Dina Olycksfallsförsäkring

dina olycksfallsförsäkring omslagsbild

Dina Olycksfallsförsäkring Recension

Dina är ett av de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige och bolaget erbjuder också en olycksfallsförsäkring. Du kan välja mellan flera olika delar och det finns också en familjeförsäkring samt en försäkring för barn och ungdom. 

Det går att teckna Dina utan att göra en hälsoprövning och det finns också försäkringar för den som är över 56 år. Eftersom att det är en olycksfalls och sjukförsäkring täcker det också sjukdomar och inte bara olyckor. Tyvärr krävs det en boendeförsäkring för att få rabatt hos dina.

Vad täcker Dina Olycksfallsförsäkring?

dina olycksfallsförsäkring hemsida

Dina erbjuder sjuk- och olycksfallsförsäkring som de kallar Olycksfall Plus, seniorförsäkring samt barn- och ungdomsförsäkringar. Du kan välja mellan tre olika ersättningsnivåer för invaliditet och dödsfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Exempel på vad som ingår i olycksfallsförsäkringen.

  • Invaliditet – ersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet.
  • Sjukdomar – ersättning ges direkt för vissa sjukdomar efter att en diagnos har ställts.
  • Sjukhusvistelse – dagsersättning för tid som du ligger inlagd på sjukhus.
  • Värk efter olycka – ersättning för sveda och värk kan betalas ut om du drabbas av exempel en krock med en annan cyklist och du blir sjukskriven.

När det gäller information om premien ges inga generella exempel ut.

 • Tänk på att om du vill göra en utförlig jämförelse så är det lika viktigt att undersöka vad som inte ingår i olycksfallsförsäkringen.
Jämför Innehåll Olycksfall Plus med Sjukvårdsförsäkring
Medicinsk Invaliditet
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

Dina Olycksfallsförsäkring för familj

Majoriteten av barn är försäkrade genom skolan eller förskolan men försäkringen gäller i många fall inte dygnet runt. Dina har sjuk-och olycksfallsförsäkring som du kan teckna för dina familjemedlemmar. Med Dina barn- och ungdomsförsäkring har ditt barn skydd dygnet runt om det blir sjukt eller råkar ut för en olycka.

Dina barn och ungdomsförsäkring ersätter följande:

  • Kostnader vid olycksfall, exempelvis läkarbesök, tandläkarbesök, resor till läkare eller tandläkare, glasögon och trasiga kläder.
  • Sår som måste sys och som ger fula ärr ersätt och även frakturer. Ett engångsbelopp på 1 500 kr betalas ut för en bruten arm.
  • Dagsersättning betalas ut vid sjukhusvistelse. Ersättningen betalas ut från dag första dagen upp till år. Om läkare anser att vård i hemmet är nödvändig så betalas en ersättning på 500 kr per dag ut i upp till 30 dagar.
  • Sjukdomar och olyckor som förändrar ditt barns livssituation kan ge en större ersättning, exempelvis diabetes.

Självrisk Dina Olycksfallsförsäkring

Inom olycksfallsförsäkringar är det standard att självrisken är borttagen. Det gäller även för Dina olycksfallsförsäkring.

Rabatt Dina Olycksfallsförsäkring

För att kunna ta del av Dina rabatter krävs det att du har en boendeförsäkring samt minst en till försäkring hos dem.

Recension uppdaterad: 2021-02-10

Omdöme Dina Olycksfallsförsäkring

6.5 Betyg
Dina Olycksfallsförsäkring

Dina olycksfallsförsäkring erbjuder standard lösning med ersättning för olyckor och sjukdomar. Dina Senior går att teckna från att du fyller 56 år och den ersätter sjukhusvistelse, läkarvård, medicin och tandläkarvård vid en olycka. Hos Dina så minskar försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet från 70 års ålder.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
8
Kundservice
6
Rabatt
5
Plus
 • Erbjuder skydd för senior fyllda 56 år
 • Försäkringen går att teckna utan hälsoprövning
Minus
 • Krävs boendeförsäkring för att få rabatt
 • Dålig information om premier vilket försvårar jämförelser
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo