Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring

länsförsäkringar olycksfall omslagsbild

Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring Recension

Hos Länsförsäkringar kan du teckna två typer av personförsäkringar, en olycksfallsförsäkring som finns i två varianter och en kombinerad olycksfalls- och sjukdomsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen finns som en variant för seniorer 60 plus. Det som är gemensamt för det tre försäkringarna är att de gäller dygnet runt och utan självrisker.

Länsförsäkringar är kundägda vilket betyder att kunderna kan få återbäring om bolaget går med vinst. Försäkringen gäller under hela dygnet och saknar helt självrisk, dessutom får du en anpassad försäkring utifrån åldern.

Vad täcker Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring?

länsförsäkringar olycksfallsförsäkring hemsida

Länsförsäkringar har 3 olika försäkringar att välja mellan: Olycksfallförsäkring, Olycksfall 60 Plus och Olycksfall- och Sjukförsäkring. Beroende på vilken försäkring du tecknar och vilket försäkringsbelopp får du olika täckningsgrad. Lägsta försäkringsbelopp är 476 000 kr och högsta är 2 2380 000 kr.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ersätter dig för både medicinsk- och förvärvsmässig invaliditet. Det betyder för dig att om du får bestående men av en olycka kan du få ersättning för den. Det innebär även att om du inte kan vara kvar i ditt yrke efter olyckan och din inkomst minskar med 50 % kan du få ett engångsbelopp. Du får även ersättning för skada på dina tänder eller tandprotes. Om olyckan kräver läkarvård får du även ersättning för förstörda kläder, glasögon, hörapparat, hjälm eller andra hjälpmedel. Skulle försäkringstagaren avlida på grund av olyckan får dödsboet ett fast belopp.

Olycksfall 60 Plus

Detta är en olycksfallsförsäkring med liknande villkor som olycksfallsförsäkringen men ger till exempel ingen ersättning för nedsatt förvärvsförmåga, bestående ärr eller sveda och värk.

Olycksfalls- och sjukförsäkring

Denna försäkring ska ge ett fullgott skydd för dig. Utöver det skydd som olycksfallsförsäkringen täcker denna försäkring även händelser vid sjukdom. Den viktigaste skillnaden är att du kan få ersättning om din sjukdom förorsakar någon form av funktionsnedsättning samt att om sjukdomen orsakar att du får nedsatt arbetsförmåga får du ett engångsbelopp. Skulle försäkringstagaren avlida på grund av sin sjukdom utbetalas ett prisbasbelopp till dödsboet.

Premier vid det lägsta försäkringsbeloppet

Är du 30 år och har valt det lägsta försäkringsbeloppet 476 000 kr blir din årspremie 1 560 kr.

Premier vid det högsta försäkringsbeloppet

Är du 30 år och har valt det högsta försäkringsbeloppet 2 2380 000 kr blir din årspremie 4 840 kr.

  • Tänk på att gå försäkringsavtal är ett årsavtal, därför är det extra viktigt att du undersöker villkor samt vad som inte täcks i försäkringen.
Jämför Innehåll Olycksfallsförsäkring
Medicinsk Invaliditet Valbar 476 000 kr - 2380 000 kr
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring för familj

Olycksfalls- och sjukförsäkringarna hos Länsförsäkringar personförsäkringar som endast ger dig som försäkringstagare skydd vid olyckor och sjukdom. Länsförsäkringar har ingen familjeförsäkring men du kan även teckna en barnförsäkring som ger skydd för ditt barn vid olyckor och sjukdom.

Självrisk Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring

Det utgår ingen självrisk på Länsförsäkringars olycksfallsförsäkring.

Rabatt Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring

Du kan få 4, 8 eller 15 % rabatt på premierna hos Länsförsäkringar beroende på hur många och vilka försäkringar och bankkonton du har hos företaget.

Recension uppdaterad: 2021-02-10

Omdöme Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring

7 Betyg
Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring

Länsförsäkringars olycksfallsförsäkring bör kompletteras med sjukdomsförsäkring för att ge ett bättre försäkringsskydd. En positiv sak är den lokala förankringen vilket gör det lätt att samla sakförsäkringar hos bolaget. Nackdel är dock att vid ekonomisk invaliditet har Länsförsäkringar sämre villkor än konkurrerande bolag.

Försäkringsvillkor
8
Omfattning
6
Kundservice
8
Rabatt
6
Plus
  • Länsförsäkringar har en lokal förankring
  • Det finns en enkel försäkring för 60 Plus
Minus
  • Svårt att få besked via webb om du inte vet vilket distrikt du tillhör
  • Vid ekonomisk invaliditet har Länsförsäkringar sämre villkor än konkurrerande bolag
  • Ingen familjeförsäkring
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
1 Kommentar
  1. Jag valde länsförsäkringar eftersom att vi har den som hemförsäkring. Gillar framförallt att den täcker både medicinsk och ekonomisk invaliditet istället för bara ena som många andra.

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo