Moderna Villaförsäkring

moderna villaförsäkring omslagsbild

Moderna Villaförsäkring Recension

Moderna ingår i den danska koncernen Tryg och är verksamma i Danmark, Norge och Sverige. Moderna delar upp sitt försäkringserbjudande i tre delar med ett Grundskydd, Medium och Large så att det ska gå att välja det som passar för olika förutsättningar. 

När det kommer till Modernas försäkringserbjudande rankar de ofta högt i jämförelser, framförallt Villaförsäkring Large, och generellt genomgående prisvärda försäkringspremier. En svårighet med försäkringen är att grundskyddet inte är lika tydligt som vissa andra försäkringsbolag.

Moderna Villaförsäkringsskydd

moderna villaförsäkring hemsida

Moderna har tre olika nivåer på sin villaförsäkring:  Grundskydd, Medium och Large

Moderna Villaförsäkring Grundskydd

Grundskyddet är basen i alla försäkringar och i den ingår:

  • Lösöre
  • Brand
  • Reseförsäkringen
  • ID-stöld
  • Inbrott
  • Stöld och skadegörelse
  • Angrepp av äkta hussvamp
  • Väderskador som storm, jordbävning, hagel eller översvämning

Ansvars och rättsskyddet

Ansvars och rättsskyddet i grundförsäkringen kan ge ersättning för ett rättsligt arbete om du skulle bli skadeståndsskyldig. Denna del av försäkringen täcker upp till 5 miljoner kr. Hamnar tvisten i rättegång kan ersättningen täcka för eventuella rättegångskostnader.

Överfallsskydd

Överfallsskyddet som ingår i försäkringen ger ersättning till personer som blir skadade och får någon grad av invaliditet eller ett övergrepp av sexuell art eller kränkning. Här finns även ett skydd och ersättning för eventuellt stulna alternativt förstörda ägodelar vid brottets inträffande.

Krishantering

Krishantering ingår också i grundförsäkringen för din villa. Det gäller krishjälp hos psykolog som kan ersättas med upp till 10 tillfällen.

Moderna Villaförsäkring Medium

I Medium ingår grundskyddet men också en allriskförsäkring (drulleförsäkring), både för din byggnad och för ditt lösöre.  Blir ditt hus förstört av en plötslig och oväntad händelse kan du få ersättning och hjälp med reparationskostnaderna.

 • I medium ingår avbeställningsskydd vid plötslig sjukdom och ersättning för kostnader såsom taxiresa under resan till och från sjukhus.

Moderna Villaförsäkring Large

Denna försäkring ger en förhöjd ersättning vid husskador orsakade av hussvamp, och har en sänkning av självrisk för olika skador. Den ger även dina elektroniska vitvaror, TV och åldern på ditt hus ett mindre avdrag, max 15 000 kr i avdrag för äldre produkter.

Försäkrio
Moderna Försäkringars villaförsäkring Large är återkommande en av de försäkringar som hamnar högt upp i jämförelsetester av villaförsäkringar i Sverige.

I försäkringsalternativet Large finns även en utökad ersättning för dina ägodelar och lösöre som du inte har på plats i din bostad, ett så kallad bortaskydd.

Tillägg för Moderna Villaförsäkring

Moderna försäkringar har inga specifika tillägg utan med sina tre olika nivåer täcker de in de flesta av försäkringstagarnas önskemål. Du väljer själv vilken nivå på försäkring som du önskar försäkra ditt hus, ditt lösöre och din tomtmark med.

Självrisk Moderna Villaförsäkring

Självrisken varierar men är alltid förutbestämd enligt ditt försäkringsbesked. Vissa självrisker är en fast summa medan andra som till exempel rättsskydd har en procentsats på 20 % i förhållandet till den totala kostnaden. Det finns även en möjlighet att välja försäkringsnivå för att få en sänkt självrisk på utvalda delar i försäkringen.

Rabatt Moderna Villaförsäkring

Moderna försäkringar erbjuder alltid en samlingsrabatt. Här finns ett flertal olika försäkringar för dig, din familj, ditt företag, din bil och dina djur och om du samlar dina försäkringar blir en Moderna bonuskund. Som bonuskund kan du få hela 20 % rabatt på försäkringspremien och upp till 1 000 kr i självriskreducering, en gång per ett år. Summorna är beroende på hur många delförsäkringar du tecknar i Moderna.

Det finns flera olika avdelningar i Moderna försäkringar; Bil- och MC försäkringar, djurförsäkringar, företagsförsäkringar för både små och stora företag och självklart har de sina numer välkända båtförsäkringar i företaget Atlantica. Det ger dig alla möjligheter att samla flera försäkringar och kunna utnyttja rabatten.

Recension uppdaterad: 2021-08-09

Omdöme Moderna Villaförsäkring

8.4 Betyg
Moderna Villaförsäkring

Moderna försäkringar är en uppstickare i Sverige när det gäller hus, hem, bil och djurförsäkringar. De har större marknadsandelar både i Norge och Danmark, men även försäkringstagare i Sverige börjar visa intresse för bolaget. Populäraste valet är Large som ger ett heltäckande villaförsäkringsskydd men även de två andra nivåerna står sig bra i konkurrens med andra liknande alternativ.

Försäkringsvillkor
9
Omfattning
9
Försäkringstillägg
8
Kundservice
9
Rabatt
7
Plus
 • Tre tydliga nivåer som passar alla typer av villaägare
 • Villaförsäkring Large rankar återkommande högt vid jämförelser
 • Generellt billiga försäkringspremier
 • Bra skydd vid översvämning och naturskador
Minus
 • Finns ingen enkel basförsäkring likt många andra försäkringsbolag
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
2 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Inget snack, lämnade över ärendet till Modernas handläggare och det var löst på 15 minuter, till min fördel. Kan inte vara annat än nöjd när det faktiskt funkar!

 2. Bra och snabb hantering av mitt ärende angående villan, trevlig handläggare. Rätt solklart fall med vattenläcka men man vet ju aldrig så är glad att det gick vägen.

  Hälsningar, Arne

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo