ICA Bilförsäkring

ICA Bilförsäkring Recension

ICA Försäkringar har valt att sätta ett särskilt fokus på deras bilförsäkring och erbjuder enligt dem själva det snabbast växande bilförsäkringsskyddet i Sverige. I denna recension går vi igenom de olika delarna av ICAs erbjudande samt för- och nackdelar med ICA bilförsäkring.

ICA har en bred erfarenhet av att tillgodose sina kunders behov inom olika områden, såsom bostadslån, krediter och livsmedel. Bilförsäkringen är en i raden av ICAs tjänster som riktar sig till kunder som uppskattar bra villkor till lite billigare priser. Det visar sig inte minst genom den extra grundtrygghet som ingår i ICAs alla bilförsäkringar: en trafikolycksförsäkring och en krishjälpsförsäkring.

ICA Bilförsäkringsskydd

ICA Försäkringar erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Beroende på dina behov och bilens ålder kan valet av försäkringsskydd variera. För en helt ny bil med garanti kan en halvförsäkring räcka. Men som kund kan det ändå kännas tryggt med det bästa försäkringsskyddet som är en helförsäkring, beroende på vad garantin täcker. Särskilt viktigt när garantin löper ut på bilen.

ICA bilförsäkring hemsida

Det är viktigt att du som försäkringstagare ser vad som ingår i de olika försäkringsskydden och vad som gäller när olyckan är framme innan du bestämmer dig för att teckna en bilförsäkring. I nästföljande stycken kan du fördjupa dig mer i ICAs tre försäkringsnivåer av bilförsäkring och deras respektive innehåll.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring måste alla som innehar en bil teckna från första dagen enligt lag. Syftet med en trafikförsäkring är att skydda dina medtrafikanter och deras egendom, men också dig själv om du blir skadad i en olycka. ICAs trafikförsäkring täcker följande:

  • Ersättning för personskador
  • Skador på någon annans egendom
  • Trafikolycksfall (extra ersättning om föraren eller passagerare skadas)
  • Krishjälp (ersättning för terapi upp till 10 tillfällen)

*ICAs trafikförsäkring fick 2023 högst betyg av oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå av de jämförda bilförsäkringarna (4.8 av 5 möjliga poäng).

Halvförsäkring

En halvförsäkring är ett bättre skydd än det lagstadgade försäkringsskyddet och ersätter de flesta typer av skador din bil kan råka ut för. I halvförsäkringen ingår grundskyddet trafikförsäkring men omfattar även följande:

  • Brand (till exempel blixtnedslag och explosion)
  • Stöld (samt skador på bilen och dess tillbehör efter stöldförsök)
  • Glasskador (krossade eller spräckta rutor)
  • Räddning (bärgning samt ersätter kostnader för hemtransport)
  • Maskinskada (Oförutsedda fel t.o.m. att bilen är 8 år eller körts 10 000 mil)
  • Rättskydd (ersätter ombuds- och rättegångskostnader)
  • Allrisk (ersättning för bilens inredning vid plötslig händelse, ersättning för förlust av nyckel samt rengöring av tank vid feltankning)
 • Tänk på att halvförsäkringen ger dig ett gott skydd för din bil vid de flesta typer av skador och oförutsedda händelser, men skyddar inte mot skador på plåt och lack, så kallade vagnskador.

Helförsäkring

Den bästa försäkringen för ett heltäckande skydd är en helförsäkring. Den innehåller alla delar som ingår i halvförsäkringen och trafikförsäkringen men ersätter också så kallade vagnskador. Helförsäkringen är den enda försäkringen som täcker alla skador på bilen, även sådana som du själv har förorsakat.

Försäkrio
Helförsäkringen är den enda försäkringen som täcker alla skador på bilen, även sådana som du själv orsakat.

Försäkringen ersätter skador uppkomna genom så kallade yttre skadehändelser eller sådan skadegörelse som varit uppsåtlig. Exempel på en yttre skada är när ett träd faller över bilen. ICA Försäkringar påpekar att det är viktigt att kontrollera den vagnskadegaranti som ofta kommer med köp av ny bil. Du kan behöva en helförsäkring även för en ny bil.

Jämför Innehåll Trafik Halv Hel
Trafik – personskada
Trafik - annans egendom
Brandskada
Glasskada
Maskinskada
Bärgning
Rättsskydd
Stöld
Vagnskada

Tillägg för ICA Bilförsäkring

ICAs bilförsäkringar innehåller en grundläggande trygghet på olika nivåer. Du behöver inte göra diverse tillägg utan dessa inkluderas i priset. Redan trafikförsäkringen innehåller ett utökat skydd då du alltid får trafikolycksfall och krishjälp på köpet. I halvförsäkringen ingår till exempel också en Allriskförsäkring.

Vill du extra trygghet finns det ett pluspaket av tjänster som kan läggas till halv- eller helförsäkringen går det att välja följande tillägg:

 • Hyrbil
 • Assistans (hjälp på vägen vid driftstopp)
 • Självriskskydd (reducerar kostnaden för självrisk)

Självrisk ICA Bilförsäkring

Självrisken är den kostnad som du som försäkringstagaren kommer att stå för vid en eventuell skada. När ersättning för en skada ges dras självrisken av på ersättningen, i vissa fall med ett visst åldersavdrag. Vid olycksfall, krishjälp och trafikskada är självrisken 0 kr. Självrisken varierar för olika kategorier av skador samt vilken typ av försäkring som du har tecknat. Några exempel på självrisker för de olika skadetyperna ges nedan.

Glasskada 1500 kr
Brandskada
1500 kr
Grundsjälvrisk vid vagnskada (helförsäkring)Min. 3500 kr
Rättsskydd - 20 %Lägst 1500 kr

Om du tecknar pluspaketet slipper du i de flesta försäkringsärenden betala självrisken, eller får en reducerad självrisk. Ytterligare information kan du få i försäkringens villkor samt finns det mer information att ta del av på hemsidan.

Rabatt ICA Bilförsäkring

Likt andra försäkringsbolag belönas lojala kunder av ICA Försäkringar. Du som också har ICA-kort eller ICA-bankkort får bonus på hela försäkringskostnaden. Erbjudandet från ICA bilförsäkringar ger mer mat för pengarna helt enkelt. En bilförsäkring hos ICA ger dubbel bonus på alla övriga inköp på ICA, vilket är 2 % på varje köp.

Sammanfattning ICA Bilförsäkring

För att sammanfatta ICAs bilförsäkring kan nämnas att den är en del av ett etablerat och framgångsrikt företag med ett omfattande kunderbjudande. Trots att försäkringsbolaget är nystartat i egen regi är det en koncern som vet vad kunderna vill ha och har bevisat det genom att växa framgångsrikt. De försäkringsskydd som erbjuds är väl genomtänkta och ger en grundtrygghet i olika nivåer.

Pålitligt med populär ICA-bonus

De tre försäkringsskydden, trafikförsäkring, halvförsäkring respektive helförsäkring innehåller alla trafikolycksfalls- och krishjälpsförsäkringar. Den som är intresserade av extra försäkringsskydd har dessutom möjlighet att teckna ett pluspaket som bland annat reducerar eller eliminerar självrisken. Försäkringspremien beräknas utifrån bland annat bilmodell, bilens ålder samt din bostadsadress. Ett prisförslag presenteras direkt online. Bonuskunderbjudandet är jämfört med andra unikt i branschen.

Recension uppdaterad: 2023-03-10

Omdöme ICA Bilförsäkring

8.6 Betyg
ICA Bilförsäkring

ICAs bilförsäkring hamnar högt i vår jämförelse av flera anledningar. Likt många andra av ICAs försäkringar är bilförsäkringen lätt att förstå vilket inte alltid är fallet med andra bolag. Trafikförsäkringen får i särklass högsta betyg i oberoende Konsumenternas 2024 jämförelse och både halv- och helförsäkringen får även de höga betyg. Bilförsäkringen är också ett av de billigare alternativen som jämförts på sidan.

Försäkringsvillkor
9
Omfattning
8.5
Försäkringstillägg
8
Kundservice
9
Rabatt
8.5
Plus
 • Trafikförsäkringen får högst betyg av Konsumenternas 4.8 av 5 poäng
 • Billiga försäkringar i förhållande till vad som ingår
 • Krishjälp ingår i alla försäkringstyper
 • ICA-bonus på hela försäkringsbeloppet
Minus
 • Stöld eller skadegörelse av saker i bilen som inte är bilutrustning täcks ej.
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
8 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. Byt från Trygg-Hansa till ICA Försäkring. Tycker att det varit både snabbt och bra bemötande vid köpet. Fördelaktigt framförallt pris för vår del.

 2. Svar
  Beatrice Malmström juni 8, 2020 at 1:28 e m

  Läst lite recensioner och känns som det stämmer med mina erfarenheter. Precis bytt även bilförsäkring. Allt har gått enkelt, med snabbt svar och de litar på kunden. Nu har vi alla våra försäkringar hos Ica.

 3. Kan inte annat än att tala gott om icas bilförsäkring. Har haft den i 2 år nu och backade in i en annan bil vid Maxi. Fick snabbt hjälp och ersättning för reparationskostnader. Mkt nöjd!

 4. Väldigt olika upplevelser. Tycker det var ett trevligt bemötande. Dessutom en snabbhantering av mitt ärende när jag fick problem med bilen. Hälsningar Lennart

 5. Står mellan att välja ICA eller Moderna? Jämförde på konsumenternas också och priset är väl den viktigaste biten i beslutet. Liten fördel ICA även om jag tycker Moderna verkar ha bättre kundservice vad jag läst. Återkommer med val. / Robert

 6. Svar
  Hans Fredriksson juni 28, 2021 at 8:41 f m

  Helt suverän bilförsäkring, pris och kundrelation! Rekommenderas varmt.

 7. Bytte från Folksam som jag verkligen var missnöjd med!

 8. Bästa försäkringsbolaget, hjälpsamma, trevliga och effektiva. Min bil gick sönder utomlands och vi fick otrolig hjälp från Ica Försäkringar personal som hjälpte till med boende och hyrbil hem. Rekommenderar starkt!

Lämna en kommentar

Försäkrio
Logo