkring?

En sjuk-och olycksfallsförsäkring innehåller också

Många funderar på om de ska välja på en olycksfallsförsäkring eller en sjuk-och olycksfallsförsäkring. Skillnaden på dessa är helt enkelt att en olycksfallsförsäkring vanligtvis bara täcker skador som uppkommer vid en olycka och inte sjukdomar. I en sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår vanligtvis också:

 • Medicinsk invaliditet vid sjukdom: Om du får bestående kroppslig nedsättning på grund av en sjukdom kan du få ersättning.
 • Ekonomisk invaliditet vid sjukdom: Om din arbetsförmåga minskar med mer än 50 % på grund av en sjukdom.
 • Diagnosersättning: En engångsersättning när du har fått din diagnos.
 • Sjukhusvistelse vid sjukdom: Ersättning om du skulle behöva spendera inskriven tid på ett sjukhus.
 • Dödsfall vid sjukdom invaliditet vid sjukdom: Vid dödsfall får dödsboet ett engångsbelopp.

Lätt att missta för andra försäkringar

Många misstar sjuk- och olycksfallsförsäkringar en sjukvårdsförsäkring eller inkomstförsäkring. Dessa försäkringar är inte samma sak då sjuk-och olycksfallsförsäkringen vanligtvis ger en engångsersättning om du skulle råka ut för en olycka eller sjukdom.

Sjukvårdsförsäkringen däremot är till för att ge dig snabbare vård när du behöver uppsöka hjälp och inkomstförsäkringen täcker upp en viss del av ditt inkomstbortfall vid arbetslöshet eller långvarig sjukdom.

Frågor och svar om olycksfallsförsäkring

 • Vad är ett olycksfall?

  Enligt försäkringsvillkor är ett olycksfall en fysisk skada som du har råkat ut för. Kroppskadan ska ha uppstått när du ofrivilligt råkar ut för en händelse. Förfrysning, värmeslag eller solsting räknas som olycksfall. Den dag som skadan visade sig räknas som den dag då olyckan inträffade. Borreliainfektion och TBE som orsakats av ett fästingbett räknas också som olycksfall. Hälseneruptur och vridvåld mot knä är olycksfall men vanligtvis så betraktas ryggskott, muskelbristningar samt diskbråck inte som olycksfall.

 • Vad menas med riskfyllda aktiviteter?

  Riskfyllda aktivitet är bland annat boxning, fallskärmshoppning och motorsport. Det är vanligt att försäkringsbolag inte betalar ut någon ersättning om du har deltagit in en riskfylld aktivitet och blivit skadad.

 • Vilket försäkringsbelopp är vanligast?

  Försäkringsbeloppet för olycksfallsförsäkring brukar variera mellan 500 000 kronor till 2 000 000 kronor. Det vanligaste försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor.

 • Gäller olycksfallsförsäkringen på resan?

  Olycksfallsförsäkring gäller utomlands och ersätter vårdkostnader för olycksfall som inträffat när du reser. En maxersättning gäller så det är inte säkert att alla kostnader för vård utomlands nödvändigtvis ersätts. En reseförsäkring är ett klokt val när du reser eftersom de i många fall kan ersätta sjukdomar eller olycksfall som inträffade under en resa utan att det är någon övre maximal gräns för ersättningen. Ofta ingår en typ av reseskydd i din hemförsäkring.

Försäkrio
Logo