Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring

trygg hansa olycksfallsförsäkring omslagsbild

Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring Recension

Trygg-Hansa erbjuder tre olika personförsäkringar/olycksfallsförsäkringar. Den mest omfattande är deras sjuk- och olycksfallsförsäkring vilken ger ett skydd både vid sjukdom och olycksfall. De har också VuxenOlycksfall och Olycksfall 55+.

Med Trygg-Hansa kan du välja mellan flera olika försäkringsbelopp vilket betyder att det går att anpassa till vad som passar bäst för dig. Tyvärr finns det inte möjlighet att teckna en olycksfallförsäkring som täcker hela familjen.

Vad täcker Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring?

trygg-hansa olycksfallsförsäkring hemsida

Trygg-Hansa har 3 olika försäkringar att välja mellan: försäkringen Sjuk- och olycksfall gäller både sjukdom och olycksfall. VuxenOlycksfall är en olycksfallsförsäkring som ger dig ekonomiskt skydd vid en olyckshändelse, men inte vid sjukdom. Olycksfall 55+ är en olycksfallsförsäkring som du kan teckna vid 55 års ålder. VuxenOlycksfall upphör vid 65 års ålder medan Olycksfall 55+ gäller livet ut.

Sjuk- och olycksfall

Denna försäkring täcker både olycksfall och sjukdom. Den kan tecknas från 18 år upp till 54 år. Försäkringen slutar att gälla vid 65 år. Försäkringen ersätter:

  • Ersätter ekonomiskt vid långtidssjukskrivning
  • Ersätter vid allvarliga sjukdomar
  • Ersätter dina nära om du avlider

VuxenOlycksfall 

VuxenOlycksfall är den mest omfattande av olycksfallsförsäkringarna och den täcker skador som ger bestående men som du fått genom en olyckshändelse.

  • Ersätter sjukskrivning över 30 dagar med ett engångsbelopp
  • Ersätter nedsatt arbetsförmåga
  • Ersätter medicinsk invaliditet
  • Ersätter skador vid olyckor
  • Ger hjälp för hjälpmedel för att kunna återgå till arbetet

Olycksfall 55+

Det är en försäkring som kan tecknas vid 55 års ålder och som gäller olycksfall och även vissa allvarligare sjukdomar, med tillägget Vissa sjukdomar.

  • Ger snabb ersättning vid en olycka
  • Berättigar till medicinsk invaliditet vid bestående men
  • Ger ersättning för till exempel Parkinsons och Alzheimers med tilläggsförsäkring
  • Snabb vård med tilläggsförsäkringen Privatvård

Premier och försäkringsbelopp

Premierna för Trygg-Hansas olycksfallsförsäkringar sätts individuellt och beror på ålder och valt försäkringsbelopp. För försäkring VuxenOlycksfall kan du välja försäkringsbelopp på 600 000, 800 000 eller 1 000 000 kr. Din årspremie är beroende av din ålder och vilket försäkringsbelopp du har valt. Vid 40-års ålder blir din årspremie mellan 960 och 1 240 kr. Skulle du omkomma genom en olycka betalar försäkringen ut ett engångsbelopp på 50 000 kr till dödsboet.

 • Med flera olika alternativ är det viktigt att verkligen se över vilka behov som finns samt vad som inte ingår i försäkringen.
Jämför Innehåll Olycksfallsförsäkring
Medicinsk Invaliditet Valbar 500 000 kr - 2000 000 kr
Ekonomisk Invaliditet
Akut Vårdersättning
Sjukhusvistelse
Ärrersättning
Rehabilitering
Tandvård vid olycka
Dödsfallsersättning

Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring för familj

Trygg-Hansa erbjuder inte någon familjeförsäkring, men de har en barnförsäkring som är förmånlig. Om du har tecknat en Gravidförsäkring får du hela den premien i rabatt första året på barnförsäkringen. Barnförsäkringen gäller ända till barnet blir 25 år.

Självrisk Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring

Inom olycksfallsförsäkringar är det standard att självrisken är borttagen. Det gäller även för Trygg-Hansa olycksfallsförsäkring.

Rabatt Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring

Genom att samla dina försäkringar, både sak- och personförsäkringar, hos Trygg-Hansa kan du få från 5 – 20 % rabatt på premierna.

Recension uppdaterad: 2021-02-10

Omdöme Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring

7.3 Betyg
Trygg-Hansa Olycksfallsförsäkring

Trygg-Hansa har tre olyckfallsförsäkringar att välja mellan: Sjuk och olycksfall, VuxenOlycksfall, Olycksfall 55+. Dessutom går det att anpassa försäkringsbeloppet så att det passar dig. En nackdel med Trygg-Hansas olycksfallförsäkring är att det inte finns tillgång till någon familjeförsäkring. Den täcker inte heller ekonomisk invaliditet.

Försäkringsvillkor
7
Omfattning
8
Kundservice
7
Rabatt
7
Plus
 • Går att välja försäkringsbelopp
 • Du kan försäkra dig mot vissa sjukdomar med 55+ försäkringen
Minus
 • Ingen familjeförsäkring
 • Täcker ej ekonomisk invaliditet
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
1 Kommentar
 1. Förstår inte varför vissa försäkringar täcker ekonomisk invaliditet och andra inte? Är det inte det en olycksfallsförsäkring ska göra?

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo