If Olycksfallsförsäkring

if olycksfallsförsäkring omslagsbild

If Olycksfallsförsäkring Recension

If är ett av de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige och bolaget erbjuder en olycksfallförsäkring för både skador på grund av olyckor och sjukdomar. I vissa fall när det är svårare fall så kan du få dubbelersättning med If.

Med If kan du bestämma vilket som ska vara ditt försäkringsbelopp vilket betyder att du kan anpassa det för personen. Försäkringspremien ökar dock med åldern vilket betyder att det med åren blir dyrare att äga en olyckfallförsäkring med If.

If är ett av de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige och bolaget erbjuder en olycksfallförsäkring för både skador på grund av olyckor och sjukdomar. I vissa fall när det är svårare fall så kan du få dubbelersättning med If.

Med If kan du bestämma vilket som ska vara ditt försäkringsbelopp vilket betyder att du kan anpassa det för personen. Försäkringspremien ökar dock med åldern vilket betyder att det med åren blir dyrare att äga en olyckfallförsäkring med If.

Vad täcker If Olycksfallsförsäkring?

If olycksfallsförsäkring ger ersättning vid skada som uppkommer vid olycksfall och kan tecknas av en försäkringstagare mellan 0-70 års ålder. Om försäkringstagaren är över 50 år när denne tecknar försäkringen ingår dock inte ekonomisk invaliditet i försäkringen.

if olycksfallsförsäkring hemsida

Olycksfallsförsäkring

Det är bra att tänka på att det kan skilja sig i försäkringsvillkoren beroende på vilken ålder den som tecknar försäkringen är och därför är det viktigt att kolla försäkringsvillkoren noggrant i försäkringsbolagets egna villkor. Ifs olycksfallsförsäkring ger endast ersättning för skador som uppkommer vid olyckor och ej sjukdom, i försäkringen ingår:

 • Medicinsk invaliditet (vid olycksfall)
 • Ekonomisk Invaliditet (vid olycksfall om försäkringen tecknas innan försäkringstagaren är 50 år)
 • Dödsfallsersättning
 • Händelseförsäkring
 • Kristerapi
 • Rese- och behandlingskostnader
 • Sjukhusvistelse
 • Tandskada
 • Ersättning för ärr

Ersättningsbelopp

Ersättningen beräknas i procent av ditt försäkringsbelopp. Har du valt 1 000 000 och din medicinska invaliditet beräknas vara 20 % blir din ersättning 20 % av försäkringsbeloppet, alltså 200 000 kr. Ersättningsbeloppen beror på vilken nivå du valt på din försäkring:

  • För bestående skada kan du välja följande försäkringsbelopp: 500 000, 1 000 000, 1 500 000, 2 000 000 kr.
  • För förlorad arbetsförtjänst kan du välja mellan: 500 000, 1 000 000, 1 500 000 kr

Premier

Årspremien 2019 för dig som väljer det lägsta försäkringsbeloppet är cirka 1 500 kr vid fyllda 30 år. Är du 50 år blir årspremien nästan det dubbla. Har du i stället valt de högsta beloppen 2 000 000 kr respektive 1 500 000 kr blir helårspremien cirka 4 000 kr om du är 30 år medan om du är 50 år får du betala nästan dubbelt så mycket per år.

 • If olycksfallsförsäkring erbjuder ett bra skydd däremot är priset jämfört med andra försäkringsbolag relativt högt, framförallt då premien ökar med åldern.
Jämför Innehåll Olycksfallsförsäkring
Medicinsk Invaliditet Valbar 500 000 kr - 2000 000 kr
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

If Olycksfallsförsäkring för familj

If erbjuder ingen paketförsäkring, du kan däremot teckna försäkringar till dina barn.

Självrisk If Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk med två undantag; tandförsäkring samt rese- och behandlingskostnader, då är självrisken 1 000 kr.

Rabatt If Olycksfallsförsäkring

If ger rabatter på sina försäkringar. Den maximala rabatten får du om du har hem- bil och din personförsäkring hos If. Din olycksfallsförsäkring är en personförsäkring. Uppfyller du de villkoren får du 15 % i rabatt på samtliga premier hos If.

Recension uppdaterad: 2021-02-10

Omdöme If Olycksfallsförsäkring

7.3 Betyg
If Olycksfallsförsäkring

If olycksfallsförsäkring liknar många andra alternativ på marknaden. En fördel är att både ekonomisk och medicinsk invaliditet ingår i försäkringen förutsatt att det handlar om olyckor. Om Försäkringstagaren är över 50 år när denne tecknar försäkringen eller över 55 år när den redan har försäkringen så ingår dock inte ekonomisk invaliditet. If erbjuder också möjligheten att ha ett försäkringsbelopp upp till 2 000 000 kr vilket är högt.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
7
Kundservice
7
Rabatt
7
Plus
 • Ekonomisk invaliditet ingår
 • Maxbeloppet som går att teckna är upp till 2 000 000 kr
 • Försäkringen upphör inte med åldern
Minus
 • Premien skjuter i höjden med stigande ålder
 • Det finns ingen familjeförsäkring
 • Låg ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ekonomisk invaliditet ingår ej vid högre ålder
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
1 Kommentar
 1. Vi är 2 makar som varit försäkrad hos IF i många år. Jag fick hudförändringar cancer tumör på 3 ställen. Såren läkte inte efter 9 månader sökte jag vården. Biopsi fastställde cancer överläkaren sa dessa måste opereras bort annars fortsätter de att växa.
  Jag ansåg att jag var tvungen att acceptera.
  När läkningen var klar blev jag chockad min ”söta potatis” näsan var svårt deformerad ärr-bildningen är mycket markant. Jag kontaktade er för att be er att sända mig en skadeanmälnings blankett. Det står i mitt försäkringsbrev att ersättning för ärr ingår.
  Men er handläggare snäste av mig med följande ord… FÖR DESSA ÄRR UTGÅR INGEN ERSÄTTNING. Du har ju valt att operera dig så då utgår ingen ersättning…
  Jag vet att t.ex. personer som skurit sig själva på armarna fått ersättning t.o.m plastik operationer från sina försäkringar hos andra bolag.
  Undrar om ni skulle avstå en operation om ni liksom jag fick veta att tumörerna kan växa till boll storlek?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo