Moderna Olycksfallsförsäkring

moderna olycksfallsförsäkring omslagsbild

Moderna Olycksfallsförsäkring Recension

Moderna erbjuder en olycksfallsförsäkring som de kallar personförsäkring och den finns i tre nivåer: Olycksfallsförsäkring, Personförsäkring Medium och Personförsäkring Large.

Olycksfallsförsäkringen täcker kostnader som uppstår om du råkar ut för en olycka och du får bestående men, så kallad medicinsk invaliditet. Personförsäkring Medium är en olycksfalls- och sjukförsäkring som ger dig skydd även vid sjukdomar och som ger dig en skattefri ersättning vid vissa sjukdomar. Personförsäkring Large är den mest omfattande av Modernas personförsäkringar. Den ger dig utöver Olycksfallsförsäkring och Personförsäkring Medium även ett skydd vid medicinsk invaliditet.

Vad täcker Moderna Olycksfallsförsäkring?

moderna olycksfallsförsäkring hemsida

Moderna kallar sin olycksfallsförsäkring för personförsäkring då den täcker även sådant som inte klart kan definieras som olyckor. Det kan till exempel vara ersättning vid förlossningsskador, en nyhet från och med 2019. Moderna Personförsäkring Large ger även ett skydd mot ekonomisk invaliditet. Innebär din sjukdom att du inte kan jobba på det jobb du hade innan sjukdomen och det innebär ett ekonomiskt avbräck för dig kan försäkringen kompensera dig.

Du kan teckna Moderna olycksfalls- och personförsäkringar med fyra försäkringsbelopp. Dessa är:

  • 600 000 kr
  • 900 000 kr
  • 1 200 000 kr
  • 1 500 000 kr

Premien varierar i tre nivåer beroende på vad du arbetar med. De tre nivåerna är:

  • Kontorsarbete eller liknande
  • Kroppsarbete eller fysiskt krävande arbete
  • Farligt eller riskfyllt arbete

Premier vid det lägsta försäkringsbeloppet

Är du runt 30 år och har valt det lägsta försäkringsbeloppet 600 000 kr med olycksfallsförsäkring blir din årspremie ca 850 kr upp till 1400 kr beroende på yrke.

Premier vid det högsta försäkringsbeloppet

Har du valt det högsta försäkringsbeloppet 1 500 000 kr blir årspremien högre och den är även här beroende av ditt yrke. Din årspremie vid runt 30 år blir ca 1400 kr upp till 2500 kr beroende på yrke. Tecknar du medium eller large försäkring blir det betydligt högre.

 • Tänk på att gå igenom villkor och vad som skyddas inom försäkringen men också vad som inte ingår i olycksfallsförsäkringen.
Jämför Innehåll Olycksfallsförsäkring
Medicinsk Invaliditet 600 000 kr - 1500 000 kr
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

Moderna Olycksfallsförsäkring för familj

Moderna erbjuder ingen försäkring för hela familjen men har en barnförsäkring som gäller till ditt barn blir 30 år.

Självrisk Moderna Olycksfallsförsäkring

Varken olycksfalls- eller personförsäkringarna har någon självrisk.

Rabatt Moderna Olycksfallsförsäkring

Samlar du flera försäkringar kan du som Bonuskund få självriskreducering upp till 1 000 kr vid skada som din hus-, bil-, eller djurförsäkring ersätter.

Recension uppdaterad: 2020-06-25

Omdöme Moderna Olycksfallsförsäkring

7.5 Betyg
Moderna Olycksfallsförsäkring

Moderna olycksfalls- och personförsäkring erbjuder ett skydd likt andra olycksfallsförsäkringar i samma kategori. Väljer du Personförsäkring Large får du ett fullgott skydd och först då ingår även ekonomisk invaliditet men premien blir hög om du har ett riskfyllt yrke och närmar dig 50 år.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
7
Kundservice
9
Rabatt
7
Plus
 • Du kan välja försäkringsbelopp
 • Försäkringen upphör först vid bortgång
 • Lägre premie om du är verksam inom vissa yrken
Minus
 • Täcker ej ekonomisk invaliditet
 • Försäkringsbeloppet sänks vid 60 år
 • Ingen familjeförsäkring
 • Hög premie för de som har riskfyllda yrken
Vad tycker du om denna försäkring?

Lämna en kommentar

Försäkrio