ICA Olycksfallsförsäkring

ica olycksfallsförsäkring omslagsbild

ICA Olycksfallsförsäkring Recension

ICA är ett välkänt företag i Sverige, både när det gäller handel av dagligvaror och banktjänster. Företaget ICA har länge förmedlat försäkringar men olycksfallsförsäkringar började ICA Försäkring med under 2015.

ICA beskriver sig själva som det bästa alternativet för dig och din familj om olyckan skulle vara framme. De vänder sig till dig som vill ha en trygg försäkring för hela familjen, och som gäller dygnet runt utan självrisk vid skada. Olycksfallsförsäkringen täcker dessutom både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Vad täcker ICA Olycksfallsförsäkring?

ICA:s olycksfallsförsäkring täcker bestående skador som är fysiska eller psykiska, kostnader som uppstår vid ett olycksfall samt vid bestående handikapp. Ett olycksfall uppstår när försäkringstagaren utsätts för yttre våld, och som orsakar en skada som kan definieras till tid och som dokumenterats av sjukvården.

ica olycksfallsförsäkring hemsida

Du som är mellan 18 och 72 år samt bosatt i Sverige kan teckna denna olycksfallsförsäkring. Barn till dig som försäkringstagare kan medförsäkras till ett förmånligt pris om barnen är permanent bosatta hos dig. Barnen måste vara under 25 år och ogifta för att kunna medförsäkras. Totalt kan 12 familjemedlemmar medförsäkras.

När och var gäller olycksfallsförsäkringen?

Med ICA:s olycksfallsförsäkring är alla försäkringstagare försäkrade dygnet runt. Den gäller i hemmet, på fritiden, på arbetet och i skolan. Försäkringen gäller även utomlands men fungerar endast som ett komplement till reseförsäkringen. De försäkrade är försäkrade i upp till 12 månader utomlands, men i individuella fall kan denna tidsrymd förlängas ytterligare.

Detta ingår i ICA olycksfallsförsäkring

  • Medicinsk invaliditet: ersättning vid en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. Uppgår till 500 000 kr för barn och 1 000 000 kr för vuxna
  • Ekonomisk invaliditet: vid bestående nedsättning av försäkringstagarens arbetsförmåga med minst 50%. Ersättningen uppgår till 1 000 000 för vuxna och 500 000 kr för barn
  • Akut vårdersättning vid sjukvård: 500 kr när du är inskriven över en natt på sjukhus
  • Sjukhusvistelse: ersättning ges när du är inskriven på sjukhus under en längre sammanhängande period, under max 365 dagar.
  • Ärrersättning: vid ärr och andra kosmetiska skador orsakade av olycksfall. Den högsta ersättning som betalas ut är 150 000 kr
  • Sveda och värk: ersättning med 3 000 kr per 30-dagarsperiod när försäkrad blir akut sjuk
  • Rehabilitering: Rehabilitering och engångskostnader i samband med rehabilitering och terapi som ordinerats av läkare. Upp till 15 000 kr per olycksfall per vuxen samt barn
  • Tandvård: tandskada som uppstår i samband med olycksfall kan ersättas med upp till 50 000 kr för vuxna, samt 25 000 kr för barn
  • Dödsfall: dödsfall som uppstår vid olycksfall ersätts med 50 000 kr per vuxen samt barn. Om ersättning utgått vid samma olycksfall avräknas det beloppet från dödsfallsersättningen
 • En stort plus med ICA Olycksfallsförsäkring, förutom att det inte är någon självrisk vid skador, är att samma skydd gäller utomlands i upp till 12 månader.
Jämför Innehåll Olycksfallsförsäkring
Medicinsk Invaliditet 1000 000 kr (Vuxen) 500 000 kr (Barn)
Ekonomisk Invaliditet 1000 000 kr (Vuxen) 500 000 kr (Barn)
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

När det gäller ersättningen för medicinsk och ekonomisk invaliditet så baseras den på graden av invaliditet. Invaliditetsgraden måste minst uppgå till 50%.

Försäkrio
Invaliditetsersättning fungerar som en engångsutbetalning där invaliditetsgraden för ersättning måste uppgå till minst 50%.

Invaliditetsersättningen är en engångsutbetalning. Den maximala ersättningen är det försäkrade beloppet vid olycksfallet multiplicerat med konstaterad grad av invaliditet. Beloppet är högst 1 000 000 kr för vuxen och 500 000 kr för barn. Det maximala ersättningsbeloppet vid invaliditet sätts ner med 100 000 kr/år från och med att försäkringstagaren fyllt 58 år. Ersättningsbeloppet kan aldrig bli lägre än 200 000 kr, vilket är beloppet som gäller från att den försäkrade fyllt 65 år.

ICA Olycksfallsförsäkring för familj

Om du önskar att försäkra dig själv såväl som dina familjemedlemmar kan du göra det med ICA olycksfallsförsäkring. Du kan medförsäkra upp till 12 familjemedlemmar. De olika priserna är baserade på hur många som är försäkrade, och priserna är följande:

1 person99 kr/mån
2 personer184 kr/mån
3 personer219 kr/mån
4 personer229 kr/mån
5–12 personer50 kr extra i månaden per person

Detta ersätts inte av ICA Olycksfallsförsäkring

Vissa typer av olycksfall, eller skador som har uppkommit på ett visst sätt ersätts inte av denna olycksfallsförsäkring. När du som försäkringstagare vistas på ett speciellt ställe, eller utövare en viss aktivitet kan olycksfallsförsäkringen sluta att gälla. Det som exkluderas ur olycksfallsförsäkringen som ICA tillhandahåller är:

  • Olycksfallsskada som uppstår vid påverkan av berusningsmedel, vid egen brottslig handling eller grov vårdslöshet
  • Olycksfallsskada som förvärrar en redan befintlig skada, sjukdomstillstånd eller annan fysisk nedsättning som fanns innan försäkringen tecknades
  • Olycksfallsskada, funktionshinder eller följder av dessa som uppstår där symptom av dessa visat sig redan innan försäkringstiden börjat att gälla
  • Olycksfallsskada som uppstått i samband med försäkringstagarens arbete om försäkringstagaren arbetar som säkerhetspersonal, bergsklättring, äventyrsaktiviteter eller andra riskfyllda situationer
  • Kirurgiska ingrepp, samt eventuella skador från dessa, som inte varit medicinskt motiverade

Självrisk ICA Olycksfallsförsäkring

ICA olycksfallsförsäkring kommer utan självrisk vid skador vilket är en av de stora fördelarna med försäkringen

Rabatt ICA Olycksfallsförsäkring

När du har tecknat ICA:s olycksfallsförsäkring kan du få rabatt på dina inköp hos ICA. Detta får du genom en dubbel bonus på dina köp hos ICA. Du får även dubbel bonus på din försäkringskostnad varje månad. Du får dubbel bonus från och med datumet då försäkringen börjar att gälla, men du måste betala med ditt ICA-kort för att denna förmån ska vara giltig. Bonuserbjudandet betyder att du får återbetalning i form av värdecheckar.

Recension uppdaterad: 2021-02-10

Omdöme ICA Olycksfallsförsäkring

8.5 Betyg
ICA Olycksfallsförsäkring

ICA olycksfallsförsäkring innehåller både ersättning för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt, även utomlands i upp till 12 månader och du betalar ingen självrisk vid skada. Om du tecknar försäkringen för flera familjemedlemmar så blir försäkringen betydligt mer förmånlig i priset även om den redan från början är ett prisvärt alternativ. Det går att teckna ICA:s olycksfallsförsäkring fram tills du är 72 år gammal.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
9
Kundservice
8
Rabatt
9
Plus
 • Medicinsk och ekonomisk invaliditet
 • Ingen självrisk vid skada
 • Prisvärt försäkringsalternativ
 • Försäkringen kan behållas livet ut och tecknas fram till 72 år
 • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden
Minus
 • Ersätter inte vid alla typer av riskfyllda aktiviteter och fritidssysslor
 • Maxbeloppet att teckna är 1 000 000 kr
 • Ersättningen minskar med åldern
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
4 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Var i Alpe D’huez en vecka när jag hamnade i en skidolycka sista dagen och pajade framtanden, hade inte mycket förhoppningar men fick rätt mycket pengar från försäkringen. Haft försäkringen ett par år utan att något hänt men glad nu!

  Nöjd // Liam

 2. Räddare i nöden, otroligt tacksam att jag hade försäkring när jag pajade knät och medföljande ”invalidtet” som gav en välbehövlig ersättning. ICAs bemötande var väldigt positivt. Rekommenderar.

 3. Svar
  Nathalie Gustafsson juli 1, 2020 at 9:16 f m

  Bra information, jämfört olycksfallsförsäkringar hela kvällen. Trodde olycksfallsförsäkring var onödigt först men känns som bättre att ta det säkra före det osäkra i det här fallet.

 4. Min son trillade med cykeln och slog upp knät rejält så han var tvungen att sy. Ett ett år senare hade det fortfarande inte försvunnit så vi kontaktade ica som betalade ersättning. Nöjd!

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo