AIG Olycksfallsförsäkring

aig olycksfallsförsäkring omslagsbild

AIG Olycksfallsförsäkring Recension

AIG:s är ett välkänt försäkringsbolag som även har en olycksfallsförsäkring. Försäkringen täcker de många olika skador och innehåller även ett efterlevandeskydd. Du kan teckna försäkringen om du är mellan 18 och 70 år.

AIG har dessutom olycksfallsförsäkring både för vuxna och för barn. Det finns ingen självrisk för olycksfallsförsäkringen och din ersättning är helt skattefri. Det är enkelt att teckna försäkringen via hemsidan och du kan se din premie innan du tecknar försäkringen, då den är fast både för vuxna och barn.

Vad täcker AIG Olycksfallsförsäkring?

aig olycksfallsförsäkring hemsida

AIG:s olycksfallsförsäkring ger ett heltäckande skydd för dig dygnet runt. De skador som ersätts med en olycksfallsförsäkring från AIG är följande:

 • Medicinsk invaliditet – om du råkar ut för en olycka som leder till att din funktionsförmåga blir nedsatt under bestående tid får du ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättningen beräknas procentuellt av försäkringsbeloppet och procentandelen varierar beroende på hur nedsatt din funktionsförmåga är. Maxersättningen är 500 000 kr respektive 700 000 kr.
 • Efterlevandeskydd – i händelse av dödsfall på grund av en olyckshändelse ges en ersättning till dina efterlevande med 150 000 kr respektive 200 000 kr.
 • Sjukhusvistelse – om du råkar ut för en olycka som leder till en sjukhusvistelse som är över 24 timmar kan du få ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du får två ersättningar där den ena är ett engångsbelopp på 3 000 kr respektive 5 000 kr och den andra ersättningen är en dagersättning för varje dag du är inlagd på sjukhuset. Denna dagersättning ligger på 200 kr respektive 250 kr per dag i max 365 dagar.
 • Benbrott – om du får ett benbrott p.g.a ett olycksfall kan du få ersättning för det också. Hur mycket du får i ersättning beräknas procentuellt utifrån hur allvarligt ditt benbrott är. Maxersättningen ligger på 10 000 kr respektive 15 000 kr.
 • Om ni är två vuxna på samma adress med olycksfallsförsäkringen blir premien billigare och du betalar samma premie oavsett ålder vilket är en stor fördel.

Villkor AIG Olycksfallsförsäkring

 • AIG Olycksfallsförsäkring
 • Jämför villkor
 • Jämför försäkringsbolag
Innehåll AIG Försäkring
Medicinsk Invaliditet Välj mellan 500 000 kr 700 000 kr
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning
Företag Medicinsk Invaliditet Ekonomisk Invaliditet Akut vård-ersättning Sjukhus-vistelse Ärrersättning Rehabilitering Tandvård vid olycka Dödsfalls-ersättning
ICA Försäkring 500 000 - 1000 000 kr 500 000 - 1000 000 kr
Sensor Försäkring 52 000 kr
AIG 500 000 - 700 000 kr
Moderna 600 000 - 1500 000 kr
Folksam 500 000 - 2000 000 kr 500 000 - 2000 000 kr tillägg 1 000 kr
If 500 000 - 2000 000 kr 500 000 - 2000 000 kr
Trygg-Hansa 600 000 - 1000 000 kr
Länsförsäkringar 476 000 - 2380 000 kr 476 000 - 2380 000 kr
Dina 500 000 kr - 1500 000 kr

AIG Olycksfallsförsäkring för familj

När du försäkrar dig hos AIG finns det möjlighet att försäkra hela familjen. För det första får du billigare premie om ni är två vuxna som har olycksfallsförsäkringen. Premien densamma oavsett hur gammal du är när du tecknar försäkringen och du kan teckna den från du är 18 år upp till 70 år. Premien för en vuxen som har det lägre försäkringsbeloppet är 63 kr per månad och för två vuxna på samma adress betalar du istället 120 kr per månad.

Försäkrio

AIG premiepris är för vuxen 63 kr per månad och för två vuxna på samma adress 120 kr per månad oavsett ålder.

Olycksfallsförsäkring för barn 

Om du har barn kan du även skaffa en olycksfallsförsäkring för dem hos AIG. Även där får du en billigare premie om du har två eller fler barn försäkrade hos dem. Det finns två olika ersättningsnivåer för olycksfallsförsäkringen för barn, de kallas Silver och Guld. Skillnaden är att de ger olika ersättningsbelopp vid olycksfall samt att premierna skiljer sig åt. Olycksfallsförsäkringen för barn kan tecknas när barnet är mellan 0 och 18 år gammal och gäller fram tills barnet är 25 år. Olycksfallsförsäkringen för barn täcker följande:

  • Medicinsk invaliditet – precis som i olycksfallsförsäkringen för vuxna får även barn ersättning om de får bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter ett olycksfall. Ersättningsbeloppen för barn är dock lite högre, 800 000 kr vid silver och 1 200 000 kr vid guld.
  • Efterlevandeskydd – dödsfall till följd av olycksfall ges en ersättning till efterlevande på 40 000 kr.
  • Sjukhusvistelse – vid sjukhusvistelse över 24 timmar får du ersättning per dag med 200 kr vid olycksfallsförsäkring silver och 250 kr vid olycksfallsförsäkring guld. Ersättning ges i max 365 dagar.
  • Benbrott – om ditt barn råkar ut för ett benbrott av ett olycksfall så ges ersättning för det. Ersättningen beror på vilken typ av benbrott det gäller och som mest kan du få 15 000 kr vid silver och 25 000 kr vid guld.
  • Brännskada – i olycksfallsförsäkringen för barn får du även ersättning för brännskador av andra och tredje graden, såvida de uppstår till följd av ett olycksfall. Brännskadan måste täcka minst 20 procent av kroppen och hur stor ersättningen blir beror på hur omfattande brännskadan är. Som mest kan ersättning bli 15 000 kr vid silver samt 25 000 kr vid guld.
  • Ärrbildning – olycksfallsförsäkringen för barn ger även ersättning för ärrbildning, såvida ärret är minst 3 cm och uppstått till följd av olycksfall. Ersättningen bestäms av hur stor ärret är och för silver är maxersättningen 15 000 kr och för guld ligger den på 25 000 kr.
 • Det är alltid en bra idé att ha en olycksfallsförsäkring för ditt barn då förskolan eller skolans försäkring enbart gäller under tiden de är där. Med en olycksfallsförsäkring från AIG är ditt barn försäkrat dygnet runt.

Självrisk AIG Olycksfallsförsäkring

Det finns ingen självrisk i samband med olycksfallsförsäkringen och du betalar heller ingen skatt på ersättningen. Du är fri att använda pengarna till vad du vill.

Rabatt AIG Olycksfallsförsäkring

Du får rabatt om du väljer att ha alla personer i hushållet försäkrade hos AIG. Olycksfallsförsäkringen har olika pris beroende på om det är barn eller vuxen, men oavsett vilket får du rabatt när du tecknar olycksfallsförsäkringen för fler personer på samma adress. Din AIG rabatt gäller utan rabattkod och gäller om du har två eller fler vuxna alternativt barn försäkrade.

Recension uppdaterad: 2021-02-10

Omdöme AIG Olycksfallsförsäkring

7.4 Betyg
AIG Olycksfallsförsäkring

AIG:s är ett välkänt försäkringsbolag när det kommer till olycksfallsförsäkingar. Deras försäkring erbjuder skydd för både barn och vuxna där premien är fast oberoende av ålder. De har specifika olycksfallsförsäkringar för barn och vuxna som täcker olika saker och ger olika ersättningsbelopp. Med AIG likt andra bolag får du billigare premie ifall du har två eller fler personer på samma adress försäkrade. Olycksfallsförsäkringen för barn finns i två olika omfattningar där det som skiljer är ersättningsbeloppen för skador.

Försäkringsvillkor
8.5
Omfattning
7.5
Kundservice
7
Rabatt
6.5
Plus
 • Fast premie oberoende av ålder
 • Rabatt om två eller fler är försäkrade på samma adress
 • Jämförelsevis få undantag för riskfyllda aktiviteter
Minus
 • Ersätter ej ekonomisk invaliditet
 • Försäkringen gäller inte för tandskador
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
3 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Svar
  Elisabeth Olofsson februari 10, 2020 at 6:46 f m

  Fick ingen ersättning!! Läs det finstilta hos AIG annars kommer du bara bli besviken..

 2. Svar
  Bertil Svensson mars 8, 2021 at 9:48 f m

  Mycket svåra att få ett vettigt svar av kundtjänst.

 3. min brutna handled med påföljande operation va värd 600kr i denna usla försäkring,i den finstilta stog visst att just min skada va inte med.

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo