Moderna Olycksfallsförsäkring

moderna olycksfallsförsäkring omslagsbild

Moderna Olycksfallsförsäkring Recension

Moderna är ett välkänt försäkringsbolag  i Sverige som också erbjuder en olycksfallsförsäkring inom kategorin personförsäkringar. I personförsäkringen går det att välja mellan tre olika alternativ med stigande grad av vad försäkringen täcker. 

I Modernas olycksfallsförsäkring tillkommer ingen självrisk om du skulle råka ut för en skada och försäkringen gäller dygnet runt. Dessutom finns det ingen åldersgräns för försäkringen när du har tecknat den utan den gäller livet ut. En annan sak som kan vara bra att tänka på är att Moderna har lägre premie för vissa yrkesgrupper vilket innebär att detta kan vara en extra bra försäkring för den som arbetar i en mindre riskfylld miljö.

Vad täcker Moderna Olycksfallsförsäkring?

I Modernas personförsäkring går det att välja mellan tre olika nivåer som är Olycksfall, Medium och Large. Det går att teckna alla dessa försäkringar med olika maxtak för försäkringsbeloppet men det som skiljer sig mellan dem är vad försäkringarna täcker.

moderna olycksfallsförsäkring hemsida

Du kan teckna Moderna olycksfalls- och personförsäkringar med fyra försäkringsbelopp. Dessa är:

  • 600 000 kr
  • 900 000 kr
  • 1 200 000 kr
  • 1 500 000 kr

Utöver premierna så påverkas Modernas försäkringspremie av vad du har för typ av arbete. Det finns tre nivåer att välja mellan när du tecknar försäkringen och dessa är kontorsarbete eller liknande, kroppsarbete eller fysiskt krävande arbete samt farligt eller riskfyllt arbete.

Olycksfall

I Modernas olycksfallsförsäkring ingår ersättning för: Medicinsk invaliditet, ärrersättning, tandskada, direkthjälp vid brännskada rese- och behandlingskostnader vid olycksfall, sjukhusvistelse, kläder, glasögon eller hjälp, händelseförsäkring samt dödsfall vid olycksfall.

Prisexempel: Är du runt 30 år och har valt det lägsta försäkringsbeloppet 600 000 kr med olycksfallsförsäkring blir din årspremie ca 850 kr upp till 1400 kr beroende på yrke.

Prisexempel 2: Har du valt det högsta försäkringsbeloppet 1 500 000 kr blir årspremien högre och den är även här beroende av ditt yrke. Din årspremie vid runt 30 år blir ca 1400 kr upp till 2500 kr beroende på yrke. Tecknar du medium eller large försäkring blir det betydligt högre.

Medium

I personförsäkring medium ingår allt som finns med i Olycksfall tillsammans med direkthjälp vid sjukdom, engångskostnader och rehabilitering samt sjuk- och olycksfallshjälp.

Large

I personförsäkring Large ingår allt från både Olycksfall och Medium men också ekonomisk invaliditet. Detta är den enda av Modernas personförsäkringar där ekonomisk invaliditet ingår.

 • Tänk på att gå igenom villkor och vad som skyddas inom försäkringen men också vad som inte ingår i olycksfallsförsäkringen.
Jämför Innehåll Olycksfall Medium Large
Medicinsk Invaliditet 600 000 kr - 1500 000 kr 600 000 kr - 1500 000 kr 600 000 kr - 1500 000 kr
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

Moderna Olycksfallsförsäkring för familj

Moderna erbjuder ingen försäkring för hela familjen men har en barnförsäkring som gäller till ditt barn blir 30 år.

Självrisk Moderna Olycksfallsförsäkring

Varken olycksfalls- eller personförsäkringarna har någon självrisk.

Rabatt Moderna Olycksfallsförsäkring

Samlar du flera försäkringar kan du som Bonuskund få självriskreducering upp till 1 000 kr vid skada som din hus-, bil-, eller djurförsäkring ersätter.

Recension uppdaterad: 2021-02-10

Omdöme Moderna Olycksfallsförsäkring

7.5 Betyg
Moderna Olycksfallsförsäkring

Moderna olycksfalls- och personförsäkring erbjuder ett skydd likt andra olycksfallsförsäkringar i samma kategori. Väljer du Personförsäkring Large får du ett fullgott skydd och först då ingår även ekonomisk invaliditet men premien blir hög om du har ett riskfyllt yrke och närmar dig 50 år. Då Premien delvis baseras på vilken risk du har i ditt yrke kan den vara extra prisvärd för den som arbetar i exempelvis kontorsmiljö.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
7
Kundservice
9
Rabatt
7
Plus
 • Du kan välja försäkringsbelopp
 • Försäkringen upphör först vid bortgång
 • Lägre premie om du är verksam inom vissa yrken
Minus
 • Endast Large
 • Försäkringsbeloppet sänks vid 60 år
 • Ingen familjeförsäkring
 • Hög premie för de som har riskfyllda yrken
Lämna en kommentar
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo