If Olycksfallsförsäkring

if olycksfallsförsäkring omslagsbild

If Olycksfallsförsäkring Recension

If är ett av de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige och bolaget erbjuder en olycksfallförsäkring för både skador på grund av olyckor och sjukdomar. 

Med If kan du bestämma vilket som ska vara ditt försäkringsbelopp vilket betyder att du kan anpassa det för personen. Försäkringspremien ökar dock med åldern vilket betyder att det med åren blir dyrare att äga en olyckfallförsäkring med If.

Vad täcker If Olycksfallsförsäkring?

if olycksfallsförsäkring hemsida

If olycksfallsförsäkring täcker en täcker en flera delar. Den kompenserar i första hand för kroppslig och medicinsk invaliditet, men det finns dessutom en rad händelser som också täcks av försäkringen, exempelvis sjukdom till följd av fästingbett som Borrelia och TBE. Försäkringen täcker även tandskada, sjukhusvistelse samt rese- och behandlingskostnader.

Omkommer försäkringstagaren utgår ett dödsfallsbelopp som är fast och på 50 000 kr. Om du drabbas av svår brännskada, avsliten hälsena eller en svår fraktur kan du få ersättning genom försäkringen.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppen är beror på vilken nivå du valt på din försäkring:

  • För bestående skada kan du välja följande försäkringsbelopp: 500 000, 1 000 000, 1 500 000, 2 000 000 kr.
  • För förlorad arbetsförtjänst kan du välja mellan: 500 000, 1 000 000, 1 500 000 kr

Ersättningen beräknas i procent av ditt försäkringsbelopp. Har du valt 1 000 000 och din medicinska invaliditet beräknas vara 20 % blir din ersättning 20 % av försäkringsbeloppet, alltså 200 000 kr.

Premier

Årspremien 2019 för dig som väljer det lägsta försäkringsbeloppet är cirka 1 500 kr vid fyllda 30 år. Är du 50 år blir årspremien nästan det dubbla. Har du i stället valt de högsta beloppen 2 000 000 kr respektive 1 500 000 kr blir helårspremien cirka 4 000 kr om du är 30 år medan om du är 50 år får du betala nästan dubbelt så mycket per år.

 • If olycksfallsförsäkring erbjuder ett bra skydd däremot är priset jämfört med andra försäkringsbolag relativt högt, framförallt då premien ökar med åldern.
Jämför Innehåll Olycksfallsförsäkring
Medicinsk Invaliditet Valbar 500 000 kr - 2000 000 kr
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

If Olycksfallsförsäkring för familj

If erbjuder ingen paketförsäkring, du kan däremot teckna försäkringar för dina barn.

Självrisk If Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk med två undantag; tandförsäkring samt rese- och behandlingskostnader, då är självrisken 1 000 kr.

Rabatt If Olycksfallsförsäkring

If ger rabatter på sina försäkringar. Den maximala rabatten får du om du har hem- bil och din personförsäkring hos If. Din olycksfallsförsäkring är en personförsäkring. Uppfyller du de villkoren får du 15 % i rabatt på samtliga premier hos If.

Recension uppdaterad: 2020-06-25

Omdöme If Olycksfallsförsäkring

7.3 Betyg
If Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger ett omfattande skydd, inte bara vid olyckshändelse utan även vid sjukdom. Vissa idrottsskador ersätts också så som avsliten hälsena. Vad saknas är framförallt en familjeförsäkring samt högre ersättning vid sjukhusvistelser. I försäkringen ingår även ekonomisk invaliditet och det går att teckna den upp till 2 000 000 kr.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
7
Kundservice
7
Rabatt
7
Plus
 • Ekonomisk invaliditet ingår
 • Maxbeloppet som går att teckna är upp till 2 000 000 kr
 • Försäkringen upphör inte med åldern
Minus
 • Premien skjuter i höjden med stigande ålder
 • Det finns ingen familjeförsäkring
 • Låg ersättning vid sjukhusvistelse
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio